Вы здесь

Ministry of Social Affairs

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к закону о трудовом здравоохранении и трудовой безопасности, цель которых – сократить бюрократические требования и повысить безопасность рабочей среды.

 

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mille eesmärk on vähendada tööohutuse bürokraatianõudeid ning muuta töökeskkond turvalisemaks.

 

Министерство социальных дел направило на согласование намерение о разработке законопроекта, в котором описываются возможности для дополнения регуляции услуг центров семейных врачей, регионов оказания услуги и реестра пациентов, сделано предложение для усиления роли семейных сестер, а также анализируются возможности для регуляции организации работы центров здоровья. Цель изменений – улучшить доступность и качество услуг здравоохранения первичного уровня.

 

Сегодня в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект об изменении закона о социальном обеспечении и закона о налогообложении, благодаря которому будет создана система поддержки неактивной молодежи. 

 

Riigikogus läbis täna esimese lugemise noortegarantii tugisüsteemi loomiseks välja töötatud sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu. 

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles kirjeldatakse võimalusi perearstikeskuste teenuste, teeninduspiirkondade ja nimistute regulatsiooni täiendamiseks, tehakse ettepanek pereõdede rol

 

- Minister Ossinovski osaleb Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul.

- Asekantsler Kuuse osaleb Sihtasutus Koeru Hooldekeskuse nõukogu koosolekul.  

 

- Minister Iva ja minister Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

 

- Asekantsler Holm osaleb töötukassa ja sotsiaalministeeriumi pressikonverentsil, kus annab koos töötukassa juhatuse esimees Meelis Paaveli ning juhatuse liige Pille Liimaliga ülevaate töövõimereformist.

 

- Minister Iva osaleb Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses aastaplaani arutelul ning kohtub Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liiduga.

 

Страницы