Sa oled siin

Kavandatavad hankelepingud

Sotsiaalministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud riigihanked leiab riigihangete registrist.

 

Hankeplaan ja hangete kord

 
Sotsiaalministeeriumi 2016. aasta hankeplaani leiad siit.

Sotsiaalministeeriumi hangete ja lepingute korraga tutvu siin.

 

Hanked

Minihange - 10.03.2017

Sotsiaalministeerium kutsub osalema minihankel „Tervisekeskuse ehitamise või rekonstrueerimisega seotud projektide elluviimiseks investeeringute kava alusel esitatud taotluse juurde kuuluva finantsanalüüsi hindamise teenuse ostmine“

Pakkumuse tähtaeg: 10.03.2017 kell 12.00. Pakkumused esitatakse e-posti aadressile merlin.tatrik@sm.ee

Hanke lühikirjeldus: Riigihanke esemeks on „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020“ meetme tegevuse 2.4.2. „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ investeeringute kava alusel esitatud projektide taotluse  juurde kuuluvate finantsanalüüside korrektsuse kontrollimine ning finantsanalüüsis esinevate puuduste kohta kirjaliku tagasiside koostamine.

Minihankega seotud dokumentide ja lisainfo saamiseks, palun pöörduda strateegia ja eelarve osakonnast Merlin Tatriku poole, aadressil merlin.tatrik@sm.ee, tel 626 9184.

Viimati uuendatud: 13. märts 2017