Sa oled siin

Riik võimaldab 100 000 inimesel saada teada oma geneetilised riskid

Body: 

Riik eraldab järgmisel aastal 5 miljonit eurot sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli ühisele arendusprojektile, mille käigus kogutakse 100 000 inimese geeniandmed ning integreeritakse need igapäevameditsiini osaks, et anda inimestele tagasisidet personaalsetest geneetilistest riskidest. Projekti eesmärk on anda hoogu personaalmeditsiini arendamisele Eestis.

EST

Rahvatervise seaduse eelnõu: Koolipuhvetite toiduvalik peab lähtuma riiklikest toitumissoovitustest

Body: 

Sotsiaalministeerium saadab justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks rahvatervise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse rahvatervise valdkonna korraldust ning nõudeid rahva tervise kaitsmiseks. Muuhulgas tehakse eelnõuga ettepanek anda koolipuhvetis pakutava toiduvaliku eest peamine vastutus koolijuhile, kes peab lähtuma riiklikest toitumissoovitustest.

EST

В Таллинне проходит международная встреча на темы ВИЧ и туберкулеза

Body: 

Сегодня и завтра, 12 и 13 декабря в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза проходит международная встреча, посвященная финансированию программ и услуг по борьбе с распространением ВИЧ и туберкулеза.

RUS

Nüüd kindel: vanemapuhkus muutub paindlikumaks ja isapuhkus pikemaks

Body: 

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seadusemuudatused, millega pikendatakse isapuhkus 30-päevaseks, muudetakse vanemahüvitisega samaaegne tulu teenimine paindlikumaks ning võimaldatakse hüvitise saamise peatamine ja taasalustamine kolme aasta jooksul. Samuti luuakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus.

EST

Законопроект пенсионной реформы направлен на публичное согласование

Body: 

Министерство социальных дел направило на публичное согласование законопроект пенсионной реформы, которым планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.   

RUS

Pensionireformi eelnõu läks avalikule kooskõlastamisele

Body: 

Sotsiaalministeerium saatis täna esimesele kooskõlastusringile pensionireformi eelnõu, millega on plaanis muuta pension paindlikumaks, muuda pensioni arvutamise valemit ning siduda alates 2027. aastast pensioniiga keskmise oodatava elueaga. Muudatused pensionivalemis ei puuduta praegusi vanaduspensionäre ega juba kogutud kindlustusosakuid, paindlikku pensionit saavad kasutada kõik soovijad.

EST

Kaia Iva: Puudega inimesed peavad saama elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise vajab ja soovib

Body: 

3. detsembril tähistab maailm rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütleb, et puudega inimesed, keda Eestis on üle 149 000, peavad saama elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise vajab ja soovib – ühiskonna roll on luua selleks võimalused.

EST

Государство повысит эффективность борьбы с ВИЧ для остановки эпидемии

Body: 

Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, министр здоровья и труда Евгений Осиновский представит правительству на утверждение разработанную министерством социальных дел и Институтом развития здоровья государственную программу действий по ВИЧ до 2025 г., в рамках которой государство намерено приложить большие усилия, чтобы приостановить эпидемию ВИЧ. 

RUS

Lehed