Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

Together, the Estonian Presidency of the Council of the European Union and ECHAlliance invite stakeholders interested in the development of digital health to take part in the consultation process of the Digital Health Society (DHS) Declaration.

 

ELi nõukogu eesistujariik Eesti ja Euroopa tervisetehnoloogiate klaster (ECHAlliance) kutsuvad e-tervise tulevikust huvitatud sidusrühmi osalema ühisdeklaratsiooni väljatöötamises.

 

17. augustil toimus Estonia Talveaias traditsiooniline sotsiaalkaitseministri tänuüritus, kus tunnustati 42 eakat vabatahtliku tegevuse eest. Laureaate esitasid nii kõik Eesti maavalitsused kui ka vanemaealiste poliitika komisjon.

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega luuakse alates 2018. aastast uus täiendava ravimihüvitise maksmise süsteem.

 

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о равном обращении, благодаря которым свод правил станет более единым и будет расширен круг людей, защищенных от дискриминации. Функции надзора за соблюдением конвенции ООН о правах инвалидов будут переданы уполномоченному по равноправию.

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele võrdse kohtlemise seaduse muudatused, millega muudetakse reeglistik ühtlasemaks ja selgemaks ning laiendatakse diskrimineerimise eest kaitstud inimeste ringi. ÜRO puudega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve antakse seadusega võrdõiguslikkuse volinikule.

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile joogivee kvaliteedi ja kontrolli määruse muudatused, mis annavad edaspidi võimaluse kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada.

 

The Estonian Presidency of the Council of the European Union, HIMSS Europe, and the European Connected Health Alliance (ECHAlliance) have announced the programme for the high-level conference ‘Health in the Digital Society.

 

Sotsiaalministeerium, Euroopa tervisetehnoloogiate klaster (ECHAlliance) ja HIMSS Europe avalikustasid 16.-18. oktoobrini toimuva kõrgetasemelise e-tervise konverentsi “Tervishoid digiühiskonnas. Digiajastu meie tervise teenistuses“ programmi.

 

At the 20 July informal meeting in Tallinn, EU health ministers discussed the future of digital solutions in health.

 

Lehed