You are here

Ministry of Social Affairs

- Kl 15 minister Ossinovski osaleb Põlvas esmatasandi tervisekeskuse nurgakivi panekul (Uus tn 2, Põlva). Lisainfo: aivi.rebane@polvahgl.ee  

 

 

- Minister Ossinovski peaministri ülesannetes juhatab valitsuse istungit; minister Iva osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.


- Minister Iva kohtub Keskerakonna volikogu tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoniga.

 

- Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil raske ja sügava puudega lastega perede toimetuleku arutelul.

 

- Kl 13 tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Riigikogu infotunnis peaministri ülesannetes; minister Iva osaleb Riigikogu infotunnis.

 

 

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к закону о трудовом здравоохранении и трудовой безопасности, цель которых – сократить бюрократические требования и повысить безопасность рабочей среды.

 

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mille eesmärk on vähendada tööohutuse bürokraatianõudeid ning muuta töökeskkond turvalisemaks.

 

Министерство социальных дел направило на согласование намерение о разработке законопроекта, в котором описываются возможности для дополнения регуляции услуг центров семейных врачей, регионов оказания услуги и реестра пациентов, сделано предложение для усиления роли семейных сестер, а также анализируются возможности для регуляции организации работы центров здоровья. Цель изменений – улучшить доступность и качество услуг здравоохранения первичного уровня.

 

Сегодня в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект об изменении закона о социальном обеспечении и закона о налогообложении, благодаря которому будет создана система поддержки неактивной молодежи. 

 

Riigikogus läbis täna esimese lugemise noortegarantii tugisüsteemi loomiseks välja töötatud sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu. 

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles kirjeldatakse võimalusi perearstikeskuste teenuste, teeninduspiirkondade ja nimistute regulatsiooni täiendamiseks, tehakse ettepanek pereõdede rol

 

Pages