Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

Eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna peaspetsialist (asenduskoht)

Sotsiaalministeerium ootab enda sekka eurokoordinatsiooni ja välissuhete peaspetsialisti, kelle ülesanne on ministeeriumi külaliste vastuvõtu ja ministeeriumi ürituste korraldamine, sh.:

 • diplomaatilise protokolli ja etiketi põhimõtete rakendamine välissuhtluses;
 • ürituste logistiline korraldamine sh hangete korraldamine, eelarve jälgimine, registreerimissüsteemi loomine jne;

 • koostöö koordineerimine rahvusvaheliste organisatsioonide, Välisministeeriumi ja saatkondadega.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 • algatusvõimeline lahenduste pakkuja ja nende järjekindel elluviija;
 • loominguline, kuid samas täpne ja detailidele orienteeritud;

 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega;

 • hea pingetaluvusega.

Sul on:

 • kõrgharidus;
 • head teadmised protokolli- ja etiketinõuete kohta;

 • suurepärane väljendusoskus eesti ja inglise keeles (C1);

 • soovitavalt vähemalt 2-aastane välissuhtlemise ja ürituste korraldamisega seotud töökogemus.

 

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „EVO peaspetsialist“ hiljemalt 20. aprillil 2018. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1 170-1 750 eurot. Ametikoht on eemaloleva töötaja asenduskoht. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261. Ametikoht asub Tallinnas. 

Kuulutus pdf kujul.

Eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna nõunik (asenduskoht)

Sotsiaalministeerium ootab enda sekka eurokoordinatsiooni ja välissuhete nõunikku, kelle ülesanne on Sotsiaalministeeriumi Euroopa Liidu (edaspidi EL) suunalise tegevuse nõustamine ja korraldamine sotsiaal- ja töövaldkonna küsimustes, sh.:

 • Eesti seisukohtade koostamise juhtimine EL õigusaktide ettepanekute jt. tegevuste kohta;
 • Sotsiaalministeeriumit puudutavate EL õigusaktide jt. dokumentide läbirääkimistes osalemine;

 • Sotsiaalministeeriumit puudutavate EL poliitika strateegiliste dokumentide koostamise juhtimine ja siseriiklike strateegiliste dokumentide kooskõla jälgimine Eesti EL poliitika põhisuundadega;

 • EL aruannete koostamise ja küsimustikele vastamise koordineerimine.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega;
 •  hea pingetaluvusega;
 •  sihikindel ja süstemaatiline eesmärkide saavutamisel;
 •  varasemalt tegelenud koordineerimise või projektijuhtimisega.

 

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad);

 • väga head teadmised Euroopa Liidust, selle eesmärkidest ja institutsioonidest;

 • üldised teadmised riigi põhikorrast, kodanike õigustest ja vabadustest, avaliku halduse organisatsioonist ja avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;

 • suurepärane väljendusoskus eesti ja inglise keeles (C1).

 

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „EVO nõunik“ hiljemalt 20. aprillil 2018. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1 310-1 970 eurot. Ametikoht on eemaloleva ametniku asenduskoht. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261. Ametikoht asub Tallinnas.

Kuulutus pdf kujul.

 

 

 

Tööturupoliitika juht (asenduskoht)

Sotsiaalministeerium pakub tööd tööturupoliitika juhile. Tööturupoliitika juhi töö fookuses on töötavad inimesed, kes vajavad tuge töökoha säilitamisel, uute oskuste omandamisel või ettevalmistust uue töö leidmiseks, ning tööandjad, kes soovib olemasolevaid töötajaid arendada. Sa disainid ja rakendad tööturuteenuseid, milles aitavad kaasa Sinu poolt juhitud sõbralik ja innovaatiline tiim ning kogemustega kolleegid teistest Euroopa Liidu riikidest.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 • leidlik ja sealjuures väga järjekindel lahenduste elluviija;
 • veenev läbirääkija;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega;
 • hea pingetaluvusega.

Sul on:

 • magistrikraad (soovitavalt majanduses või sotsiaalteadustes);
 • head teadmised töö-, mikro-, makroökonoomikast;
 • suurepärane väljendusoskus eesti ja inglise keeles (C1);
 • tahe  midagi muuta, mille aluseks on teadmine, kuidas protsessid praegu toimivad.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „Tööturupoliitika juht“ hiljemalt 6. mail 2018. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1 900- 2 860 eurot. Ametikoht on eemaloleva töötaja asenduskoht. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261. Ametikoht asub Tallinnas.  

Kuulutus pdf kujul.

 

 

 

 

 

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 13. aprill 2018