Sa oled siin

Uudised

06.09.2018|Sotsiaalministeerium

56 omavalitsust kohandavad puudega inimeste eluruume

Rahandusministeerium otsustas rahuldada 56 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks.
RTA
06.09.2018|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium ootab arvamusi rahvastiku tervise arengukavale

Sotsiaalministeerium pani uue, aastateks 2020-2030 koostatava rahvastiku tervise arengukava avalikule konsultatsioonile. Arvamusi ja kommentaare arengukava tervikteksti mustandile ootab ministeerium 8. oktoobriks 2018.
Kalle Killar
05.09.2018|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantslerina alustab tööd Kalle Killar

Ministrid Kaia Iva ja Riina Sikkut kinnitasid sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsleriks Kalle Killari, kes on 2015. aastast juhtinud strateegia ja eelarve osakonda. Killari sõnul on tema olulisim väljakutse asekantslerina muuta tervishoiu, sotsiaal- ja töövaldkonna e-teenused paremini koostoimivaks ning tulemuslikumaks.
minister
05.09.2018|Sotsiaalministeerium

Tervise- ja tööminister plaanib viia lõpule patsiendikindlustuse loomise

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut moodustas patsiendikindlustuse töörühma ning kutsus valdkonna partnerid kokku, et viia lõpuni pikalt ettevalmistatud patsiendikindlustuse loomine.
05.09.2018|Sotsiaalministeerium

Dementsusega tegelevad eksperdid ühendasid oma jõud

Täna sõlmiti leping dementsuse kompetentsikeskuse loomiseks. Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut.
minister
30.08.2018|Sotsiaalministeerium

Sikkut: õeks õppida soovijate arv järjest kasvab, sel aastal asub õppima üle 500 tulevase õe

Sel aastal astub õe põhiõppesse 508 tulevast õde, mis on ligi 40% enam kuni neli aastat tagasi.
Kohtumisel kõnelenud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva peab oluliseks, et erivajadusega inimesed saaksid elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise suudab ja soovib
29.08.2018|Sotsiaalministeerium

Puudega inimeste teenused ja toetused võeti luubi alla

Sotsiaalministeeriumis toimus täna järjekordne kohtumine erinevate huvigruppidega, et liikuda edasi puudega inimeste poliitika põhimõtete ning hoolekandesüsteemi kaasajastamisega.    
 
23.08.2018|Sotsiaalministeerium

Valitsus andis rohelise tule soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris

Tänasel valitsuse istungil kiideti heaks soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatused, millega luuakse senisest mugavamad lahendused soolise palgalõhe analüüsimiseks ja vähendamiseks.
22.08.2018|Sotsiaalministeerium

Omavalitsused hakkavad sotsiaaleluruume kaasajastama

13 kohalikku omavalitsust esitas SA KredExile taotluse üürimajade ehitamiseks ja renoveerimiseks. Kokku rahastatakse 10 hoones sotsiaaleluruumide kohandamist näiteks erivajadustega inimestele, eakatele või asenduskodust ellu astuvatele noortele. 
17.08.2018|Sotsiaalministeerium

13 omavalitsust sai toetust sotsiaalteenuste arendamiseks

Juuni keskpaigani said kohalikud omavalitsused taotleda raha hoolekandeteenuste arendamiseks. SA Innovele esitatud 15 taotlusest said heakskiidu 13.
 

Lehed