Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks Hiiumaa haigla võrgustamise Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga

Vabariigi Valitsus otsustas tänasel istungil anda SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglale volitused SA Hiiu Maakonnahaigla moodustamiseks, millega Hiiumaa haigla võrgustatakse Regionaalhaiglaga. Võrgustamine aitab kaasa kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavusele Hiiumaal ja Hiiumaa haigla majanduslikule jätkusuutlikkusele.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse sõnul on võrgustamise peamine eesmärk tagada arstiabi kättesaadavus Hiiumaa elanikele olukorras, kus kõiki vajalikke meditsiinitöötajaid ei ole saarel elamas. „Võrgustamisega võtab Regionaalhaigla vastutuse Hiiumaal eriarstiabi osutamiseks ning see annab Hiiumaa elanikele kindlustunde, et kvaliteetne arstiabi jääb Hiiumaal kättesaadavaks ka pikemas perspektiivis,“ ütles Maris Jesse.

Võrgustamise tulemusel on Hiiumaal kohapeal tagatud nii erakorraline kui plaaniline abi vähemalt sisehaiguste, üldkirurgia ja günekoloogia erialadel, statsionaarne õendusabi ja edaspidi ka koduõendus.

Regionaalhaiglaga võrgustamine aitab tagada ühtlasi Hiiumaa haigla majandusliku jätkusuutlikkuse. „Arvestades Hiiumaa elanikkonna väiksust, ravijuhtude arvu ja nende hinnastamist, ei ole Hiiumaa haigla senise rahastamismudeli alusel jätkusuutlik ning on vajalik töötada välja Hiiumaa eripära arvesse võttev rahastamisskeem. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga selles osas käib,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. „Hiiumaa haigla võrgustamine ei ole Regionaalhaigla jaoks üksnes kanne äriregistris ja konsolideeritud majandusaasta aruanne, vaid sisuline koostöö.“

„Valitsus on suunanud investeeringuteks vajalikud ressursid Regionaalhaiglale, et Regionaalhaigla kasutaks neid nii oma haiglakompleksi kui Regionaalhaiglaga võrgustatud haiglate arendamiseks. Regionaalhaigla esmane ülesanne on kindlustada oma tervishoiutöötajate kaasabil ööpäevaringse erakorralise eriarstiabi kättesaadavus Hiiumaal ning korraldada plaanilise eriarstiabi teenuseid vastavalt Hiiumaa elanike tervisevajadustele,“ lisas Jesse.

SA Hiiu Maakonnahaigla moodustamisel investeerib Regionaalhaigla sissemaksena Hiiumaa haigla sihtkapitali 2017. aastal 600 000 eurot ning 2018. aastal 200 000 eurot, mida kasutatakse haigla võlakoormuse vähendamiseks ning esmavajalike investeeringute tegemiseks.

Taust:

Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud raamdokument „Eesti tervishoiu arengusuunad 2020“ näeb olulise haiglavõrgu kvaliteeti ja jätkusuutlikkust tagava meetmena ette kõigi Eesti haiglavõrgu haiglate võrgustamise.
Võrgustamise kaks peamist eesmärki on kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine ja tervishoiuressursside säästlik kasutamine.
Lisaks Hiiumaa haiglale on Regionaalhaigla varem võrgustanud Läänemaa ja Raplamaa haiglad ning Tartu Ülikooli Kliinikum Lõuna-Eesti ja Valga haigla. Läbirääkimised käivad Põlva haigla võrgustamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumiga 2017. aasta jooksul.

Veel uudiseid samal teemal

vaimse tervise mess
10.10.2018|Sotsiaalministeerium

Minister Sikkut noortele: meelerahu ja tasakaalu hoidmine toob parema vaimse tervise

Täna on ülemaailmne vaimse tervise päev. Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul tuleb vaimse tervise hoidmisega tegeleda iga päev.

kohtumine soome tööministriga
05.10.2018|Sotsiaalministeerium

Minister Sikkut tutvub Soome patsiendikindlustuse süsteemiga

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut viibib täna visiidil Soomes, kus kohtub Soome valitsuse ministritega ning tutvub Soome patsiendi- ja tööõnnetuskindlustuse süsteemidega.