Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks paindlikuma pensioni

Body: 

Valitsus kiitis 5. aprilli istungil heaks pensionireformi eelnõu, millega muudetakse pension alates 2021. aastast paindlikumaks, muudetakse pensioni arvutamise valemit ning seotakse pensioniiga alates 2027. aastast keskmise oodatava elueaga. Muudatused pensionivalemis ei puuduta väljateenitud pensione ega juba kogutud kindlustusosakuid, paindlikku pensionit saavad kasutada kõik soovijad.

EST

Исследование: обусловленные табачной политикой ограничения помогли сократить пассивное курение

Body: 

В 2016 году в Эстонии курило 22% совершеннолетних жителей. Курение среди мужчин значительно сократилось за последние 20 лет, но курение среди женщин осталось практически на том же уровне. Государственная табачная политика помогла сократить долю курящих ниже среднего показателя по Европейскому союзу. Жители Эстонии поддерживают ограничения в табачной политике, поскольку все больше людей не курит и не хочет курить пассивно, – выяснилось из подготовленного Институтом конъюктуры по заказу министерства социальных дел исследования. 

RUS

Uuring: Tubakapoliitikast tulenevad piirangud on aidanud vähendada ka passiivset suitsetamist

Body: 

Eesti täiskasvanud elanikest suitsetas 2016. aastal 22%. Meeste suitsetamine on viimase 20 aastaga oluliselt vähenenud, kuid naiste suitsetamine jäänud ligikaudu samale tasemele. Riiklik tubakapoliitika on aidanud viia suitsetajate osakaalu alla Euroopa Liidu keskmise. Eesti elanikud toetavad piirangutega tubakapoliitikat, sest suurem osa elanikest ei suitseta ja ei soovi passiivselt suitsetada, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel tehtud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust. 

EST

Сбор 100 000 генетических проб начнется 2 апреля

Body: 

Начиная с сегодняшнего дня, 20 марта, все желающие стать генетическим донором могут заполнить и подписать на сайте www.geenidoonor.ee форму цифрового согласия. Начиная с 2 апреля генетические пробы можно будет сдать в более крупных больницах и лабораториях SYNLAB по всей Эстонии. Сбор проб продлится до конца года или до того момента, как будет собрано 100 000 новых проб.

RUS

Lehed