Juhtumikorraldus

 

 

Valminud on juhtumikorralduse käsiraamatu elektrooniline versioon. Käsiraamat on mõeldud eeskätt sotsiaalvaldkonnas töötavatele spetsialistidele ent võib olla abiks ka sotsiaaltöö eriala tudengitele.

Käsiraamat põhineb juhtumipõhise võrgustikutöö koolitusel, mille töötas välja TÜ Pärnu kolledž 2005. aastal Sotsiaalministeeriumi tellimusel.

Juhtumikorralduse käsiraamat valmis Sotsiaalministeeriumi, InterAct Projektid ja Koolitus OÜ ning TÜ Pärnu kolledži koostööna.

Juhtumikorralduse käsiraamat

 

Juhtumipõhine võrgustikutöö

 

Valminud on juhised juhtumipõhise võrgustikutöö meetodi rakendamiseks. Juhised on koostatud eesmärgiga toetada juhtumipõhise võrgustikutöö tegemise praktikat sotsiaalspetsialistide  hulgas, kujundada ja toetada erinevate sotsiaalkaitse tasandite ja valdkondade professionaalset koostööd töös klientidega ning edendada klientide kaasamise tava juhtumikorralduse protsessis. Lastekaitsetöötajale suunatud juhiste osa on täpsustamisel ja lisatakse novembris. 
Juhised töötati välja TÜ Pärnu kolledži poolt  2012. aastal Sotsiaalministeeriumi tellimusel. 
Juhiste väljatöötamise vajadust kinnitas  Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi tellimusel 2011 a. aprillis KPMG Baltics OÜ poolt  valminud uuringu „Kliendikeskne esmatasandi juhtumitöö ning juhtumikorraldus sotsiaalkaitse tervikliku koostoime tagamisel“ tulemus. 

 

Juhtumikorralduse protsessi juhis

Juhised juhtumipõhise võrgustikutöö meetodi rakendamiseks 

 

 

Viimati uuendatud: 30. detsember 2015