Sa oled siin

Рабочая группа рекомендует увеличить финансирование долгосрочного ухода и повысить дееспособность самоуправлений

Долгосрочная организация ухода нуждается в более пристальном внимании, чтобы обеспечить нуждающимся в уходе людям помощь с единой доступностью и качеством, нашла действующая при госканцелярии рабочая группа по снижению нагрузки по уходу. Уже со следующего года государство станет финансировать новые услуги и запустит пилотный проект координации уходу, также предложения об инвестициях в долгосрочную систему ухода будут включены в бюджет 2019 года. 

RUS

Rakkerühm soovitab suurendada pikaajalise hoolduse rahastamist ja tõsta omavalitsuste võimekust

Pikaajalise hoolduse korraldus vajab senisest suuremat tähelepanu, et tagada hooldusvajadusega inimestele ühtlase kättesaadavuse ja kvaliteediga abi, leidis riigikantselei juures tegutsenud hoolduskoormuse rakkerühm. Juba tulevast aastast rahastab riik uusi teenuseid ja alustab hoolduse koordinatsiooni katseprojektiga, samuti koondatakse pikaajalise hoolduse süsteemi investeeringute ettepanekud 2019. aastal riigi eelarvesse.

EST

Благодаря государству 100 000 человек сможет узнать о своих генетических рисках

В следующем году государство выделит пять миллионов евро на совместный проект развития министерства социальных дел, Института развития здоровья и Тартуского университета, в ходе которого будут собраны генетические данные 100 000 человек. Данные будут интегрированы с повседневной медициной, чтобы сообщить людям о персональных генетических рисках. Цель проекта – дать толчок к развитию персональной медицины в Эстонии.

RUS

Riik võimaldab 100 000 inimesel saada teada oma geneetilised riskid

Riik eraldab järgmisel aastal 5 miljonit eurot sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli ühisele arendusprojektile, mille käigus kogutakse 100 000 inimese geeniandmed ning integreeritakse need igapäevameditsiini osaks, et anda inimestele tagasisidet personaalsetest geneetilistest riskidest. Projekti eesmärk on anda hoogu personaalmeditsiini arendamisele Eestis.

EST

Rahvatervise seaduse eelnõu: Koolipuhvetite toiduvalik peab lähtuma riiklikest toitumissoovitustest

Sotsiaalministeerium saadab justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks rahvatervise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse rahvatervise valdkonna korraldust ning nõudeid rahva tervise kaitsmiseks. Muuhulgas tehakse eelnõuga ettepanek anda koolipuhvetis pakutava toiduvaliku eest peamine vastutus koolijuhile, kes peab lähtuma riiklikest toitumissoovitustest.

EST

В Таллинне проходит международная встреча на темы ВИЧ и туберкулеза

Сегодня и завтра, 12 и 13 декабря в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза проходит международная встреча, посвященная финансированию программ и услуг по борьбе с распространением ВИЧ и туберкулеза.

RUS

Nüüd kindel: vanemapuhkus muutub paindlikumaks ja isapuhkus pikemaks

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seadusemuudatused, millega pikendatakse isapuhkus 30-päevaseks, muudetakse vanemahüvitisega samaaegne tulu teenimine paindlikumaks ning võimaldatakse hüvitise saamise peatamine ja taasalustamine kolme aasta jooksul. Samuti luuakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus.

EST

Законопроект пенсионной реформы направлен на публичное согласование

Министерство социальных дел направило на публичное согласование законопроект пенсионной реформы, которым планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.   

RUS

Pensionireformi eelnõu läks avalikule kooskõlastamisele

Sotsiaalministeerium saatis täna esimesele kooskõlastusringile pensionireformi eelnõu, millega on plaanis muuta pension paindlikumaks, muuda pensioni arvutamise valemit ning siduda alates 2027. aastast pensioniiga keskmise oodatava elueaga. Muudatused pensionivalemis ei puuduta praegusi vanaduspensionäre ega juba kogutud kindlustusosakuid, paindlikku pensionit saavad kasutada kõik soovijad.

EST

Lehed