Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

- Minister Riina Sikkut osaleb Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul.

 

 

- Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva osaleb Pihlakodu Tabasalu hoolekandekeskuse nurgakivi panemisel.

 

 

1. jaanuarist saavad Ida-Viru-, Valga-, Võru- ja Põlvamaa tööandjad taotleda töötukassast piirkondlikku töökoha loomise toetust, et julgustada tööandjaid värbama seni kasutamata tööjõudu ning aidata kaasa nende piirkondade majandusarengule. Toetus koosneb palgatoetusest ning koolituskulude hüvitamisest.

 

С начала января работодатели могут ходатайствовать в кассе по безработице о пособии на создание рабочих мест на северо-востоке и юго-востоке Эстонии. Цель пособия – способствовать экономическому развитию этих регионов и привлечь к работе незадействованную рабочую силу. Пособие состоит из пособия на зарплату и компенсации расходов на обучение.

 

Sotsiaalministeeriumi projekti "Õed tagasi tervishoidu" raames läbis möödunud sügissemestril täiendkoolituse 26 õde, kes on aastaid olnud seotud mõne muu valdkonnaga. Kokku on nelja aasta jooksul projekti raames koolitatud 91 õde, kellest enamik on asunud ka õena uuesti tööle.

 

В этом году в рамках проекта «Сестры назад в здравоохранение» обучение прошли 26 сестер, которые на протяжении многих лет были заняты в какой-то другой сфере. Всего за четыре года существования этого проекта курсы закончили свыше 90 сестер, большинство из которых вернулись в профессию.

 

Üha olulisem on arendada omavalitsustes neid teenuseid, mis toetavad inimese pikaajalist iseseisvat toimetulekut oma kodus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel Eesti Linnade ja Valdade Liiduga (ELVL).

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile ravimite turvaelementide kasutuselevõttu reguleerivate määruste eelnõud. Alates 9. veebruarist 2019 rakendub üle-euroopaline ravimite turvaelementide süsteem, mis võimaldab kontrollida ravimi ehtsust igas ravimi tarneahela etapis ja peab välistama võltsitud ravimite jõudmise Euroopa turule. Süsteem rakendub järk-järgult, varem toodetud ravimeid võib turustada ilma turvaelementideta kuni nende kõlblikkuse aja lõpuni.

 

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut allkirjastas käskkirja perearstide ja -õdede, tarkvaraarendajate ning riigi esindajatest koosneva peremeditsiini infotehnoloogia arendusnõukogu moodustamiseks. Nõukogu ülesanne on toetada perearste suhtluses tarkvaraarendajatega, et nende infosüsteem saaks kasutajasõbralikum ning toetaks perearste ja -õdesid nende igapäevases töös.

 

Lehed