Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

Riik kuulutas välja hanke, millega proovib vabatahtlike senisest suuremat kaasamist hoolekandesüsteemi. Eesmärk on vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul juhendamist, kõrvalabi või järelevalvet.

 

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seaduse muudatused, millega vähendatakse haigekassa nõukogu koosseisu ja luuakse haigekassa juurde nõuandev tervishoiuteenuste loetelu komisjon.

 

- Minister Ossinovski osaleb Eesti Haigekassa nõukogu istungil.

- Tööala asekantsler Janar Holm kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga, et arutada tööturupoliitika teemasid.

 

- Ministrid Kaia Iva ja Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

 

- Minister Ossinovski osaleb Eesti Töötukassa nõukogu istungil.

 

- Minister Iva osaleb gümnaasiumiõpilaste karjääripäeval Nõo Reaalgümnaasiumis.

 

 

- Algusega kl 10 toimub ministeeriumite ühishoones puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu esitlus. Avasõnadega esineb sotsiaalkaitseminsiter Kaia Iva. Lisainfo: press@sm.ee

 

- Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogu liikmete arupärimistele tervisekeskuste investeeringutoetuste kohta.

 

Министерство социальных дел направило на согласование поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями. Принципы оплаты различных родительских отпусков будут унифицированы и в дальнейшем все пособия, связанные с родительскими отпусками, будет выплачивать Департамент социального страхования.

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi teise etapi muudatused, millega lapsevanemad saavad võimaluse vanemahüvitist senisest oluliselt paindlikumalt kasutada ja mõlema vanema vahel jagada. Erinevate vanemapuhkuste tasustamise põhimõtted ühtlustatakse ja edaspidi maksab kõiki vanemapuhkustega seotud hüvitisi sotsiaalkindlustusamet.

 

Eurostati äsja avaldatud uuringust selgub, et 2016. aastal oli Eestis sooline palgalõhe 25,3%, mis on üle pooleteise protsendipunkti väiksem kui 2015. aastal.

 

Lehed