Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

 

 

Strateegia ja eelarve osakonna peaspetsialist

Peaspetsialisti põhiülesanne on tervishoiumeetmete rakendamiseks vajalike struktuuritoetuste andmise tingimuste väljatöötamine, meetmete eelarve planeerimine ja seire teostamine.

Strateegia ja eelarve osakonna põhiülesanneteks on koordineerida valitsemisala strateegiate ning nende rakendusdokumentide ettevalmistamist, elluviimist, seiret ja hindamist. Osakond vastutab valitsemisala Euroopa Liidu vahendite planeerimise ja rakendamise eest.

Sul on: 

 • kõrgharidus sotsiaal-, tervise- või majandusvaldkonnas (soovitavalt magistrikraad);

 • põhjalikud teadmised EL struktuurivahendite kasutamist reguleerivatest õigusaktidest;

 • väga hea analüüsi- ja süstematiseerimisoskus;

 • suurepärane eesti ja hea inglise keele oskus;

 • teadmised tervishoiusüsteemist ja selle arengutest.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus struktuurivahendite, rahvusvaheliste või EL projektidega;
 • strateegiate, arengukavade või õigusaktide eelnõude koostamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostusvõimalust ja täienduskoolitusi;

 • paindlikku töökorraldust ja tööd tegevuspõhises kontoris.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja hiljemalt 27. juunil 2017. a e-posti aadressil personal@sm.ee, märgusõnaga „SEO peaspetsialist“. Täpsemat infot ametikoha kohta annab struktuurivahendite juht Merlin Tatrik , 626 9184; merlin.tatrik@sm.ee. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1500-2260 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.

Kuulutus PDF vormis.

Digitaalvõimekuse arendamise osakonna nõunik

Nõuniku ülesanne on omada tervikvaadet sotsiaalvaldkonna e-teenustest, olla asjatundlik partner poliitika kujundajatele ja IT- inimestele kasutajasõbralike ja tarkade e-teenuste loomisel.

Oled oodatud kandideerima, kui Sul on: 

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad);

 • teadmised protsesside ja teenuste sh e-teenuste arendamisest ja juhtimisest;

 • head teadmised isikuandmete kaitsest;
 • projektide/töögruppide juhtimise kogemus;
 • suurepärane koostöö- ja läbirääkimisoskus;

 • väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust osaleda võtmetähtsusega teenuste arendamisel;
 • eneseteostuse võimalust ning täienduskoolitusi.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „DAO nõunik“ hiljemalt 25. juunil 2017. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1500 - 2260 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9263.

Kuulutus PDF vormis.

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 16. juuni 2017