Sa oled siin

Министерство социальных дел направило на согласование изменения в системе родительских отпусков и пособий

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к законам, связанным с системой родительских отпусков и пособий. На первом этапе для отцов будет установлено дополнительное индивидуальное право на родительское пособие в течение 30 дней, получение дохода параллельно с пособием станет более гибким, а также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет. 

RUS

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemiga seotud seadusemuudatuste ettepanekud. Esimeses etapis kehtestatakse isadele täiendav 30-päevane individuaalõigus vanemahüvitisele, muudetakse paindlikumaks vanemahüvitisega samaaegselt tulu teenimine ning võimaldatakse hüvitise saamise peatamine ja taasalustamine kolme aasta jooksul.

EST

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele tervishoiu rahastamise muudatused

Sotsiaalministeerium saatis teistele ministeeriumidele ja tervishoiusektorile kooskõlastamiseks tervishoiu rahastamisega seotud seaduste muudatuste ettepanekud. Muudatustega laiendatakse haigekassa tulubaasi, et tagada Eesti tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkus. Tervishoiule tähendab see järgmise viie aasta jooksul lisaraha ligi 200 miljonit eurot, sellest 34 miljonit eurot juba 2018. aastal.

EST

Lehed