Sa oled siin

Arengukava ja tööplaanid

Strateegilised eesmärgid

Tegutseme peamiselt neljas tulemusvaldkonnas, kus oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid:

  • laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde;
  • sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus;
  • tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
  • tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.
 

 

Sotsiaalministeerium lähtub oma tegevustes valdkondlikest arengukavadest

 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava koondab tegevused riigi eelarvestrateegia perioodiks.

 

 
 

Tööplaan

Meie ühe aasta tegevusest annab ülevaate tööplaan. Siin on toodud kõik meie vähegi tähtsamad ja kulukamad tööd ja tegemised kogu koos vastutajate ja tähtaegadega. Tööplaan lähtub Vabariigi Valitsuses koos riigieelarve liigendusega kinnitatud tegevuskavast. Tööplaani aruandluse alusel koostab ministeerium ülevaate tegevuskava täitmisest. Sotsiaalministeeriumi tööplaanidega alates aastast 2007 saab tutvuda  riigiportaalis. Kuna samal lehel asuvad ka teiste riigiasutuste tööplaanid, siis valige asutuseks Sotsiaalministeerium, plaaniks soovitud aasta tööplaan ning seejärel vajutage nupule "Genereeri".

 

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala tööplaanid

Viimati uuendatud: 2. mai 2017