Sa oled siin

Eesti kutsub osalema e-tervise tulevikku käsitleva ühisdeklaratsiooni koostamises

etervis
Eesti ELi nõukogu eesistumine kutsub sidusrühmi osalema e-tervise deklaratsiooni väljatöötamises (foto: Annika Haas/EU2017EE)

ELi nõukogu eesistujariik Eesti ja Euroopa tervisetehnoloogiate klaster (ECHAlliance) kutsuvad e-tervise tulevikust huvitatud sidusrühmi osalema ühisdeklaratsiooni väljatöötamises. Deklaratsiooni eesmärk on kiirendada digitaalset innovatsiooni tervishoius ja see on kavas allkirjastada Tallinnas 16.–18. oktoobrini toimuval kõrgetasemelisel e-tervise konverentsil.

E-tervise arengust huvitatud sidusrühmade seisukohad koondab ühisdeklaratsiooni sotsiaalministeeriumi ja ECHAlliance’i ellu kutsutud digitaalse tervise koostöökogu, millega on liitunud organisatsioonid üle Euroopa. „Ühine dokument aitab tuua tervishoidu digitaalset innovatsiooni ja tõugata tagant digilahenduste kiiremat kasutuselevõttu kogu Euroopas. Juba praegu osaleb selle dokumendi koostamises üle 100 organisatsiooni – nende hulgas on nii poliitikakujundajaid, kodanikke, tervishoiutöötajaid, teadlasi, ettevõtteid kui ka rahastajaid esindavaid ühendusi, “ ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arendamise ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. „Nõudlus kasutada inimeste parema tervise huvides digilahendusi üha kasvab. Et anda inimestele vastutus oma tervise eest hoolitsemisel, peavad nad saama ligipääsu oma terviseandmetele ja võimalused nende kasutamise juhtimiseks. Digitaalse tervise koostöökogu aitab Euroopa Liidul seda koostöös saavutada."
 
Sidusrühmade huvide koondamiseks konkreetsetesse tegevuskavadesse ja käegakatsutavate projektide väljatöötamiseks on digitaalse tervise koostöökogu ECHAlliance’i eestvedamisel loonud neli töörühma. Nende teemad on:

  • koostalitlusvõime standardid ja digitaalse e-tervishoiu protokoll. Töörühma juhib Madalmaade tervishoiuministeeriumi peasekretär Erik Gerritsen;
  • kodanike kontrollitud andmehaldus ja andmedoonorid. Töörühma juhib Maastrichti ülikooli professor Angela Brand;
  • andmete vaba liikumist ja andmete teisest kasutust toetav õigusraamistik. Töörühma juhib Osbourne Clarke’i advokaat ja e-tervise ekspert Bleddyn Rees;
  • digitaalse innovatsiooni ja muutuste juhtimine tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeorganisatsioonides. Töörühma juhib Richard Corbridge, Iirimaa tervishoiuteenuste ja e-tervise juht Richard Corbridge.

Lisaks on ellu kutsutud Euroopa terviseandmete koostöövõrgustik, mille eesmärk on hõlbustada terviseandmete kasutamist üleeuroopalises teadus- ja arendustegevuses. Töörühma juhib sotsiaalministeeriumi asekantsler Ain Aaviksoo.

Digitaalse tervise koostöökogu töörühmad avaldavad oma töö tulemused 2017. aasta septembris. „Sellega seoses kutsutakse kõiki nende konkreetsete teemadega edasi liikuda soovivaid huvirühmi Euroopas tegutsema vastavalt töörühmade kokkulepitud tegevuskavadele," ütles ECHAlliance'i esimees Brian O'Connor.

Kõik, kes soovivad digitaalse tervise koostöökogu deklaratsiooni koostamisega liituda, on oodatud osalema veebikonsultatsioonis.. Ühisdeklaratsioonis kokkulepitu üle hakkavad arutlema Euroopa Liidu terviseministrid ja see saab aluseks Euroopa Liidu nõukogu järeldustele e-tervise teemal.

Taust:

  • Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa tervisetehnoloogiate klastri (ECHAlliance) algatatud digitaalse tervise koostöökogu (Digital Health Society (DHS)) toetab 16.–18. oktoobril Tallinnas toimuva kõrgetasemelise e-tervise konverentsi „Tervishoid digiühiskonnas. Digiajastu meie tervise teenistuses“ programmi valmimist. Lisateavet konverentsi kohta leiate veebilehelt www.ehealthtallinn2017.ee.
  • Konverentsi „Tervishoid digiühiskonnas. Digiajastu meie tervise teenistuses“ (#eHealthTallinn) korraldavad Sotsiaalministeerium, Riigikantselei, ECHAlliance ja HIMSS Europe. Kolmepäevane üritus toob tänavu oktoobris Tallinnasse Euroopa Liidu poliitikakujundajad, liikmesriikide terviseministrid, patsientide organisatsoonid, IT- ja tervisesektori, tervishoiujuhid, arstid ja teadlased.
  • Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine on Eesti ELi nõukogu eesistumise üks prioriteete. Digitaaltehnoloogiate laialdase kasutamise tulemusel tekib tervishoiusektoris suur hulk andmeid, mida saaks kasutada suurandmete analüüsiks. See omakorda toetab haiguste ennetamist ja ravi ning teadusuuringuid ja innovatsiooni. Eesti eesistumise ajal koostatakse ELi nõukogu järeldused, mis on kavas vastu võtta detsembris toimuval tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) kohtumisel Brüsselis.

Veel uudiseid samal teemal

lapse areng
19.01.2019|Sotsiaalministeerium

Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

Sotsiaalministeerium saatis avalikule arutelule uuendatud kuni 18-aastaste laste tervise jälgimise juhendi kavandi. Uues juhendis pannakse senisest enam rõhku ennetusele, laste terviseprobleemide varajasele märkamisele ning ema ja vanemluse toetamisele. Juhendile oodatakse arvamusi 4. veebruarini.

digiregistatuur
15.01.2019|Sotsiaalministeerium

Regionaalhaigla võttis tänasest esimesena kasutusele üleriigilise digiregistratuuri

Täna, 15. jaanuaril käivitati üleriigiline digiregistratuur, mille võttis raviasutustest esimesena kasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Alates tänasest saab Regionaalhaigla eriarstide vastuvõtule broneerida vastuvõtuaega riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Teised haiglavõrgu haiglad liituvad üleriigilise digiregistratuuriga poole aasta jooksul.