Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

3. detsembril tähistab maailm rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütleb, et puudega inimesed, keda Eestis on üle 149 000, peavad saama elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise vajab ja soovib – ühiskonna roll on luua selleks võimalused.

 

Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, министр здоровья и труда Евгений Осиновский представит правительству на утверждение разработанную министерством социальных дел и Институтом развития здоровья государственную программу действий по ВИЧ до 2025 г., в рамках которой государство намерено приложить большие усилия, чтобы приостановить эпидемию ВИЧ. 

 

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi vastu võitlemise päeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib ast

 

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский пр

 

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tutvustas täna valitsuse istungil uut noortegarantii tugisüsteemi ning valitsuse liikmed kiitsid selle põhimõtted heaks.

 

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mille alusel toetatakse uute lapsehoiukohtade loomist kuni 7-aastastele lastele. 2018.

 

Из получателей родительского пособия лишь девять процентов сейчас составляют отцы. Начинающаяся сегодня социальная кампания «Растите вместе» призывает отцов проводить больше времени со своими детьми, в том числе использовать родительский отпуск. 

 

Vaid üheksa protsenti vanemahüvitise saajatest on praegu isad. Teisipäeval algav sotsiaalkampaania „Kasvage koos“ kutsubki isasid oma lastega rohkem aega veetma, sealhulgas võtma osa vanemapuhkusest.

 

С сегодняшнего дня и до 24 января 2018 г. можно подавать заявки на проекты, в ходе которых будут созданы лучшие условия жизни, учебы и работы людей с расстройством психики или интеллекта. В ходе открытого конкурса будет поддержано оказание более новых и созданных по инициативе сообщества гибких услуг. Будут обновлены как инфраструктура специального попечительства в Вильяндиской больнице, так и соответствующая услуга, оказываемая на основе постановления суда. 

 

Tänasest kuni 24. jaanuarini 2018 saab esitada taotlusi projektidele, millega luuakse psüühika- või intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Algavas taotlusvoorus toetatakse senisest enam uute, kogukonna algatusel loodud paindlike teenuste pakkumist. Uuenduskuuri läbivad nii Viljandi Haigla erihoolekandeteenuste taristu kui ka kohtumääruse alusel osutatav teenus. 

 

Lehed