Sa oled siin

Riik teeb ettepaneku töösuhete ja tööohutuse reeglite kaasajastamiseks

Body: 

Riik teeb ettepaneku töösuhete ja tööohutuse reeglite kaasajastamiseks Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele kaks väljatöötamiskavatsust, millest ühes tehakse ettepanek uute, paindlike töötingimuste ning teises tööõnnetuskindlustuse loomiseks. Eesmärk on tagada töötajaile ja tööandjatele senisest paindlikumad võimalused töö korraldamiseks ning suurendada töökeskkondade ohutust.

EST

Для выявления поддельных лекарств будут приняты дополнительные меры безопасности

Body: 

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о лекарствах, при помощи которых с февраля 2019 года станут внедряться дополнительные элементы безопасности для лекарств. При помощи применяемой по всему Европейскому союзу директивы будет создана общеевропейская система проверки подлинности лекарств, которая поможет избежать попадания поддельных лекарств на европейский рынок.

RUS

Võltsitud ravimite tuvastamiseks võetakse kasutusele täiendavad turvameetmed

Body: 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile ravimiseaduse muudatused, millega võetakse 2019. aasta veebruarist kasutusele täiendavad ravimite turvaelemendid. Euroopa Liidu otsekohalduva määruse jõustamisega luuakse üleeuroopaline ravimite ehtsuse kontrolli süsteem, mis peab välistama võltsravimite sattumise Euroopa turule.

EST

Euroopa terviseministrid laste ülekaalulisusest: tervislikud valikud tuleb teha võimalikult lihtsaks

Body: 

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid täna, 22. juunil Luksemburgis toimunud kohtumisel heaks ministrite nõukogu järeldused laste tervisliku toitumise kohta. Nõukogu järeldustes kutsutakse liikmesriike üles soodustama tervislikku toitumist toetavat keskkonda, pakkuma lastele tervislikke valikuid ning piirama kõrge soola-, suhkru- ja rasvasisaldusega toitude turundust.

EST

Tervishoiueksperdid: Solidaarselt rahastatud tervisesüsteemile ei ole alternatiivi

Body: 

Juurdepääs kvaliteetsele arstiabile ja vajalikele ravimitele on üks inimese põhiõigustest, seepärast tuleb kõikjal Euroopas liikuda võrdsema, õiglasema ja solidaarsema ühiskonna poole, kus tervishoid on kõigile kättesaadav ja taskukohane. Seda võimaldab avaliku sektori suurem panus tervishoidu, leitakse täna, 14. juunil vastuvõetud tervispoliitika juhtide ja tervishoiuekspertide tippkohtumise järeldustes.

EST

Еще более гибкий родительский отпуск прошел сегодня первое чтение в Рийгикогу

Body: 

Сегодня в Рийгикогу прошли первое чтение поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями.

RUS

Eesti tervisesüsteemi ülevaade: teravaim probleem on süvenev ebavõrdsus tervises

Body: 

Eesti tervisesüsteemis saavutatakse suhteliselt madalate kuludega võrdlemisi häid tulemusi. Senisest paremate tervisenäitajateni jõudmist takistab süvenev ebavõrdsus tervises, ennekõike erineva soo, sissetuleku ja haridustasemega elanikkonna rühmade lõikes, selgub täna avaldatud Eesti tervisesüsteemi ülevaatest.

EST

Täna algab Tallinnas rahvusvaheline tervisepoliitika juhtide tippkohtumine

Body: 

Täna, 13. juunil algab Tallinnas, Radisson Blu Sky hotellis kahepäevane kõrgetasemeline konverents „Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks – et mitte keegi ei jääks maha,“ millega tähistatakse 10 aasta möödumist Tallinna harta vastuvõtmisest. Kohtumisel otsitakse vastust küsimustele, kuidas vähendada ebavõrdsust tervises ja kaitsta inimesi suurte ravikulude eest.

EST

Uuring: Alkoholi tarbimismahud pole aastaga oluliselt muutunud

Body: 

Eesti elanikud tarbisid 2017. aastal täiskasvanud (15+) elaniku kohta keskmiselt 10,3 liitrit absoluutalkoholi, mida on 0,08 liitrit enam kui tarbiti aasta varem. Kõigi elanike kohta oli see näitaja 2017. aastal 8,62 liitrit ning on jäänud aasta varasemaga võrreldes samale tasemele, selgub Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust „Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2017. aastal“.

EST

Lehed