Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект постановления, при помощи которого будет расширен круг работников, которые смогут получить от Кассы по безработице пособие на участие в уровневом обучении и обучение для рынка труда. Согласно законопроекту, в дальнейшем эти возможности будут доступны людям, получающим до средней зарплаты, а также людям, работающим на основании договора о подряде или иного договора, заключенного на основании обязательственно-правового закона.  

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile haiglavõrgu arengukava määruse muudatused, millega on kavas lisada haiglavõrgu haiglate loetellu sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.

 

Vabariigi Valitus võttis tänasel istungil vastu eelnõu, millega kehtestatakse mitmele ohtlikule keemilisele ainele töökeskkonna piirnorm ning muudetakse mitmed senised piirnormid rangemaks. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Komisjoni direktiiviga kehtestatud ohtlike ainete piirnormid.

 

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega laiendatakse töötajate ringi, kellel on võimalik saada Eesti Töötukassa kaudu tasemeõppes osalemise toetust ja tööturukoolitust. Eelnõu kohaselt on need võimalused edaspidi avatud kuni keskmist palka teenivatele inimestele ning ka töövõtulepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötajatele.

 

Начиная с сегодняшнего дня, 1 марта, параллельно c получением родительского пособия можно зарабатывать трудовые доходы в объеме до половины предельной ставки родительского пособия так, чтобы пособие не сокращалось. Также отныне государство будет выплачивать пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев.

 

Tänasest, 1. märtsist on võimalik vanemahüvitise saamise ajal teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitis väheneks ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike eest maksab riik tänasest toetust 1000 eurot kuus kuni laste 18-kuuseks saamiseni.

 

Lähiaastatel toetab riik kohalikke omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada 1955 erivajadusega inimese kodud.

 

Sotsiaalministeeriumis toimub täna, 26. veebruaril aruteluseminar „Ebavõrdsus tervises ja selle vähendamise võimalused Eestis“.

 

- Minister Kaia Iva kohtub Haapsalus Haapsalu linna, Lääne-Nigula valla, Vormsi valla ja Hiiumaa valla juhtidega. Pärast kohalike omavalitsuste juhtidega kohtumist külastab minister Iva Läänemaa Invaühingut.

 

 

Lehed