Sa oled siin

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (Abifond) toetab Euroopa Liidu liikmesriikide meetmeid, mis pakuvad enim puudust kannatavatele inimestele materiaalset abi. Materiaalne abi käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse-alaste meetmetega, mida rahastatakse riigieelarvest või Euroopa struktuurivahenditest. Euroopas Liidu liikmesriikides on Abifondile kokku ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud üle 3,8 miljardi euro. Lisaks sellele kaasrahastavad Euroopa Liidu liikmesriigid oma riiklikku programmi vähemalt 15% ulatuses omavahenditest.

Eestis jagatakse Abifondi toel toiduabi, koos omafinantseeringuga on Eestil aastani 2020. kasutada toiduabi jagamiseks kokku umbes 8,9 miljonit eurot.

Abifondi rakenduskava

Abifondi toetuse kasutamiseks on Eesti koostanud rakenduskava, mille on kinnitanud Euroopa Komisjon. Abifondi rakenduskavas lepiti liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel kokku fondi vahendite kasutamise põhimõtted, eesmärk, tegevused ja kõikide osapoolte ülesanded. Eesti enim puudustkannatavate inimeste abifondi rakenduskava leiab siit.

Abifondi programm (TAT)

Sotsiaalministeerium on koostanud toetuse andmise tingimused (TAT), mis täpsustab toiduabi jagamise korraldust - kuidas toimub toiduainete hankimine, jagamine, abi saajate kriteeriumid jne. Toetuse andmise tingimuste määrus kinnitati 2015 a veebruaris.

TAT "Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimused",  seletuskirieelarve (muudetud 2018 juuni)

Abifondi  aastaaruanne

Igal aastal koostatakse abifondi rakendmise aastaaruanne:

 

Abifondi rakendamise aluseks olevad õigusaktid:

  

 

Viimati uuendatud: 3. september 2018