Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

Riik suurendab 2018. aastal investeeringuid inimeste toimetulekut toetavatesse teenustesse, laiendades abi kättesaadavust dementsuse diagnoosiga eakatele ja erihoolekande klientidele. Suurenevad ka erihoolekande, abivahendite ja sotsiaalse rehabilitatsiooni eelarved, et tagada teenuste parem kättesaadavus.

 

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к законам, благодаря которым для отцов будет установлено дополнительное индивидуальное право на родительское пособие в течение 30 дней, получение дохода параллельно с пособием станет более гибким, а также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет. Также будет создано пособие для тройняшек и большего числа близнецов. 

 

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seadusmuudatused, millega pikendatakse isapuhkust ja antakse isadele täiendav 30-päevane õigus vanemahüvitisele, muudetakse paindlikumaks vanemahüvitisega samaaegse tulu teenimine ning võimaldatakse hüvitise saamise peatamine ja taasalustamine kolme aasta jooksul. Samuti kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus.

 

- Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

 

- Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva osaleb Riigikogus sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 489 SE esimesel lugemisel.

 

- Kell 10.30 osaleb tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Vabariigi Valitsuse majandusarengu komisjoni töös.

 

- Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul.

 

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski allkirjastas joogivee kvaliteedi ja kontrolli määruse muudatused, mis annavad edaspidi võimaluse kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada.

 

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект, благодаря которому в 2018 г. будет создана дополнительная компенсации лекарств. Создаваемая система сделает дорогостоящие рецептурные препараты более доступными для людей и будет удобнее для пациента, поскольку компенсация будет учитываться в аптеке при покупке лекарства.

 

Lehed