Sa oled siin

Üle 100 Euroopa organisatsiooni esitasid täna Tallinnas väljakutse tervishoiu digitaalsele innovatsioonile

e-tervise konverents
Täna, 17. oktoobril avaldati Tallinnas toimuval kõrgetasemelisel konverentsil e-tervise organisatsioonide ühisdeklaratsioon (foto: Aron Urb / EU2017EE)

Täna, 17. oktoobril avaldati Tallinnas toimuval kõrgetasemelisel konverentsil e-tervise organisatsioonide ühisdeklaratsioon, mille eesmärk on kiirendada digitaalset innovatsiooni tervishoius. Enam kui 100 Euroopa organisatsiooni ettepanekuid koondav deklaratsioon kutsub üles astuma konkreetseid samme e-tervise arendamiseks Euroopas. Selle deklaratsiooniga on oodatud ühinema kõik e-tervise tulevikust huvitatud sidusrühmad. 

„Euroopa Liidu riigid on e-tervise valdkonnas teinud edusamme nii tervise infosüsteemide arendamisel kui ka digiretseptide kasutuselevõtul. Kuid sellest ei piisa, et tulla toime inimeste kasvavate ootustega ning lõigata digitaalsest innovatsioonist kasu ka tervishoius,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Deklaratsioon on suurepärane näide sellest, kuidas eri huvirühmad on valmis töötama ühise eesmärgi nimel. Riikidel on väga oluline roll e-teenuste arenguks tingimuste loomisel, kuid muudatuste ellu viimiseks vajame kõigi tervishoiusektori huvirühmade panust, era- ja avaliku sektori koostööd.“ 

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis, kes esineb ka Tallinnas toimuval e-tervise konverentsil, on samuti seisnud e-tervise arengu kiirendamise eest Euroopas. “Mulle meeldib väga, et Eesti on seadnud prioriteediks toetada Euroopa Liidu riikide koostööd e-tervise arendamiseks Euroopas. Terviseministrite mitteametlikul kohtumisel juulis näitasid ministrid valmisolekut astuda senisest ambitsioonikamaid samme ning parandada koostööd andmekaitse ja küberturvalisuse arendamiseks ning uute tarkvaralahenduste jagamiseks,” ütles volinik Andriukaitis. “Paistab, et lõpuks on saabunud hetk jõudude ühendamiseks. Valitsused, arstid, ettevõtjad ja teadlased, aga ennekõike patsiendid – tegutsegem üheskoos, et muuta e-tervis Euroopas reaalsuseks.” 

Euroopa tervisetehnoloogia klastri juht Brian O’Connor rõhutas digitaalse tervise koostöökogu olulisust. "See on manifest, mis võtab kokku praegused peamised kitsaskohad digilahenduste juurutamisel tervishoius ja kirjeldab algatusi e-tervise võimaluste paremaks ärakasutamiseks tervishoius. Tervikpildi saamiseks oleme koondanud ettepanekuid kodanikelt ja patsientidelt, poliitikakujundajatelt, arstidelt, tervishoiujuhtidelt, teadlastest, ettevõtetelt, idufirmadelt, kindlustusfondidelt, investoritelt ja teistelt. Deklaratsioon on saanud rohkelt tagasisidet.“ 

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Eesti ja Euroopa tervisetehnoloogiate klastri (ECHAlliance) ellu kutsutud digitaalse tervise koostöökogu on koondanud e-tervise deklaratsiooni enam kui 100 Euroopa organisatsiooni ettepanekud e-tervise arendamiseks Euroopas. 

Deklaratsioonis on kirjeldatud e-tervise arengut takistavad kitsaskohad nagu inimeste vähene usaldus e-teenuste suhtes Euroopas, infosüsteemide puudulik koostalitlusvõime, selge õigusraamistiku puudumine, tervishoiutöötajate puudulik ettevalmistus, muudatuste juhtimine tervishoius ning nende lahendamise ettepanekud. 

Dokumendis rõhutatakse andmevahetuse taristu ühtset arendamist, inimeste teadlikkuse suurendamist e-tervise lahenduste kasutusvõimalustest ning Euroopa Liidu andmekaitsemääruse rakendamist selliselt, et see ei tekitaks asjatuid takistusi andmete vabale liikumisele liikmesriikide vahel. 

Deklaratsioon ja konverentsi arutelud toetavad Euroopa Liidu Nõukogu järeldusi, mis on kavas vastu võtta detsembris toimuval terviseministrite nõukogu istungil.

Veel uudiseid samal teemal

maris
17.11.2017|Sotsiaalministeerium

Euroopa Liidu tervisepoliitika juhid arutavad tulevikuprioriteete

Täna, 17. novembril toimub Brüsselis EL liikmesriikide tervisepoliitika vanemametnike kohtumine. Kohtumisel on kõne all ravimipoliitika arengud Euroopa Liidus, tervisevaldkonna prioriteedid rahvusvahelisel tasandil ja tervisevaldkonna tegevuste rahastamine Euroopa Liidus.

tervisetõend
15.11.2017|Sotsiaalministeerium

Mootorsõidukijuhtide tervisenõuded täpsustuvad

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile mootorsõiduki juhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõudeid puudutava eelnõu, millega luuakse senisest täpsem loetelu diabeedi ja nende südame-veresoonkonna haiguste kohta, mis mõjutavad sõidukijuhtimist.