Programm Rahvatervis

8. juunil 2011 allkirjastati Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum, mille kohaselt saab Eesti Norralt toetusena kokku €23 680 000. 25. veebruaril 2013 allkirjastati programmi "Rahvatervis" programmileping, millega eraldati €10 484 706 programmi rakendamisele.

Käesolevalt leheküljelt leiate informatsiooni nii programmi kui ka selle kaudu rahastatavate projektide kohta.

 

Üldinfo

 • Programmioperaator 
  Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond ja finants- ja varahalduse osakond
 • Programmipartner 
  Norra Rahvatervise Instituut (Norwegian Institute of Public Health)
 • Programmi maksumus 
  €10 484 706, millest
  €8 912 000 on Norra toetus ja
  €1 572 706 Eesti kaasfinantseering
 • Programmperioodi lõpp
  30. aprill 2016
 • Programmi leping  Muudetud (19.04.2016) lisad
 • Kommunikatsiooni- ja kujunduskäsiraamat (mitte ametlik tõlge)
  Lisaks vaata siia
 • Kontakt
  Elis Haan, programmi koordinaator
  tel: 62 69 156
  e-post:elis.haan|a|sm.ee                                         

Oodatavad tulemused

Põhirõhk on laste vaimse tervise teenuste arendamisel ning valdkondadevahelise võrgustikutöö süsteemi edendamisel, mis oleks jätkusuutlik ka pärast programmi lõppemist.
 • Vaimse tervise teenused on paranenud – abisaajate ja personali rahulolu teenustega ja selle kvaliteet on tõusnud ning kättesaadavus paranenud
 • Vaimse tervise ja reproduktiivtervise alaste teenuste kvaliteet ja kättesaadavus on paranenud
 • Elustiilist tingitud haiguste ennetamine on paranenud – teadlikkus tervislikust käitumisest ja riskikäitumisest on elanikkonna ning riskigruppide hulgas suurenenud
 • Nakkushaiguste ennetamine ja ravivõimalused on suurenenud

 

 

Eesmärgid

Peamised tegevused on seotud vaimse tervise teenuste arendamise, kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamisega.

 • Riskikäitumise vähendamine
 • Tervisliku käitumise edendamine
 • Elustiilist põhjustatud haiguste ennetamine (sõltuvusainete tarvitamine)
 • Nakkushaiguste ennetamine ning ravi vanglates

 

Viimati uuendatud: 22. mai 2017