Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

Nõunik

Sotsiaalministeeriumil on Sulle missioon. Kui otsustad selle vastu võtta, on Sinu ülesanne nõunikuna:

 • aidata kaasa vähenenud töövõimega inimeste paremale kaasamisele ühiskonna- ja tööellu

 • eestvedajana ellu viia Eesti ühiskonda puudutavate oluliste muudatuste kommunikatsiooniprojekti

 • korraldada suurt üle-Eestilist kampaaniat

 • koordineerida partnerite võrgustike suhtlust

Kui peaksid sattuma missioonil raskustesse, on Sulle abiks parim võimalik meeskond.

Missiooniks vajalikud eeldused: vähemalt kolm aastat kogemust suurte kommunikatsiooniprojektide või kampaaniatega, sihikindlus, argumenteerimisvilumus, loomingulisus, suur soov teha elu Eesti paremaks ja kõrgharidus, soovitavalt kommunikatsioonis või turunduses.

Pane enne 11. juulit 2016 meie poole teele ülevaade oma suurematest, põnevamatest, edukamatest, keerulisematest, õpetlikematest kommunikatsiooni- ja/või turundusprojektidest ning CV aadressile personal@sm.ee. NB! CV on kandideerimisel oluline, aga veel olulisem on sinu varasemate projektide ülevaade. Käesolev teade hävineb 25 päeva pärast!

Töökoht asub Tallinnas. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1430–2150 eurot.

Küsi lisa: Karin Volmer, sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht, karin.volmer@sm.ee või tel 5696 4876.

KAS VÕTAD VÄLJAKUTSE VASTU?

Kuulutus PDF formaadis

 

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.