Sa oled siin

Uudised

29.03.2017|Sotsiaalministeerium

UURING: Töötajad eelistavad aina rohkem paindlikku töö algus- ja lõpuaega

Eesti inimeste soov teha kaugtööd on aastatega suurenenud, kuid sellise töövormi võimaldamine ei ole vajadusele veel järele jõudnud, selgub sotsiaalministeeriumi ja statistikaameti üleriigilise tööelu uuringu põhjal valminud artiklite kogumikust.
22.03.2017|Sotsiaalministeerium

Alkoholipoliitika karmistamine läbis riigikogus esimese lugemise

Alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise seaduse eelnõu läbis täna riigikogus esimese lugemise, muudatusettepanekute tähtajaks määrati 5. aprill.
Kohtumise lõpus allkirjastati ühiste kavatsuste protokoll, milles kinnitatakse ühiselt vajadust suurendada kvaliteetse ning õigeaegse arsti- ja õendusabi kättesaadavust.
21.03.2017|Sotsiaalministeerium

Tervishoiusektor, tervise- ja tööminister ning haigekassa juht allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli

Tervishoiusektori esindajad tutvusid 21. märtsil tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski plaaniga tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kohtumise lõpus allkirjastati ühiste kavatsuste protokoll, milles kinnitatakse ühiselt vajadust suurendada kvaliteetse ning õigeaegse arsti- ja õendusabi kättesaadavust.
Riik peab käima muutustega kaasas, mistõttu oleme välja töötanud eelnõu, et vähendada soolist palgalõhet ning tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine tööturul,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.
21.03.2017|Sotsiaalministeerium

UURING: Meeste ja naiste võrdõiguslikkust toetavad hoiakud on ühiskonnas veidi tugevnenud

Eesti elanike hoiakud on valdavalt soolist võrdõiguslikkust soosivad, tegelik rolli- ja tööjaotus perekondades on aga jätkuvalt küllaltki traditsioonilisi soorolle järgiv, selgub sotsiaalministeeriumi poolt tellitud soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustest.
Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski
20.03.2017|Sotsiaalministeerium

Minister Ossinovski: plaanime astuda otsustavaid samme HIV leviku tõkestamiseks

Eesti on uute HIV juhtude poolest jätkuvalt Euroopa Liidu kehvim, ent süsteemne töö ja riikliku püsiva rahastuse suurendamine on aidanud uute HIV-nakatumiste arvu märgatavalt vähendada, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski täna Maltal terviseministrite mitteametlikul kohtumisel.
16.03.2017|Sotsiaalministeerium

Minister Iva: tuleviku pensioni diskussioon on vajalik

„Pensionisüsteemi muudatused peavad tagama piisava sissetuleku, kuhu ei kandu üle praegune palkade suur erinevus.
16.03.2017|Sotsiaalministeerium

Valitsus kiitis heaks töövaidluste lahendamise seaduse eelnõu uuendused

Valitsus kiitis heaks töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu, millega kiireneb ja lihtsustub kohtuväline töövaidluste lahendamine.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juht Kert Valdaru
14.03.2017

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhiks saab Kert Valdaru

10. aprillil asub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust juhtima senine Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskuse juht Kert Valdaru.
14.03.2017|Sotsiaalministeerium

Eesti tööealine rahvastik vaevleb terviseprobleemide käes

Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise poolt läbiviidud analüüsist selgub, et Eesti tervisepoliitika peamiste eesmärkide täitmine on takerdunud.
14.03.2017|Sotsiaalministeerium

UURING: Eesti elanike hinnangul on arstiabi kvaliteet hea, muret teeb arstiabi kättesaadavus

Suurem osa Eesti elanikest hindab arstiabi kvaliteeti heaks ning elanike teadlikkus tervisevaldkonna e-teenustest kasvab. Samas on aastatega veidi langenud inimeste rahulolu arstiabi kättesaadavusega, selgus sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellitud iga-aastasest uuringust „Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016“.

Lehed