Sa oled siin

Uudised

minister
06.12.2017|Sotsiaalministeerium

Ossinovski tervishoiureform sai Riigikogu heakskiidu

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, millega laiendatakse Eesti Haigekassa tulubaasi, et tagada tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus.
minister
06.12.2017|Sotsiaalministeerium

Uus täiendava ravimihüvitise kord jõustub jaanuarist

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, millega luuakse alates 2018. aastast uus ravimikulutuste hüvitamise kord.
„Vananev rahvastik seab Eestis kogu ühiskonnale vastutusrikka ülesande – ühelt poolt tagada riiklik pension, mis kaitseks inimesi vanaduspõlves vaesuse eest ning teisalt olla ka piisavalt paindlik, et käia kaasas muutuva tööturuga,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.
05.12.2017|Sotsiaalministeerium

Pensionireformi eelnõu läks avalikule kooskõlastamisele

Sotsiaalministeerium saatis täna esimesele kooskõlastusringile pensionireformi eelnõu, millega on plaanis muuta pension paindlikumaks, muuda pensioni arvutamise valemit ning siduda alates 2027. aastast pensioniiga keskmise oodatava elueaga. Muudatused pensionivalemis ei puuduta praegusi vanaduspensionäre ega juba kogutud kindlustusosakuid, paindlikku pensionit saavad kasutada kõik soovijad.
„Eesti vajab tervisedendajad, rahvatervise valdkonna spetsialiste ja ennetusvaldkonna eestvedajaid. Tegemist on sädeinimestega, kes on loonud ning koos hoidnud maakonna tervisedenduse võrgustikke, mille toel on ellu viidud suurel hulgal elanike tervist toetavaid programme ja tegevusi,“ ütles Ossinovski.
05.12.2017|Sotsiaalministeerium

Minister Ossinovski tänas maavalitsuste tervisedendajaid

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tänas täna, 5. detsembril maavalitsustes töötanud ning töötavaid tervisedendajaid panuse eest inimeste tervise edendamisel. Maavalitsuste tervisedendajad on läbi aastate olnud rahvatervise valdkonna eestvedajateks ja arendajateks maakonnas ning aidanud parandada maakonna elanike heaolu.   
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütleb, et puudega inimesed, keda Eestis on üle 149 000, peavad saama elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise vajab ja soovib – ühiskonna roll on luua selleks võimalused.
03.12.2017|Sotsiaalministeerium

Kaia Iva: Puudega inimesed peavad saama elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise vajab ja soovib

3. detsembril tähistab maailm rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütleb, et puudega inimesed, keda Eestis on üle 149 000, peavad saama elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise vajab ja soovib – ühiskonna roll on luua selleks võimalused.
minister
01.12.2017|Sotsiaalministeerium

Riik tõhustab võitlust HIV epideemia pidurdamiseks

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi vastu võitlemise päeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib ast
30.11.2017|Sotsiaalministeerium

Riik liigub noortegarantii tugisüsteemi loomisega edasi

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tutvustas täna valitsuse istungil uut noortegarantii tugisüsteemi ning valitsuse liikmed kiitsid selle põhimõtted heaks.
29.11.2017|Sotsiaalministeerium

Riik toetab uuest aastast lapsehoiukohtade loomist

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mille alusel toetatakse uute lapsehoiukohtade loomist kuni 7-aastastele lastele. 2018.
„Kasvage koos“ kutsub isasid oma lastega rohkem aega veetma, sealhulgas võtma osa vanemapuhkusest.
28.11.2017|Sotsiaalministeerium

Algav sotsiaalkampaania „Kasvage koos“ kutsub isasid vanemapuhkust kasutama

Vaid üheksa protsenti vanemahüvitise saajatest on praegu isad. Teisipäeval algav sotsiaalkampaania „Kasvage koos“ kutsubki isasid oma lastega rohkem aega veetma, sealhulgas võtma osa vanemapuhkusest.
Uues taotlusvoorus toetatakse senisest enam uute, kogukonna algatusel loodud paindlike teenuste pakkumist.
22.11.2017|Sotsiaalministeerium

Algab erihoolekande reorganiseerimise teine taotlusvoor

Tänasest kuni 24. jaanuarini 2018 saab esitada taotlusi projektidele, millega luuakse psüühika- või intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Algavas taotlusvoorus toetatakse senisest enam uute, kogukonna algatusel loodud paindlike teenuste pakkumist. Uuenduskuuri läbivad nii Viljandi Haigla erihoolekandeteenuste taristu kui ka kohtumääruse alusel osutatav teenus. 

Lehed