Sa oled siin

Perearstide ja -õdede roll tervisesüsteemis suureneb

esmatasand
Muudatuste eesmärk on parandada esmatasandi terviseteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles kirjeldatakse võimalusi perearstikeskuste teenuste, teeninduspiirkondade ja nimistute regulatsiooni täiendamiseks, tehakse ettepanek pereõdede rolli tugevdamiseks ning analüüsitakse võimalusi tervisekeskuste töökorralduse reguleerimiseks. Muudatuste eesmärk on parandada esmatasandi terviseteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

„Esmatasandi arstiabi on Eesti tervishoiu vundament. On ilmselge, et esmatasandi arstiabi tähtsus, koormus ja vastutus arstiabi pakkumisel ajas järjest kasvab. Seepärast tugevdame esmatasandi tervishoidu nii investeeringutega taristusse kui ka soodustades ja toetades perearstide koostööd teiste arstide ja terviseteenuste pakkujatega,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel.

Kavandatavate muudatuste eesmärk on toetada võimalikult paindlikku koostöömudelit esmatasandi tervisekeskustes, et motiveerida perearstide koostööd ja koondumist sõltumata juriidilisest vormist nii erinevate juriidiliste isikute vahel kui ka ühtseks juriidilises isikuks.

„Me teame, et paljud inimeste tervisemured saaksid edukalt ravitud juba perearsti juures. Perearstiga koos töötav tugev meeskond suudab pakkuda laia valikut vajalikke tervishoiuteenuseid patsiendi kodule võimalikult lähedal. See vähendab oluliselt abi vajavate inimeste jalavaeva ning ajakulu ja võimaldab eriarsti juurde kiiremini pääseda neil, kes seda tegelikult vajavad,“ lisas Agris Koppel.

Väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse lahendusi perearstide meeskondade tugevdamiseks, paremate koostöö- ja konsultatsioonivõimaluste loomiseks arstidele, perearstide järelkasvu kindlustamiseks ning oluliselt mitmekesisema teenuste valiku pakkumiseks inimestele võimalikult lähedal. Dokumendis tehakse ettepanek reguleerida seaduses mentorluse ehk nn „inkubatsiooni“ põhimõte, millega viiakse kokku nimistust loobumist plaaniv perearst ja peremeditsiini residentuuris õppiv arst-resident või perearst, kes samas teeninduspiirkonnas nimistut soovib. Muudatuse eesmärk on tagada kvaliteetse üldarstiabi jätkumine pensionile siirduva või töölt lahkuva perearsti teeninduspiirkonnas.

Esmatasandil hakatakse senisest enam osutama ämmaemandusabi, koduõendus- ja füsioteraapiateenuseid. Ministeerium analüüsib väljatöötamiskavatsuses võimalust anda pereõdedele õigus avada töövõimetuslehti, et vabastada seeläbi perearsti aega vaid arsti pädevuses olevate tegevuste jaoks. Lisaks kirjeldatakse dokumendis esmatasandi tervisekeskustesse koonduvate teenuste osutamise ja rahastamise võimalikke mudeleid ning võimalusi perearsti teeninduspiirkonna ja nimistu suuruse senisest täpsemaks reguleerimiseks.

Valitsusliidu tegevusprogrammis on sõnastatud eesmärk toetada täiendavalt esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse edasist parandamist.

Veel uudiseid samal teemal

õunapuu
16.08.2018|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumis toimuvad rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 avalikud arutelud

Täna ja homme, 16. ja 17. augustil toimuvad sotsiaalministeeriumis rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 koostamise ühe etapina avalikud arutelud partnerite ja huvigruppidega.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ja Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler.
14.08.2018|Sotsiaalministeerium

Riik panustab oluliselt Ida-Virumaa tervishoiutaristu uuendamisse

Viimastel aastatel on Ida-Virumaa tervishoiuasutustesse suunatud mitmeid vajalikke investeeringuid. Narva haigla erakorralise meditsiini osakonna uuendamine, Ida-Viru Keskhaigla aktiivravikorpuse ehitus ja kaheksa uut tervisekeskust võimaldavad tulevikus pakkuda tervishoiuteenuseid tänapäevastes tingimustes, ütles Ida-Virumaal kahepäevasel visiidil viibiv tervise-ja tööminister Riina Sikkut.