Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tegi Eesti Haigekassale saadetud kirjas ettepaneku tõsta alates 2018. aastast täiskasvanute hambaravihüvitise määra seniselt 30 eurolt 50 euroni.

 

Täna algab Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY kahepäevane konverents „Üleminek kogukonnapõhisele hoolekandele – eeldus väärikaks ja iseseisvaks eluks“, kus liikmesriigid vahetavad mõtte

 

Сегодня в Рийгикогу прошли первое чтение поправки к закону о социальном обеспечении, благодаря которым система прожиточного пособия станет более гибкой и сможет лучше прежнего направлять получателей пособия на рынок труда. 

 

Сегодня в Рийгикогу на первом чтении был новый порядок выплаты дополнительной компенсации на лекарства, благодаря которой начиная с 2018 г. снизятся расходы пациентов на лекарства и повысится доступность лекарств.

 

Riigikogus läbisid täna esimese lugemise sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, millega soovitakse teha toimetulekutoetuse süsteem senisest paindlikumaks ning suunata toetuse saajaid tööturule.

 

Riigikogus oli täna esimesel lugemisel täiendava ravimihüvitise maksmise uus kord, millega alates 2018. aastast vähenevad patsientide kulutused ravimitele ja paraneb ravimite kättesaadavus.

 

Сегодня в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект, который позволит расширить доходную базу Больничной кассы, чтобы обеспечить устойчивость финансирования сферы здравоохранения. В результате изменений в течение ближайших пяти лет в сферу здравоохранения планируется выделить дополнительно свыше 300 миллионов евро, из них 34 миллиона – уже в 2018 году.

 

Täna läbis Riigikogus esimese lugemise eelnõu, millega laiendatakse Eesti Haigekassa tulubaasi, et tagada tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus.

 

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) avalikustas täna indeksi, mille kohaselt on Eestis naiste ja meeste tasakaal rahaasjades, töös, teadmistes, aga ka

 

Lehed