Sa oled siin

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut arutas Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikuga soolise võrdõiguslikkuse väljakutseid

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kohtus täna (13.06.2018) Euroopa Nõukogu (EN) inimõiguste voliniku Dunja Mijatovićiga, kellele minister tutvustas Eesti plaane soolise palgalõhe vähendamiseks. EN inimõiguste voliniku Eesti-visiidi eesmärk on saada ülevaade inimõiguste alasest olukorrast riigis.

„Sooline ebavõrdsus, mille üks näitajaid on ka sooline palgalõhe, kujuneb paljude tegurite koosmõjus, seepärast on oluline järjepidevalt ja erinevate meetmetega aidata kaasa selle vähendamisele. Üks oluline samm edasi on valitsusele esitatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu, millega avalik sektor ise hakkab võitluses palgalõhega eeskuju näitama,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Minister selgitas, et lõppeesmärk on kogu ühiskonna, aga eelkõige tööandjate teadlikkuse tõstmine tööalasest naiste ja meeste võrdsest kohtlemisest ning seeläbi diskrimineerivate hoiakute ning praktikate muutmine, võrdsema ühiskonna saavutamine.

Kohtumisel tutvustas volinik ministrile visiidi käigus kogutud tähelepanekuid, pikemalt peatuti lisaks soolisele palgalõhele ka naistevastase vägivalla teemadel. Visiidi tulemuste põhjal avaldab EN inimõiguste volinik raporti, milles keskendutakse enim silma paistnud probleemidele ning tehakse soovitusi olukorra lahendamiseks.

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik on sõltumatu institutsioon, kelle peamised ülesanded on tõsta liikmesriikides teadlikkust inimõigustest ning kaardistada EL liikmesriikide seadusandluses ja praktikas esinevad kitsaskohad. Voliniku visiitide eesmärk on saada ülevaade inimõiguste olukorrast konkreetses riigis, vajadusel esitab volinik ka oma ettepanekud ja soovitused.

Bosnia ja Herzegovinast pärit Dunja Mijatović on neljas volinik selles ametis. Enne inimõiguste volinikuks valimist töötas ta OSCE meediavabaduse eestkõnelejana (2010-2017).

Veel uudiseid samal teemal

"Kuna naissoost internetikasutajad kogevad sagedamini vihakõnet ja ahistamist, hoiduvad naised sagedamini osalemast poliitilistes aruteludes ning avaldavad harvemini internetis oma seisukohti,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.
12.10.2018|Sotsiaalministeerium

Uuring: noored naised kogevad internetis rohkem ebavõrdset kohtlemist

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna ELi soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul kohtumisel Viinis, kus on läbiv teema sooline võrdõiguslikkus digimaailmas. Kohtumisel tuleb juttu Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi EIGE uuringust, kus vaadati digitaliseerimisega kaasnevaid võimalusi ja ohte noorte seas.

"Kogukonna tugi oma inimestele on hindamatu, sest tihti on abi juba vestluspartnerist, kes leevendab üksindust ja märkab, kui kujunemas on tõsisem mure," ütles minister Kaia Iva.
03.10.2018|Sotsiaalministeerium

Kuues maakonnas saab kandideerida erivajadustega inimesi abistavasse vabatahtlike projekti

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas vabatahtlike kaasamist täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele tuge pakkuvasse pilootprojekti, milles kuue maakonna näitel testitakse hoolekandesse üle-eestilise vabatahtlike võrgustiku loomist. Kandideerimiseks tuleb täita avaldus Vabatahtlike Väravas.