Sa oled siin

Arvamusfestival

28. juuli 2017 - 14:08

11-12. augustil tuleb Paides järjekordne Arvamusfestival. Seekord toimub kahepäevase festivali raames ligi 160 arutelu, mille teemadering varieerub digirevolutsioonist radikaliseerumiseni. Mitmed sotsiaalministeeriumi inimesed löövad aruteludes kaasa.

Siit loetelust leiad arutelud, mis on seotud sotsiaalministeeriumi teemadega. Arutelud on loetletud toimumisaja järgi.

 
Puudega lapse päev: kodu, kool (lasteaed), tugiteenused

11. august 2017 kl 12.00-13.30 @ Eelarvamuste ala

Erivajadusega lapse lisandumine perre on suur muutus ja väljakutse. Uue olukorraga toimetulekuks vajab puudega laps ja tema pere nii kogukonna kui ka ühiskonna tuge. Eelkõige vajab pere spetsialiste ja hästi toimivat toetussüsteemi, mis tagab lapse ja pere vajadused. Meie arutelu eesmärk on näidata, milline on tegelikult ühe puudega lapse ja tema pere tavaline päev. Kuidas olemasolev tugisüsteem aitab perel toime tulla või vastupidi? Leiame koos üles kitsaskohad ja otsime neile lahendusi.

Jevgenia Volohhonskaja (lapsevanem, Eriline Maailm MTÜ), Merit Korbe (Sotsiaalministeerium), Tiina Kivirand (Haridusministeerium)

 

Universaalne disain: kaasava keskkonna võti

11. august 2017 kl 12.00-13.30 @ Isamaa ja Res Publica Liidu ala

Universaalne disain on lähenemine, mille puhul järgitakse, et kogu meid ümbritsev keskkond (avalik ruum, hooned, tooted, teenused jne) oleks kujundatud ja ehitatud nii, et seda saaksid kasutada kõik inimesed, võttes arvesse erinevate sihtrühmade eripärasid. Eripäradeks võivad olla puudest, vanusest, inimese kasvust (laps vs. täiskasvanud) või muust reaalelulisest situatsioonist (nt ema lapsevankriga) tingitud asjaolud. Seega universaalne disain keskendub lahendusetele, mis võimaldaksid meil kõigil osaleda aktiivses ühiskonnaelus.

Veronika Valk (arhitektuuri- ja disaininõunik, Kultuuriministeerium), Meelis Joost (Eesti Puuetega Inimeste Koda), esindaja MTÜ Ligipääsetavuse foorumist, Daniel Kotsjuba (disainer), Kaia Iva (Sotsiaalkaitseminister)

 

Kas häkatoniga saab teha eelnõu?

11. august 2017 kl 14.00-15.30 @ Osalusdemokraatia ala

Avalikus sektoris räägitakse üha julgemini innovatsiooni vajalikkusest ja võimalikkusest. Samas on näha ka üleliia suuri ootusi uute ja põnevate tööviiside suhtes nagu häkaton või nudging ehk nügimine. Arutelu tulemusel peaks saama selgemaks, kuidas moenähtusi mõistlikult rakendada. Arutelu fookuses on küsimused: kas uusi töömeetodeid tasub avaliku sektori asutuses rakendada? mis on takistused ja millised on võidud? miks jäävad uued head võtted pärast esmast katsetust riigi kabinettides riiulile? kas eesmärgi – näiteks paremate poliitikate või avalike teenusteni – jõudmisel on kõik abinõud õigustatud?

Innovatsiooni kogemustega tippametnikud siseministeeriumist (kantsler Lauri Lugna) ja sotsiaalministeeriumist (asekantsler Rait Kuuse) ning Eesti Disainikeskuse ekspert Jane Oblikas

 

Miks eestlane kardab feminismi?

11. august 2017 kl 16.00-17.30 @ Eelarvamuste ala

Soostereotüüpidel on kahjulik mõju naise elule ja karjäärile. Kuidas viia see sõnum naiseni? Keskendume arutelus sellele, kuidas naist ühiskonnas vaadatakse ja nähakse. Kui palju nõudmisi, keelde ja käske naisele esitatakse? Mille eest mõistetakse naist hukka ja mida kiidetakse heaks? Ja kuidas need ootused piiravad naise eneseteostust. Otsime võimalusi feminismi kandepinna laiendamiseks Eestis, sest võrdõiguslik ühiskond on õnnelik ühiskond.

