Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks asendushoolduse muudatused

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ja esitab Riigikogule sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mis toovad olulised uuendused asendushoolduse korraldusse. Edaspidi suureneb perekonnas hooldamise osatähtsus ning parandatakse asendushoolduselt elluastujate tugisüsteemi, sotsiaalkindlustusamet võtab aga üle senised maavalitsuste ülesanded asendushoolduse järelevalves ning kohalike omavalitsuste (KOV) ülesanded hooldusperede värbamisel ja toetamisel.

„Kõige parem paik kasvamiseks on armastav perekond. Soovime, et ka need lapsed, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta, liiguksid üha rohkem eestkoste- ja hooldusperedesse, kus on neile tagatud stabiilne kasvukeskkond perekonnas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Näeme, et perekonnas hooldamisele võiks jõuda kaks korda rohkem lapsi kui seni.“

Eelnõu kohaselt hakkab hoolduspere saama igakuist toetust hooldusele võetud lapse eest ning senised KOVi ülesanded hooldusperede värbamisel, ettevalmistamisel ja toetamisel saab endale sotsiaalkindlustusamet, kus hakatakse pidama üleriigilist hooldusperede registrit. „Ühtne register lihtsustab oluliselt laste paigutamist hooldusperre ning muudab andmete töötlemise protsessi kiiremaks ja turvalisemaks,“ lisas minister.  

2018. aasta algusest hakkavad sotsiaalkindlustusamet ja Tervise Arengu Instituut ette valmistama kutselisi hooldusperesid, keda koolitatakse, pakutakse tugiteenuseid ning kellega kohalik omavalitsus saab sõlmida lapse kasvatamiseks lepingu.

Sotsiaalkaitseministri sõnul on oluline, et riik tõhustaks ka asendushoolduselt elluastujate ettevalmistust ja järelhooldust. Kui seni toetati noori kuni 21-aastaseks saamiseni, siis edaspidi on KOVil kohustus abistada kõiki kuni 25-aastaseid õppivaid asendushoolduselt elluastuvaid noori. „Kohalik omavalitsus peab noorele tagama eluaseme ja vajalikud tugiteenused või toetused,“ ütles Iva.

Lisaks hakkab sotsiaalkindlustusamet eelnõu kohaselt tegema ka riiklikku ja haldusjärelevalvet sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle.

Asendushoolduse ümberkorraldamiseks täiendavaid riigieelarve vahendeid kasutusse ei võeta, planeeritav eelarve 2018. a on 16,6 miljonit. Asendushooldust rahastab riik kohaliku omavalitsuse toetusfondi kaudu ning toetusfondi valem soodustab laste paigutamist hooldusperre.

Seadus on kavandatud jõustuma 2018. aasta 1. jaanuaril.

Veel uudiseid samal teemal

19.07.2018|Sotsiaalministeerium

Minister Sikkut Euroopa tööministrite kohtumisel: paindlikkuse suurendamine töösuhetes peab olema fookuses

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna algaval töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikul kohtumisel Viinis, kus on arutluse all uued töövormid, sealhulgas platvormitöö, samuti tehnoloogilise innovatsiooni ja robootika mõju töömahule, kvaliteedile ja töötingimustele.

17.07.2018|Sotsiaalministeerium

Sikkut: maksukoormus ei tõuse, hüvitise saamine läheb lihtsamaks

Tööõnnetuskindlustuse teemal on kõlama jäänud tööandjate maksukoormuse võimalik tõus. Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kinnitab, et sotsiaalministeeriumi ettepanek on luua tööõnnetuskindlustuse süsteem, mis ei suurenda tööandjate maksukoormust.