Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid täna, 22. juunil Luksemburgis toimunud kohtumisel heaks ministrite nõukogu järeldused laste tervisliku toitumise kohta.

 

Eilsel sotsiaal- ja tööministrite kohtumisel Luksemburgis leppisid liikmesriigid kokku ehk kinnitati üldine lähenemisviis lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi, samuti sotsiaalkindlustuse koordinatsioonimääruse ning

 

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna algaval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil Luksemburgis, kus on arutlusel töötushüvitiste maksmine piirialatööt

 

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega suunatakse täiendavalt 1,2 miljonit eurot erihoolekandeteenustesse.

 

- Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb 21. ja  22. juunil tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu EPSCO koosolekul Luxembourgis.

 

- Minister Iva kohtub Eesti Paraolümpia Komitee täitevkomitee liikmetega. Kohtumisel tutvustatakse Eesti paraspordi hetkeolukorda, tulevikuvisiooni ning arutatakse, milline võiks olla paraspordis riigi osa.

 

- Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kohtub Tallinna Linnavalitsuse liikmetega.

 

- Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Maailmapanga korraldatud pikaajalise hoolduse teemalisel konverentsil Varssavis.

 

Juurdepääs kvaliteetsele arstiabile ja vajalikele ravimitele on üks inimese põhiõigustest, seepärast tuleb kõikjal Euroopas liikuda võrdsema, õiglasema ja solidaarsema ühiskonna poole, kus tervishoid on kõigile kättesaadav ja

 

Сегодня в Рийгикогу прошли первое чтение поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями.

 

Lehed