Sa oled siin

Требования к здоровью водителей моторно-транспортных средств станут четче

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, касающийся требований к здоровью водителя моторно-транспортного средства и лиц, ходатайствующих о правах, благодаря которому будет создан более подробный перечень диабета и тех сердечно-сосудистых заболеваний, которые оказывают влияние на управление транспортным средством. 

RUS

Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele määruse, millega luuakse suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutele võimalus saada  igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Uus teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus.

EST

Pensions

6. november 2017 - 22:04

The Estonian pension system is based on three pillars, two of which make up state pension and the third is supplementary funded pension.

Lehed