Prindi

6. septembril 2010 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pühendada 2012. aasta Aktiivsena vananemise Euroopa aastaks (COM(2010)462).

Euroopa aastad on suunatud teadlikkuse tõstmisele konkreetsetest teemadest, mis on Euroopa kodanikele olulised. Euroopa aasta teemaga seoses korraldatakse liikmesriikides mitmeid ettevõtmisi, näiteks seminare, koolitusi, arutelusid, kampaaniaid, uuringuid. Aastal 2012 on fookuses rahvastiku vananemine ning sellest tulenevad väljakutsed ja võimalused ühiskonnale. 

Rahvastik vananeb kogu Euroopa Liidus. Alates 2012. aastast  väheneb tööealise elanikkonna arvukus ning 60-aastaste arv kasvab. Kõige kiirem vanemaealiste arvu kasv toimub aastatel 2015-2035, kui nö. beebibuumi põlvkond jõuab pensioniikka. 

Eelpool kirjeldatud sündmused võivad põlvkondadevahelist solidaarsust vähendada ja seda eelkõige jätkusuutliku pensionite ja tervishoiusüsteemi rahastamise vaatenurgast. Samas jääb tihti tahaplaanile vanemaealiste potentsiaal, millega ühiskond peaks arvestama.

Aktiivsena vananemine tähendab head tervist vanemas eas ning täisväärtusliku liikmena ühiskonnas osalemist, tundes enam rahuldust oma tööst, olles sõltumatum igapäevaelus ning aktiivsem kodanikuna. 
Aktiivsena vananemise aasta annab võimaluse teadlikkuse tõstmiseks ja heade praktikate esile tõstmiseks. Kõige enam julgustatakse poliitikakujundajaid ja sidusrühmi aktiivsena vananemise ideid levitama.

Koostöös partneritega oleme Eesti tegevusteks valinud:

• Euroopa aasta avaüritus veebruari teisel nädalal 2012; 
• erialaajakirja Sotsiaaltöö aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse teemaline number (augustis 2012); 
• Euroopa aasta lõpuüritus detsembris 2012. 

Informatsiooni aktiivsena vanaemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 kohta leiate aadressil: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=et 

Euroopa aasta 2012 koordineerimise eest vastutab Sotsiaalministeerium. Informatsiooni saamiseks ja küsimuste esitamiseks on võimalik pöörduda Eesti koordinaatori poole: Reeli Sirotkina, e-posti aadressil reeli.sirotkina|ä|sm.ee

Jaga infot oma tegevustest! Täida vorm alloleval lingil ja saada konverents2012|ä|gmail.com

 Organisatsiooni tegevused

Viimati uuendatud: 26. Oktoober 2012 kell 17:00

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus