Sa oled siin

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut arutas Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikuga soolise võrdõiguslikkuse väljakutseid

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kohtus täna (13.06.2018) Euroopa Nõukogu (EN) inimõiguste voliniku Dunja Mijatovićiga, kellele minister tutvustas Eesti plaane soolise palgalõhe vähendamiseks. EN inimõiguste voliniku Eesti-visiidi eesmärk on saada ülevaade inimõiguste alasest olukorrast riigis.

„Sooline ebavõrdsus, mille üks näitajaid on ka sooline palgalõhe, kujuneb paljude tegurite koosmõjus, seepärast on oluline järjepidevalt ja erinevate meetmetega aidata kaasa selle vähendamisele. Üks oluline samm edasi on valitsusele esitatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu, millega avalik sektor ise hakkab võitluses palgalõhega eeskuju näitama,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Minister selgitas, et lõppeesmärk on kogu ühiskonna, aga eelkõige tööandjate teadlikkuse tõstmine tööalasest naiste ja meeste võrdsest kohtlemisest ning seeläbi diskrimineerivate hoiakute ning praktikate muutmine, võrdsema ühiskonna saavutamine.

Kohtumisel tutvustas volinik ministrile visiidi käigus kogutud tähelepanekuid, pikemalt peatuti lisaks soolisele palgalõhele ka naistevastase vägivalla teemadel. Visiidi tulemuste põhjal avaldab EN inimõiguste volinik raporti, milles keskendutakse enim silma paistnud probleemidele ning tehakse soovitusi olukorra lahendamiseks.

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik on sõltumatu institutsioon, kelle peamised ülesanded on tõsta liikmesriikides teadlikkust inimõigustest ning kaardistada EL liikmesriikide seadusandluses ja praktikas esinevad kitsaskohad. Voliniku visiitide eesmärk on saada ülevaade inimõiguste olukorrast konkreetses riigis, vajadusel esitab volinik ka oma ettepanekud ja soovitused.

Bosnia ja Herzegovinast pärit Dunja Mijatović on neljas volinik selles ametis. Enne inimõiguste volinikuks valimist töötas ta OSCE meediavabaduse eestkõnelejana (2010-2017).

Veel uudiseid samal teemal

25.07.2018|Sotsiaalministeerium

Erihoolekande tegevusjuhendajate palgamure saab peagi leevendust

Riik suunab erihoolekandeteenustesse täiendavalt 1,2 miljonit eurot, et tõsta teenuseosutajate võimekust pakkuda abivajajatele kvaliteetset ning jätkusuutlikku teenust. Riigi ootus on, et tööandjad tõstavad tegevusjuhendajate palkasid.

19.07.2018|Sotsiaalministeerium

Minister Sikkut Euroopa tööministrite kohtumisel: paindlikkuse suurendamine töösuhetes peab olema fookuses

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna algaval töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikul kohtumisel Viinis, kus on arutluse all uued töövormid, sealhulgas platvormitöö, samuti tehnoloogilise innovatsiooni ja robootika mõju töömahule, kvaliteedile ja töötingimustele.