You are here

Ministry of Social Affairs

- Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

 

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna algaval töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikul kohtumisel Viinis, kus on arutluse all uued töövormid, sealhulgas platvormitöö, samuti tehnoloogilise innovatsiooni ja robootika mõju t&ou

 

От претерпевшей капитальные изменения с начала 2018 года дополнительной компенсации на лекарства уже получило пользу около 50 000 человек. Благодаря изменению рецептурные лекарства стали доступнее, а получение компенсации – удобнее. В общей сложности государство возместило людям лекарства на сумму в 1,9 миллиона евро.

 

2018. aasta algusest põhjalikult muutunud täiendavast ravimihüvitist on esimese kuue kuuga saanud kasu ligi 50 000 inimest. Muudatus on teinud retseptiravimid neile inimestele taskukohasemaks ning hüvitise saamise mugavamaks. Riik on hüvitanud inimestele ravimeid kokku 1,9 miljoni euro eest.

 

В связи со страхованием от несчастных случаев на производстве много говорилось о возможном росте налоговой нагрузки. Министр здоровья и труда Рийна Сиккут подтверждает, что министерство социальных дел предлагает создать систему страхования от несчастных случаев на производстве, которая не увеличит налоговую нагрузку. Одна из возможностей – в то же время, например, сократить для этого ставку платежа по страхованию от безработицы.

 

Tööõnnetuskindlustuse teemal on kõlama jäänud tööandjate maksukoormuse võimalik tõus.

 

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks tervishoiuteenuste rahastamise aluseks oleva määruse, millega täpsustatakse teenuste, sh ravi- ja diagnostikaviiside ning haiglaravimite rahastamise kriteeriume ning menetlusprotsessi.

 

Oleme Eestis järjepidevalt investeerinud personaalmeditsiini, et saaksime juba käegakatsutavas tulevikus kasutada geeniinfot igapäevameditsiinis.

 

- Minister Sikkut ja tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich osalevad Euroopa Liidu tööministrite mitteametlikul kohtumisel Viinis.

 

- Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil. Istungil tulevad kõne alla järgmise Euroopa Liidu tööministrite mitteametliku kohtumise teemad.

 

Pages