You are here

Ministry of Social Affairs

- Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Heaolu arengukava juhtkomitee kohtumisel.

 

- Minister Iva ning minister Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning kabinetinõupidamisel.

 

- Kelll 10 avab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski konverentsi „Kas klaaslael on rahvus?“ Riigikogu konverentsisaalis.

 

- Terviseala asekantsler Maris Jesse osaleb töö-, sotsiaal-, perede ja soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul kohtumisel (EPSCO) Sofias.

 

Täna selgusid erihoolekande kaasajastamise projektid, mida riik otsustas välisvahendite toel rahastada. Hindamiskomisjoni heakskiidu said 13 projekti uute teenusekohtade loomiseks. Lisaks toetatakse kolme projekti praeguste hooldekodude reorganiseerimiseks.

 

59% Eesti elanike hinnangul on nende alkoholitarbimine 2017. aastal jäänud võrreldes varasemaga samale tasemele ning 35% hinnangul on see vähenenud, sh on alkoholi tarbimine langenud ka piiri tagant alkoholi ostnute hulgas.

 

В 2019 и 2020 гг. государство выделит значительное дополнительное финансирование на компенсацию вспомогательных средств, воспользовавшись для этого схожим с компенсацией лекарств планированием бюджета, – соответствующее соглашение было достигнуто на переговорах по стратегии государственного бюджета. Таким образом, доступность вспомогательных средств будет обеспечена для всех нуждающихся.

 

Министр социальной защиты Кайа Ива подписала п

 

2019. ja 2020. aastal suunab riik abivahendite hüvitamiseks olulises mahus lisaraha, kasutades selleks ravimite kompenseerimisega sarnast eelarve planeerimist, lepiti kokku riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel.  Sellega tagatakse abivahendite kättesaadavus kõigile abivajajatele.

 

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega kehtestatakse 1. augustist 2018 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele uued hinnad.

 

Pages