Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

- Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb Komandandi majas toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus“.

 

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid tänasel kohtumisel heaks soovitused tõhusamaks koostööks vaktsineerimisega ennetatavate haiguste tõrjel.

 

Alates 14. detsembrist saavad Eesti teadlased taotleda rahastust rahvusvahelistele haruldaste haigustega seotud projektidele. Sotsiaalministeerium kaasrahastab taotlusvooru esitatavaid projekte kokku kuni 75 000 euro ulatuses. 

 

Со следующей осени бесплатную вакцинацию от гриппа будут делать как жителям общих, так и специализированных домов призрения. Министерство социальных дел направило на согласование изменения в государственную программу иммунопрофилактики, в которую добавится вакцинация от гриппа людей, проживающих в домах призрения.

 

На сегодняшнем заседании правительство одобрило пакет изменений в системе долгосрочного ухода, при помощи которых планируется и дальше развивать те услуги, которые поддерживают проживание дома. Кроме того, людям, ухаживающим за своими близкими, будет предложена еще большая поддержка, а также будет пересмотрено финансирование системы социальной защиты в местных самоуправлениях, в том числе и вклад людей в оплату социальных услуг. Создаваемая система долгосрочного ухода касается как детей, так и людей трудоспособного возраста, а также пожилых.

 

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks sotsiaalministeeriumis valminud pikaajalise hoolduse lahendusettepanekud, millega plaanitakse arendada edasi kogukonnapõhiseid kodus elamist toetavaid teenuseid, pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastus, sealhulgas inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel. Loodav pikaajalise hoolduse süsteem hõlmab nii lapsi, tööealisi kui eakaid.

 

Täna allkirjastasid 19 ELi ministrit, sealhulgas tervise- ja tööminister Riina Sikkut ühisavalduse, et ELi tasandil jätkataks tegevustega inimeste diskrimineerimise ennetamiseks ja vähendamiseks seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise eneseväljenduse ning sootunnuste alusel.

 

Tasuta gripivastast vaktsineerimist võimaldatakse järgmisest sügisest nii üldhooldekodude kui erihooldekodude elanikele. Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile immuniseerimiskava muudatused, millega lisatakse riiklikku immuniseerimiskavasse ööp

 

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb 6.-7. detsembrini Brüsselis toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu kohtumisel.

 

Министерство социальных дел на этой неделе запускает социальную кампанию «Все нормально», цель которой – обратить внимание общественности на то, что каждый четвертый человек в течение жизни сталкивается с психическими расстройствами из-за которых видит мир по-своему. В рамках кампании люди с особыми психическими потребностями на собственном примере расскажут о том, как взаимодействовать с людьми, у которых есть психические особенности. 

 

Lehed