Sa oled siin

ID-kaardi info tervishoiutöötajatele

Eesti ID-kaartides, mis on välja antud alates 17. oktoobrist 2014, on avastatud teoreetiline turvarisk, mis võib muuta need kaardid haavatavaks. Mobiil-IDde ning enne oktoobrit 2014 väljastatud ID-kaartide toimimist risk ei puuduta.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus koostöös Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga on praegu ette valmistamas alternatiivseid lahendusi, et tagada ainult ID-kaardiga kasutatavate tervishoiu e-teenuste toimimine. Teavitame tervishoiusektorit uuemast infost ja vajalikest tegevustest esimesel võimalusel.

Erinevate tõrgete ennetamiseks palume:

  • kõikidel ID-kaarte kasutavatel tervishoiutöötajatel kontrollida oma ID-kaardi väljaandmise aega (kuupäev kaardi tagaküljel ülemises osas) ning mobiil-ID olemasolu;
  • andmete edastamiseks patsientidele ja ametiasutustele kasutada tervise infosüsteemi. See on oluline näiteks töövõime hindamise ja puude tuvastamisega seotud terviseandmete edastamisel, kuna 5.09.2017 seisuga piirati ID-kaardi avalike võtmete andmebaasi kasutust ja eraisikutel, sh tervishoiutöötajatel ei ole sellest tulenevalt võimalik dokumente krüpteerida.

Kui teil tekib küsimusi seoses ID-kaardi kasutamisega e-tervise teenuste osutamisel, siis küsimustele aitab vastused saada Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatugi: abi@tehik.ee või telefonil 7 943 943.

Üldine ID-kaardi abiliini number on 1777. ID-kaardi ja mobiil-ID kasutamise kohta on olulised küsimused-vastused koondatud politsei veebilehele https://www.politsei.ee/et/nouanded/id-kaart-ja-pass/id-kaardi-ja-mobiil...