Arutelus osalevad töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski, ajakirjanik Manona Paris, Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper ning mitmekesisuse nõustaja Reet Trei.

 

Õmblusteta ühiskond

11. august 2017 kl 17.30-19.00 @ ERR ala

Eestis on juba palju näiteid sellest, kuidas kogukonnad, avalik võim ja äriettevõtted toimetavad koos loovalt, paindlikult ja heade tulemustega, et lahendada meie ühist elu mõjutavaid probleeme. President Kersti Kaljulaid nimetab sellist õmblusteta ühiskonda tõhusaks ja jõukohaseks 21. sajandi riigikorralduse mudeliks. Kuidas aidata kaasa niisuguste näidete sünnile ja kasvule, hoida ära algatuste hääbumist väsimusest või uppumist bürokraatiasse, samas tagades läbipaistvuse?

Arutelus osalevad Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Marika Priske ja Krista Aas.
 

Laste toitumisharjumused terviseprobleemide põhjustajana

11. august 2017 kl 18.00-19.30 @ Tervise ala

Arutelu keskendub tervist kahjustavatele toitumisharjumustele, eriti lastel, ja tervislike toitumisharjumuste kujundamisele. Räägime lasteaia- ja koolitoidust, selle hetkeolukorrast ning tulevikust. Millised on meie võimalused toitumisharjumusi kujundada riiklikul tasandil?

Adik Levin, üle poole sajandi pikkuse arstikogemusega meditsiiniteaduste doktor, mitmete raamatute, teadustööde ja -artiklite autor, individuaalse toitumise programmi ekspert; Reelika Õigemeel, Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse juhatuse esimees, lasteaedade ja koolide toitlustajatele spetsialiseerunud toitumisnõustaja; Kaie Mei, Rocca al Mare Kool,toitumisõpetuse õpetaja; Anneli Vernik, kolme lapse ema ning mahetoodete turustamise ja arendamisega tegeleva OÜ Loodusvägi turundusjuht; Sille Pihlak, Sotsiaalministeerium, Rahvatervise osakonna peaspetsialist

Tulevikuerialad 2030

12. august 2017 kl 12.00-13.30 @ Tööõnne ala

Tehnika, teaduse ja maailma areng kiireneb eksponentsiaalselt – see on teadmine, mida järjest rohkem inimestesse süstitakse. Kiireneva arenguga tekib aga olukord, kus need erialad, mida praegu ükskõik millises koolis omandame, ei ole oma sisult 2030. aastaks enam lollikindlad. Eluaegset tööd ei kindlusta juba aastaid ükski eriala. Kuidas selle teadmisega toime tulla ja kuidas üldse õppida nii, et rongist mitte maha jääda? Arutelu eesmärk on rääkida edasiõppe rollist ja sisust. Kunagistest igaviku-erialadest on saanud ebakindel nähtus ja noored peavad endale õppekava valides praktiliselt kümnendi kaupa tulevikku ennustama. Kas selleks saab üldse kedagi ette valmistada? Kui jah, siis kuidas sellest ebakindlusest rääkida kui uuest normaalsusest, mitte lihtsalt paanikakülvajast?

Allan Aksiim (Tuleviku Tehnoloogiate SA), Janar Holm (Sotsiaalministeerium), Silja Aasmäe (TTÜ mehhatroonika tudeng), Kaja Kallas (Euroopa Parlament)

 

Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt?

12. august 2017 kl 16.00-17.30 @ Õhtulehe ala

Rändepoliitika kohta on arvamus igal inimesel ja enam vastuolulisemat teemat annab Eesti ühiskonnas viimase paari aasta jooksul otsida. Kuidas aga peaks sellest teemast rääkima ja kas ilma emotsioonideta saab üldse hakkama?

Sotsiaalministeeriumi nõunik Kaisa Üprus-Tali, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur Mari-Liis Jakobson, ajakirjanik Katrin Lust ja siseminister Andres Anvelt