Sa oled siin

Ravimikomisjoni koosolekute päevakorrad ja protokollid

10. veebruar 2014

 • Apiksabaan, dabigatraan, rivaroksabaan
 • Madalmolekulaarsed hepariinid
 • Verehüübefaktorid
 • Treprostiniil
 Ravimikomisjoni protokoll 10.02.2014
 

10. märts 2014

 • Dapaglifosiin
 • Liksisenatiid
 • Vildagliptiin
 • Metformiin+vildagliptiin
 • Denosumab
 • Apiksabaan/dabigatraan/rivaroksabaan
 • Agomelatiin
 • Vemurafeniib
 Ravimikomisjoni protokoll 10.03.2014
 

11. aprill 2014

 • Gosereliin, triptoreliin
 • Abirateroon
 • Aksitiniib
 • Pasopaniib
 • Hüübimisfaktorid
 Ravimikomisjoni protokoll 11.04.2014
 

16. mai 2014

 • Aksitiniib
 • Nepafenak
 • Alogliptiin
 • Flutikasoon+vilanterool
 • Ulipristaal
 • Nalmefeen
 • Sotsiaalministeeriumi algatus
 Ravimikomisjoni protokoll 16.05.2014
 

11. august 2014

 • Dapagliflosiin
 • Dienogest+östradioolvaleraat
 • Flutikasoon + aselastiin
 • ATH ravimite soodustingimuste muutmine
 • Lisaküsimus
Ravimikomisjoni protokoll 11.08.2014
 

12. september 2014

 • Toitesegud
 • Abirateroon
 • Dienogest+östradioolvaleraat
 • Lenalidomiidi väljakirjutamistingimuste muutmine
Ravimikomisjoni protokoll 12.09.2014
 

14. november 2014

 • Everoliimus
 • Imikvimood
 • Naftidrofurüül
 • Ivabradiin
 • Empagliflosiin
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 14.11.2014
 

8. detsember 2014

 • Ranolasiin
 • Teriflunomiid
 • Pirfenidoon
 • Romiplostiim
 • Hüübimisfaktorid
 • Lisaküsimus      
Ravimikomisjoni protokoll 8.12.2014
Kokkuvõte 2014 aasta
 

13. veebruar 2015

 • Riotsiguaat
 • ATH ravimid
 • Dabrafeniib
 • Lenalidomiid
 • Taotlused eelmistest komisjonidest
Ravimikomisjoni protokoll 13.02.2015
 

9. märts 2015

 • Simepreviir
 • Flutikasoonfuroaat+vilanterool
 • Formoterool+beklometasoon
 • Astmaravimid
 • Lisaküsimus
Ravimikomisjoni protokoll 9.03.2015
 

4. mai 2015

 • Klindamütsiin + tretinoiin
 • Epinefriin
 • Pomalidomiid
 • Lurasidoon
 • Metotreksaat
 • Brimonidiin + timolool
 • Umeklidiinbromiid + vilanterool 
Ravimikomisjoni protokoll 4.05.2015
 

8. juuni 2015

 • Vortioksetiin
 • Brinsolamiid + brimonidiin
 • Talidomiid
 • Pirfenidoon
 • Dabrafeniib
 • Lisaküsimus
 • Taotlused eelmistest komisjonidest
Ravimikomisjoni protokoll 8.06.2015
 

7. august 2015

 • Ruksolitiniib
 • Lenalidomiid
 • Botsepreviir
 • Simepreviir
 • Tiotroopiumbromiid
 • Atomoksetiin
 • Epinefriini väljakirjutamise tingimused
Ravimikomisjoni protokoll 7.08.2015
 

4. september 2015

 • Nintedaniib
 • Pirfenidoon
 • Timolool+tafluprost
 • Dasabuviir+ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir+ribaviriin
 • Olapariib
 • Lisaküsimus
Ravimikomisjoni protokoll 4.09.2015

 

2. november 2015

 • Dabrafeniib
 • Ruksolitiniib
 • Dasabuviir+ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir+ribaviriin
 • Mirabegroon
 • Treprostiniil
 • Sorafeniib
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 2.11.2015

 

7. detsember 2015

 • Flutikasoon+aselastiin
 • Dulaglutiid
 • Treprostiniil
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 7.12.2015
Kokkuvõte 2015. aasta

 

1. veebruar 2016

 • Tiotroopiumbromiid+olodaterool
 • Beeta-1a-peginterferoon
 • Dimetüülfumaraat
 • Ibrutiniib
 • Sorafeniib
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 1.02.2016

 

7. märts 2016

 • Metotreksaat
 • Fingolimood
 • Takroliimus
 • Naloksegool
 • Regorafeniib
 • Pomalidomiid
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 7.03.2016

 

18. aprill 2016

 • Apomorfiin
 • Brimonidiin+timolool
 • Flutikasoonfuroaat+vilanterool
 • Sonditoidud
 • Bosutiniib
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 18.04.2016

 

27.05.2016

 • Lomitapiid
 • Olapariib
 • Taotlused eelmistest komisjonidest (apomorfiin, sorafeniib, regorafeniib, dimetüülfumaraat)
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 27.05.2016

 

05.09.2016

 • Bimatoprost
 • Ibrutiniib
 • Taotlus eelmistest komisjonidest (dulaglutiid)
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 05.09.2016

 

07.11.2016

 • Valsartaan+sakubitriil 
 • Trametiniib
 • Nintedaniib
 • Olapariib
 • Taotlus eelmisest komisjonist (ibrutiniib)
Ravimikomisjoni protokoll 07.11.2016

 

05.12.2016

 • Idebenoon
 • Olapariib
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 05.12.2016
Kokkuvõte 2016. aasta

 

06.03.2017

 • Elbasviir + grasopreviir
 • Salbutamool + beklometasoon
 • Tikagreloor 60mg
 • Tikagreloor 90mg
 • Abirateroon
 • Taotlused eelmistest komisjonidest (bimatoprost, idebenoon, olapariib)
Ravimikomisjoni protokoll 06.03.2017

 

03.04.2017

 • Siroliimus
 • Trametiniib
 • Taotlused eelmisest komisjonist (salbutamool + beklometasoon , idebenoon)
 • Lisaküsimused
Ravimikomisjoni protokoll 03.04.2017

 

22.05.2017

 • Tsüklosporiin
 • Mannitool
 • Stiripentool
 • Trifluridiin + tipiratsiil
 • Lisaküsimused

10.07.2017

 • Sakubitriil + valsartaan
 • Solifenatsiin
 • Pomalidomiid
Viimati uuendatud: 10. juuli 2017