Personaalmeditsiin

Personaalmeditsiini pilootprojekti eesmärgid

Personaalmeditsiin aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese geeniandmeid koos keskkonna-, tervisekäitumise ja tavapäraste haigusandmetega.

  • Hinnata personaalmeditsiini rakendatavust kolmes kliinilises valdkonnas (kardioloogia, onkoloogia, endokrinoloogia).
  • Arendada e-lahendusi haiguste ennetamiseks, diagnostikaks ja raviks, mis ühendavad patsiendi geeni-, tervise- ja käitumisandmed.
  • Toetada teadus-arendustegevust, samuti koostööd ülikoolide ja ettevõtete vahel.
 

 

Personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojekt 2015-2018
Ain Aaviksoo, MD, MPH

Personaalmeditsiini rakendamine onkoloogias
Peeter Padrik, MD, PhD

 

 

Võimalus Eesti jaoks

Eestil on täna selge konkurentsieelis, et positsioneerida ennast juhtivaks riigiks personaaltervishoiu valdkonnas. Meie eeliseks on hästi arenenud geeniteadus ja infoühiskond koos e-teenuste kasutusvalmidusega. Eesti personaalmeditsiini pilootprojekt oleks strateegiline täiendus ja potentsiaalne koostööpartner paljudele rahvusvahelistele personaalmeditsiini projektidele.

Väärtus patsiendile

Kuidas, millal ja kellel areneb mõni haigus? Personaalmeditsiin võimaldab personaliseeritud riskide põhjalt otsustada, kellel on vaja ravi ning vältida nende ravimist, kes seda ei vaja. Personaalmeditsiinile toetuva tervishoiu eesmärgiks on preventiivse, prognoosiva ja inimesi kaasava lähenemise ulatuslikum juurutamine tervishoius.

Töövahend arstile

Personaalmeditsiin annab arstile võime teha paremini informeeritud otsuseid ning suurema tõenäosuse, et tänu täpsemini suunatud ravivõtetele saavutatakse soovitud tulemused. Personaalmeditsiin annab arstile tehnilise tööriista – otsusetoe –, mis võimaldab tervise- ja raviandmetele lisaks analüüsida geeni- ja molekulaarandmeid.

Kuidas personaalmeditsiin erineb tavameditsiinist?

Personaliseeritus tähendab seda, et iga patsiendiga tegeletakse individuaalselt, mitte keskmise ravisoovituse järgi. Personaalmeditsiin keskendub reageerimise asemel ennetusele ja haigestumise ennustamisele. Personaalmeditsiin püüab ära hoida tulevikusündmusi, mitte ei tegele tagajärgedega.

Kasu Eesti riigile

Teaduspõhise personaalmeditsiini rakendamisest tervishoius võidavad nii patsiendid, tervishoid kui ühiskond tervikuna. Personaalmeditsiini pilootprojekt on otseselt suunatud Eesti ettevõtluse, teadus ja arendustegevuse ning innovatsiooni realiseerimisele. Pikas perspektiivis aitab haiguste ennetusele keskenduv personaalmeditsiin ohjeldada tervishoiukulutuste kasvu.

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017