Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tervisekeskuste investeeringutoetuse tingimuste eelnõu. Teises taotlusvoorus on kavas toetada tervisekeskuste rajamist seni katmata piirkondadesse ning maakondliku tervisekeskuse rajamist Viljandisse.

 

2018. aastast muutuvad mitmete abivahendite piirhinnad ning füsio– ja tegevusterapeudid saavad õiguse hinnata inimese vajadust abivahendi järele. Lisaks laiendatakse nende abivahendite loetelu, mille puhul ei ole edaspidi vaja kordustõendit.

 

The Estonian Government will allocate 5 million euros next year to a joint development project of the Ministry of Social Affairs, the National Institute for Health Development and the Estonian Genome Center of the University of Tartu. The project aims to collect the genetic data of 100 000 people and integrate it into everyday medical practice by giving people feedback of their personal genetic risks. The general purpose of the project is to boost the development of personalised medicine in Estonia.

 

Долгосрочная организация ухода нуждается в более пристальном внимании, чтобы обеспечить нуждающимся в уходе людям помощь с единой доступностью и качеством, нашла действующая при госканцелярии рабочая группа по снижению нагрузки по уходу. Уже со следующего года государство станет финансировать новые услуги и запустит пилотный проект координации уходу, также предложения об инвестициях в долгосрочную систему ухода будут включены в бюджет 2019 года. 

 

Pikaajalise hoolduse korraldus vajab senisest suuremat tähelepanu, et tagada hooldusvajadusega inimestele ühtlase kättesaadavuse ja kvaliteediga abi, leidis riigikantselei juures tegutsenud hoolduskoormuse rakkerühm. Juba tulevast aastast rahastab riik uusi teenuseid ja alustab hoolduse koordinatsiooni katseprojektiga, samuti koondatakse pikaajalise hoolduse süsteemi investeeringute ettepanekud 2019. aastal riigi eelarvesse.

 

В следующем году государство выделит пять миллионов евро на совместный проект развития министерства социальных дел, Института развития здоровья и Тартуского университета, в ходе которого будут собраны генетические данные 100 000 человек. Данные будут интегрированы с повседневной медициной, чтобы сообщить людям о персональных генетических рисках. Цель проекта – дать толчок к развитию персональной медицины в Эстонии.

 

Valitsus kinnitas 21. detsembri istungil tuleva aasta alampalgaks 500 eurot ja minimaalseks tunnipalgaks 2,97 eurot. Alampalk on 2018. aastal esmakordselt terves ulatuses maksuvaba.

 

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel kabinetiistungil heaks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks, sh vähendada uute HIV nakatumiste ar

 

Today, at the Cabinet Meeting, the Estonian Government approved the National HIV Action Plan for the years 2017-2025, developed in cooperation of the Ministry of Social Affairs and the National Institute for Health Development.

 

Riik eraldab järgmisel aastal 5 miljonit eurot sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli ühisele arendusprojektile, mille käigus kogutakse 100 000 inimese geeniandmed ning integreeritakse need igapäevameditsiini osaks, et anda inimestele tagasisidet personaalsetest geneetilistest riskidest. Projekti eesmärk on anda hoogu personaalmeditsiini arendamisele Eestis.

 

Lehed