Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

2018. aastast on raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutel võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva.

 

Sotsiaalministeerium saadab justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks rahvatervise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse rahvatervise valdkonna korraldust ning nõudeid rahva tervise kaitsmiseks. Muuhulgas tehakse eelnõuga ettepanek anda koolipuhvetis pakutava toiduvaliku eest peamine vastutus koolijuhile, kes peab lähtuma riiklikest toitumissoovitustest.

 

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid tänasel kohtumisel Brüsselis heaks nõukogu järeldused, mis kutsuvad nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriike soodustama terviseandmete vaba liikumist Euroopa Liidus, et kiirendada digitaalset innovatsiooni tervishoius.
 

 

Tänasel, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise viimasel terviseministrite kohtumisel on kõne all Eesti eestvedamisel koostatud nõukogu järeldused alkoholipoliitika piiriüleste küsimuste ja e-tervise teemal.

 

На сегодняшнем заседании Рийгикогу принял закон, благодаря которому с начала 2018 года будет создан новый порядок дополнительной компенсации на лекарства. Создаваемая система сделает рецептурные лекарства более доступными для людей с большими расходами на лекарства и удобнее для пациентов, поскольку компенсация будет учитываться в аптеке при покупке лекарства.

 

На сегодняшнем заседании Рийгикогу принял закон, который расширит доходную базу Больничной кассы, чтобы обеспечить устойчивость финансирования сферы здравоохранения. В результате изменений в течение ближайших пяти лет в сферу здравоохранения планируется выделить дополнительно свыше 300 миллионов евро, из них 34 миллиона – уже в 2018 году.

 

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, благодаря которому с начала 2018 г. минимальная заработная плата в Эстонии вырастет до 500 евро и минимальная часовая зарплата составит 2,97 евро. 

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tõstetakse Eestis alampalk 2018. aasta algusest 500-le eurole ja minimaalne tunnipalk 2,97 eurole. 

 

Täna ja homme toimub Brüsselis viimane Euroopa Liidu sotsiaal-, töö- ja terviseministrite kohtumine, mida Eesti eesistujana juhib. Nõukogu istungi esimesel päeval plaanitakse heaks kiita ligipääsetavuse direktiivi üldine ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsioonimääruse osaline üldine lähenemisviis, töö ja pereelu ühitamise direktiivi ja võrdse kohtlemise direktiivi eduaruanded ning kolmed järeldused: tulevikutöö, kogukonnapõhistele teenustele ülemineku ning hariduses, koolituses ja tööturul soolise segregatsiooni vähendamise kohta.

 

 

Lehed