Prindi

Sotsiaalkindlustus

Sotsiaalkindlustus hõlmab erinevaid valdkondi: pension, toimetulekutoetus, ravikindlustus, töötuskindlustus, matusetoetus, puuetega inimeste toetused ja kuriteoohvrite toetused.

Sotsiaalministeerium valmistab ette riikidevahelisi sotsiaalkindlustuslepinguid ja osaleb rahvusvahelises koostöös, näiteks Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu komiteede töös.

Kuna Eesti on ühinenud Euroopa Sotsiaalhartaga, siis igal aastal koostatakse ministeeriumis aruanne võetud kohustuste täitmisest. Sotsiaalharta on Euroopa Nõukogu dokument, mis on aluseks inimeste sotsiaalsete õiguste kaitsele. Sotsiaalharta kehtestab miinimumstandardid, mida sellega liitunud riigid peavad oma kodanikele tagama. Sotsiaalharta aruanne sisaldab ülevaadet nii riigi seadusandlusest kui ka statistikast ja kohtupraktikast.

Teine oluline alusdokument on Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeks. Sotsiaalkindlustuskoodeksi standardeid loetakse Euroopa sotsiaalkindlustuse miinimumstandarditeks. Koodeks puudutab üheksat sotsiaalkindlustushüvitiste liiki: arstiabi, haigushüvitisi, töötuhüvitisi, vanadushüvitisi, tööõnnetushüvitisi, perehüvitisi, emadushüvitisi, invaliidsushüvitisi ja toitjakaotushüvitisi.

Läänemeremaade sotsiaalkindlustuse konverentsi "Sotsiaalkindlustuse mõju töö väärtustamisele" materjalid

Seminari "Vaesus ja tõrjutus eluasemeturul" materjalid

Viimati uuendatud: 13. Veebruar 2013 kell 14:48

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus