Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

- sotsiaalkaitseminister Kaia Iva vastab Riigikogu arupärimisele puudega lastele eluks ja arenguks vajalike abivahendite kättesaadavuse kohta.

 

 

Министерство социальных дел направило на согласование условия пособий на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, а также на юго-востоке страны. Цель пособия – способствовать экономическому развитию этих регионов и сокращению безработицы. Пособие состоит из пособия на зарплату и компенсации расходов на обучение.

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele Ida-Virumaale ning Kagu-Eestisse uute töökohtade loomise toetuse tingimused. Eesmärk on aidata kaasa nende piirkondade majandusarengule ja töötuse vähendamisele, toetus koosneb palgatoetusest ning koolituskulude hüvitamisest.

 

Согласно свежему исследованию Центра политических исследований Praxis, в Эстонии насчитывается до 120 000 трудоспособных людей у которых нет постоянной страховки. За последние десятилетие число таких людей уменьшилось, однако по сравнению со странами, входящими в Европейский союз и ОЭСР, это число по-прежнему остается на высоком уровне. У большинства незастрахованных людей страховка регулярно прерывается.

 

Mõttekoja Praxis värske analüüsi järgi on Eestis kuni 120 000 tööealist inimest, kellel puudub püsiv ravikindlustus. Selliste inimeste arv on praegu viimase kümnendi väikseim, kuid OECD ja EL riikide keskmisega võrreldes endiselt suur.

 

- Minister Kaia Iva külastab Türi uutes ruumides tegutsevat Töökeskust, kus pakutakse pikaajalise kaitstud töö ja töötamise toetamise teenust.

 

- Minister Kaia Iva ja minister Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning kabinetinõupidamisel.

 

 

- Minister Kaia Iva ja minister Riina Sikkut osalevad 2019. aasta riigieelarve eelnõu arutelul.

 

 

- Minister Riina Sikkut ja terviseala asekantsler Maris Jesse osalevad Mõttekoja Praxise tehtud ravikindlustuskaitse analüüsi esitlusel.

 

 

- Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Riina Sikkut osalevad 2019. aasta riigieelarve eelnõu arutelul.

 

 

Lehed