Sa oled siin

Riina Sikkut Stockholmis: soolisest võrdõiguslikkusest võidavad ka mehed

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna Stockholmis Põhja- ja Baltimaade ministrite kohtumisel ning esineb konverentsil „Mehed ja võrdsed võimalused“

Riina Sikkut arutleb konverentsil koos Rootsi, Taani, Islandi ja Leedu ministritega noorte meeste ja maskuliinsuse üle.

“Oluline on kaasata poisse juba noores eas aruteludesse, mis puudutavad võrdseid võimalusi ja soolist võrdõiguslikkust,” ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Meestele ja poistele tuleb pöörata nende teemade selgitamisel sama palju tähelepanu kui naistele ja tüdrukutele. Lähenemisnurk võib olla erinev, aga sõnum peab olema nii naistele kui meestele ühtemoodi arusaadav.

Ministri sõnul on Eestis meeste kehva tervise ja riskikäitumise probleemid endiselt kriitilised. Meeste eluiga on Eestis naistest üle 8 aastat madalam, samuti on võrreldes naistega noorte meeste hulgas tunduvalt rohkem vigastustest ja alkoholist põhjustatud surmasid. 2015. aastal läbi viidud uuring meeste tervise kohta näitab, et mehed sooviksid tunduvalt enam lähedasi suhteid ja rohkem lapsi kui neil tegelikult on. See näitab, et soo aspektile tuleb läheneda senisest rohkem ka valdkondade üleselt ning pöörata meestele ja naistele eraldi rohkem tähelepanu ka näiteks tervises ja hariduses.

Põhja- ja Baltimaade ministrite kohtumisel vahetati kogemusi, kuidas edendatakse erinevates riikides soolist võrdõiguslikkust. Eesti tõi soolise võrdõiguslikkuse edendamisena näite vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteemi muudatustest, mis võimaldavad isadel lastega tulevikus rohkem aega veeta ning paremini vanemate vahel hoolduskoormust jagada. Samuti annavad vanemahüvitise süsteemi muudatused võimaluse paindlikumalt töö- ja pereelu ühitada ning vanemahüvitise saamise ajal teenida töist tulu.

Minister tõi ka välja, et Eesti riik on lähiajal saatmas valitsusse eelnõu, millega luuakse senisest mugavamad lahendused soolise palgalõhe vähendamiseks. Eelnõu eesmärk on aidata tööandjatel senisest efektiivsemalt ja mugavamate lahendustega naistele ja meestele makstavaid tasusid analüüsida. Lisaks antakse tööinspektsioonile õigused teha soolise palgalõhe järelevalvet avalikus sektoris.

16.05.2018

Veel uudiseid samal teemal

"Kuna naissoost internetikasutajad kogevad sagedamini vihakõnet ja ahistamist, hoiduvad naised sagedamini osalemast poliitilistes aruteludes ning avaldavad harvemini internetis oma seisukohti,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.
12.10.2018|Sotsiaalministeerium

Uuring: noored naised kogevad internetis rohkem ebavõrdset kohtlemist

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna ELi soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul kohtumisel Viinis, kus on läbiv teema sooline võrdõiguslikkus digimaailmas. Kohtumisel tuleb juttu Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi EIGE uuringust, kus vaadati digitaliseerimisega kaasnevaid võimalusi ja ohte noorte seas.

"Kogukonna tugi oma inimestele on hindamatu, sest tihti on abi juba vestluspartnerist, kes leevendab üksindust ja märkab, kui kujunemas on tõsisem mure," ütles minister Kaia Iva.
03.10.2018|Sotsiaalministeerium

Kuues maakonnas saab kandideerida erivajadustega inimesi abistavasse vabatahtlike projekti

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas vabatahtlike kaasamist täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele tuge pakkuvasse pilootprojekti, milles kuue maakonna näitel testitakse hoolekandesse üle-eestilise vabatahtlike võrgustiku loomist. Kandideerimiseks tuleb täita avaldus Vabatahtlike Väravas.