Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

Tänasest hakati võtma vastu taotlusi tervisekeskuste rajamiseks seni katmata piirkondlikesse tõmbekeskustesse. Samuti on võimalik taotleda juba varem määratud toetussummade suurendamist esimeses voorus toetust saanud projektidele.

 

Eesti eakatele elanikele, kes vajavad hooldust väljaspool kodu, peab olema tagatud kvaliteetne ja turvaline üldhooldusteenus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimuval arutelul hooldekodude olukorrast ja edasistest tegevustest. Järelevalve tulemused näitavad, et parandamist vajavad nii hooldusplaanide ja raviskeemide olemasolu ning järgimine, ravimite käitlemine kui ka arstiabi tagamine hooldekodudes.

 

Minister Iva osaleb vanemaealiste poliitika komisjoni koosolekul.

 

 

- Minister Ossinovski kohtub sotsiaalministeeriumis WHO (Maailma Terviseorganisatsiooni) Euroopa regiooni tervisesüsteemide juht Hans Klugega. Kohtumise eesmärk on arutada Tallinna Harta juubelikonverentsi, mis toimub 13.-14. juunil 2018.

 

- Kell 14.00 osalevad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning terviseala asekantsler Maris Jesse Riigikogu konverentsisaalis sotsiaalministeeriumi ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni koostöös korraldatud avalikul istungil „Tervis k&ot

 

- Algusega kell 10.30 toimub ministeeriumide ühishoones üldhooldekodude juhtide infopäev.

 

Vallad ja linnad saavad taotleda Euroopa Liidu toetust kokku ligikaudu 2000 erivajadustega inimese kodu kohandamiseks, et parandada nende iseseisvat toimetulekut.

 

На заседании 5 апреля правительство одобрило законопроект пенсионной реформы,  благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.

 

Сегодня, в День равной зарплаты, министерство социальных дел направило на согласование проект поправок к закону о гендерном равноправии, при помощи которых будут созданы более удобные решения для сокращения в разрыве между зарплатами мужчин и женщин.

 

Valitsus kiitis 5. aprilli istungil heaks pensionireformi eelnõu, millega muudetakse pension alates 2021. aastast paindlikumaks, muudetakse pensioni arvutamise valemit ning seotakse pensioniiga alates 2027. aastast keskmise oodatava elueaga. Muudatused pensionivalemis ei puuduta väljateenitud pensione ega juba kogutud kindlustusosakuid, paindlikku pensionit saavad kasutada kõik soovijad.

 

Lehed