Sa oled siin

Digisaatekiri

Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. Digisaatekirja kasutamine on patsiendile sama lihtne ja mugav kui digiretsepti kasutamine.

Lähiaastatel on kavas tervishoius täielikult digisaatekirjade kasutamisele üle minna. Digisaatekirjadele üleminekuga  muudetakse saatekirjad maksimaalselt masintöödeldavaks, täpsustatakse digisaatekirja kaudu vahetatavat infot ja selle kasutamise reegleid. Inimese jaoks on digisaatekirjad kättesaadavad  patsiendiportaalist digilugu.ee.

Digisaatekirjadele ülemineku ajakava:

 • 2017. aasta lõpuks on kavas minna täielikult üle digisaatekirjadele perearstiabis. Arendustegevuste keskmes on eriarstilt eriarstile esitatavate digisaatekirjade juurutamine.
 • 2017.–2018. aastal arendatakse ja juurutakse digisaatekirju õendusabis ja haiglaravile suunamiseks.
 • 2018.–2019. aastal on arendustegevuste keskmes digisaatekirjade kasutuselevõtt uuringutele ja protseduuridele ning mitte-tervishoiuspetsialistide vastuvõtule suunamisel.

 

Mis kasu on digisaatekirjadest?
 

 • Patsientidele tähendab digisaatekirja kasutuselevõtt, et saatekiri on alates selle väljastamise hetkest kindlas kohas – tervise infosüsteemis, seda ei ole enam võimalik ära kaotada ega koju unustada ning patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Igal hetkel on võimalik kõiki oma kehtivaid saatekirju näha riiklikust patsiendiportaalist digilugu.ee. 
 • Digisaatekirjadele üleminek aitab parandada saatekirjade sisulist kvaliteeti ja kasutusmugavust - tervise infosüsteemi ei saa saata saatekirju, mille kohustuslikud väljad on täitmata, samas on digisaatekirjal hulk andmeväljasid automaatselt eeltäidetavad aga ka taaskasutatavad.
 • Digisaatekirjade kasutuselevõtuga tekib Eesti tervishoiusüsteemis esmakordselt võimalus mõõta aega, mis möödub hetkest, mil perearst väljastab patsiendile saatekirja kuni hetkeni, mil patsient reaalselt eriarsti vastuvõtule jõuab. Mitmetes riikides on see üks olulisemaid tervishoiuteenuste  kättesaadavust näitavaid mõõdikuid ja patsiendi jõudmine perearstilt eriarsti juurde mõistliku aja jooksul on oluline tervishoiualane eesmärk.
 •  

  Tervisemure puhul tuleks alati esmalt pöörduda oma perearsti poole, töövälisel ajal küsida nõu helistades perearsti infotelefonile 1220.

 

Kuidas digisaatekirja kasutada?

 

Kui perearsti hinnangul on vaja patsient edasi eriarsti vastuvõtule suunata, väljastab ta digisaatekirja, välja arvatud erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav (silmahaigused, psühhiaatria, günekoloogia ning naha- ja suguhaigused).

Perearst annab patsiendile info, et saatekiri on väljastatud ja patsient saab selle oma ID-kaardi abil eriarsti aega broneerides kasutusele võtta. Kui aega soovib broneerida patsiendi lähedane, on tal vaja teada patsiendi isikukoodi.

Digisaatekirja väljastamisel annab perearst patsiendile kaasa ka soovitused eriarsti aja broneerimiseks. Patsiendi soovi korral prindib perearst digisaatekirja koopia patsiendile kaasa. Perearst võib märkida saatekirjale kindla asutuse, kuhu ta patsiendi suunab, kuid patsiendil on väljastatud saatekirjaga võimalik minna ka mõne teise tervishoiuteenuse pakkuja juurde.
 

Eriarsti aja broneerimiseks on kolm võimalust

Kui patsient soovib eriarsti aega broneerida, on tal kolm võimalust:

 • helistada eriarstiabi teenuse pakkuja – haigla või kliiniku registratuuri;
 • broneerida aeg teenuse osutaja kodulehel;
 • minna registratuuri kohale.

Kõigil kolmel juhul küsitakse patsiendi isikukoodi ja vaadatakse selle alusel tervise infosüsteemist talle väljastatud digisaatekirja.

 


Kui saatekirja ei ole,  on haiglal või kliinikul võimalik broneerida vastuvõtuaega vaid tasulisele eriarsti vastuvõtule. Sellisel juhul tuleb arvestada, et haigekassa arsti visiidi kulusid hüvitada ei saa ning patsient peab visiidi ja võimalike lisauuringute eest tasuma ise.

Ühe saatekirjaga saab broneerida ühe aja. Oluline on tähele panna, et ühe digisaatekirjaga on võimalik broneerida aeg ainult ühele eriarsti vastuvõtule.

Juhul, kui digisaatekirja alusel tehtud vastuvõtuaeg tühistada, on taas võimalik sama digisaatekirja kasutada uue vastuvõtuaja broneerimiseks. Praegu peab broneeritud aja tühistamiseks helistama haigla või kliiniku registratuuri, kuid Sotsiaalministeeriumi juhtimisel on väljatöötamisel üleriigiline digiregistratuur, mis lihtsustab tulevikus oluliselt broneeringuaja muutmist. 

 

 

Perearst saab eriarstiga nõu pidada ka e-konsultatsiooni abil

 

Sageli on terviseprobleem lahendatav ka ilma eriarsti vastuvõtuta. Selleks saab perearst kiirelt ja mugavalt konsulteerida eriarstiga läbi e-konsultatsiooni, et otsustada, kas jätkata patsiendi ravi ise või suunata ta eriarstile. 

Eriarst vaatab perearsti poolt kirja pandud küsimuse koos lisatud uuringumaterjaliga läbi. Seejärel on tal võimalus soovitada ravi jätkamist perearsti juures või kutsuda patsient oma vastuvõtule. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.

Eriarst võtab vajadusel patsiendiga ühendust nelja kuni kuue tööpäeva jooksul, mistõttu on oluline, et patsiendi antud telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel arsti jaoks kättesaadav. 

Viimati uuendatud: 12. juuni 2017