Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

- Minister Iva osaleb Võrus Viljandi Pensionäride Liidu korraldatud seminar-koolitusel „Eakad 100-aastases Eesti Vabariigis,” kus peab loengu hooldekodude rahastamise teemal.

 

- Kell 14.00 esitab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Riigikogu suures saalis esimesele lugemisele Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE).
 

 

- Kell 8.00 osaleb minister Ossinovski Eesti Töötukassa nõukogu istungil.


- Ministrid Iva ja Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

 

- Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab koos peaminister Jüri Ratasega sotsiaalkindlustusametit.


- Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb lõimumise akadeemias Koolimäe loomemajas.

 

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks haiglavõrgu arengukava määruse muudatused, millega lisatakse haiglavõrgu haiglate loetellu sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.

 

На сегодняшнем заседании правительство одобрило намерение о разработке программы развития здоровья народонаселения на 2020-2030 гг. Цель программы развития – сохранять и улучшать здоровье людей, продлить продолжительность жизни, сократить преждевременную заболеваемость и смертность, а также снизить неравенство в области здоровья между различными группами населения.

 

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 väljatöötamiskavatsuse. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haigestumist ja suremust ning tervisealast ebavõrdsust erinevate rahvastikugruppide vahel.

 

На прошедшей в министерстве социальных дел встрече с различными заинтересованными сторонами обсуждались принципы политики в отношении людей с недугом и возможности для обновления системы попечения. К концу года министерство планирует представить правительству конкретные предложения, как адаптировать политику попечения для людей с особыми потребностями.

 

Sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel arutati erinevate huvigruppidega puudega inimeste poliitika põhimõtete ning hoolekandesüsteemi kaasajastamise võimalusi. Aasta lõpuks plaanib ministeerium esitada Vabariigi Valitsusele konkreetsed ettepanekud, kuidas kohandada erivajadustega inimeste hoolekandepoliitikat. 

 

Lehed