Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

 

Koeru Hooldekeskuse juhataja

Nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi Koeru Hooldekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks.

Koeru Hooldekeskus on erivajadustega ja eakate inimeste rehabilitatsiooni-, hoolde- ja tervisekeskus, mille teenuste eesmärk on toetada inimeste eale ning seisundile vastavat toimetulekut. Juhataja korraldab keskuse igapäevast tööd.

Pakume võimalust:

 • anda oluline panus eakate ja erivajadustega inimeste elukvaliteeti;
 • olla asjatundlik partner hoolduskoormuse vähendamisel;
 • panustada piirkonna arengusse ning kohalike omavalitsuste ja kogukonna koostöösse;
 • juhtida sajaliikmelist spetsialistide meeskonda.

Nõuded kandidaadile:

 • organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus (palume kandideerimisdokumentides kirjeldada juhitud üksuse suurust ja eelarve suurusjärku);
 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon);
 • suurepärane eesti (C1), hea inglise (B1) keele oskus;
 • kasuks tuleb varasem tööalane kokkupuude sotsiaalvaldkonnaga ning vene keele oskus.

Eduka kandidaadiga sõlmitakse tööleping viieks aastaks.

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus ja motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • digiallkirjastatud kinnitus, et puuduvad Koeru Hooldekeskuse põhikirja punkt 6 nimetatud ametikohale asumist välistavad tegurid;
 • essee teemal „Koeru Hooldekeskuse jätkusuutlikkus deinstitutsionaliseerimise taustal – mõtted ja lahendusteed järgmiseks viieks aastaks“ pikkusega kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10.05.2017 e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „Koeru HK juhataja konkurss“.

Lisainfo: Rait Kuuse, rait.kuuse@sm.ee, nõukogu esimees või Katrin Noormägi, katrin.noormagi@sm.ee, sotsiaalministeeriumi personalijuht.

Kuulutus PDF vormis.

 

 

 

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 25. aprill 2017