Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumis toimuvad rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 avalikud arutelud

õunapuu
Arutelupäevade eesmärk on selgitada välja rahvastiku tervist mõjutavad peamised kitsaskohad, mis on vaja lahendada lähima kümnendi jooksul ning sõnastada ühised eesmärgid aastaks 2030.

Täna ja homme, 16. ja 17. augustil toimuvad sotsiaalministeeriumis rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 koostamise ühe etapina avalikud arutelud partnerite ja huvigruppidega.

Kavandatav arengukava hakkab koosnema kolmest programmist – inimkeskne tervishoid, tervist toetavad valikud ja tervist toetav keskkond. Mai lõpus oli arutelul esimene programm ning eeloleva kahe päeva jooksul keskendutakse kahele viimasele.

„Inimeste tervis on üks riigi suurimatest väärtustest. Selleks, et Eestis elaksid inimesed tervelt ja kaua, suudaksid ühiskonnas aktiivselt osaleda ja oleksid õnnelikud, peame ühiselt tegutsema nii riigi kui omavalitsuste tasandil ning kõikides sektorites,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann. „Riigi tasandil on tervise hoidmise ja arendamise pikaajalisi sihte seadev dokument rahvastiku tervise arengukava. Kehtiv arengukava on koostatud aastani 2020, seega on aeg seada uusi sihte.“

Arutelupäevade eesmärk on selgitada välja rahvastiku tervist mõjutavad peamised kitsaskohad, mis on vaja lahendada lähima kümnendi jooksul ning sõnastada ühised eesmärgid aastaks 2030.

Heli Laarmanni sõnul on Eesti elanike oodatav eluiga kõrgem kui kunagi varem, kuid tervena elatud aastad ei ole sama jõudalt kasvanud. „Kõige rohkem eluaastaid kaotame südameveresoonkonna haiguste, pahaloomuliste kasvajate, vigastuste ning vaimse tervise häirete tõttu. Tervena elatud elu on võimalik oluliselt pikendada, kui vähendame oma riskikäitumist, teeme tervisesõbralikumaid valikud ning elukeskkond toetab meie tervist,“ ütles Laarmann.

Tervist toetatavate valikute programmis käsitletakse valikuid, mida inimene oma harjumuste ja elustiili kujundamiseks saab või peaks saama ise teha. Tervist toetava keskkonna programmis keskendutakse tervisemõjudele, mis tulenevad meid ümbritsevast elukeskkonnast, sealsetest keemilistest, füüsikalistest ning bioloogilistest riskidest ja teguritest.

Auteludele on oodatud osalejad teistest ministeeriumitest, seotud asutustest ning enam kui 30-st huvigruppe esindavast organisatsioonist, teiste hulgas arstide, arstitudengite, õdede, psühholoogide,  ettevõtjate, keemiatööstuse, toiduainetööstuse, kaupmeeste, terviseedendajate ja teadlaste esindajad.

Arengukava koostamise ajakava näeb 2018. aasta jooksul ette arengukava eesmärkide seadmise ja eesmärkide täitmise indikaatorite väljatöötamise koostöös partneritega. 2018. aasta detsembris on kavas esitada arengukava terviktekst Vabariigi Valitsusele.

Rahvastiku arengukava 2020-2030 üldeesmärk on tõsta Eesti inimeste oodatavat ja tervena elatud eluiga ning vähendada ebavõrdsust tervises.

Arutelupäevade ajakava 16. ja 17. augustil:

9.30-10.00          Kogunemine ja registreerimine
10.00-10.10        Avasõnad
10.10-11.00        Milline on meie tervis ja eluviisid? / Milline on meie tervis ja elukeskkond? (Kristina Köhler, Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna nõunik)
11.00-11.20        Uus rahvastiku tervise arengukava – kus me oleme, kuhu ja kuidas liigume? (Maris Uuetoa, Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna nõunik)
11.20-12.00       Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 tervist toetavate valikute / tervist toetava keskkonna programmi tutvustus (Heli Laarmann, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja)

12.00-13.00        Lõuna

13.00-14.30        Diskussioonid laudkondades I
14.30-15.00        Kohvipaus
15.00-15.15        Kokkuvõte diskussioonidest enne kohvipausi
15.15- 16.30       Diskussioonid laudkondades II

16.30-17.00        Kokkuvõtted

Veel uudiseid samal teemal

digiregistatuur
15.01.2019|Sotsiaalministeerium

Regionaalhaigla võttis tänasest esimesena kasutusele üleriigilise digiregistratuuri

Täna, 15. jaanuaril käivitati üleriigiline digiregistratuur, mille võttis raviasutustest esimesena kasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Alates tänasest saab Regionaalhaigla eriarstide vastuvõtule broneerida vastuvõtuaega riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Teised haiglavõrgu haiglad liituvad üleriigilise digiregistratuuriga poole aasta jooksul. 

tervishoid
11.01.2019|Sotsiaalministeerium

Nelja aastaga on „Õed tagasi tervishoidu“ programmi kaudu naasnud tervishoidu ligi 100 õde

Sotsiaalministeeriumi projekti "Õed tagasi tervishoidu" raames läbis möödunud sügissemestril täiendkoolituse 26 õde, kes on aastaid olnud seotud mõne muu valdkonnaga. Kokku on nelja aasta jooksul projekti raames koolitatud 91 õde, kellest enamik on asunud ka õena uuesti tööle.