Oluline

Ukraina sõbrad

Aasta sõjapõgenikke Eestis

Sotsiaalministeeriumis koostatud ülevaate „Aasta sõjapõgenikke Eestis“ kohaselt töötab 44% ajutise kaitse saanud 20-64 aastastest Ukraina sõjapõgenikest, mis on Euroopa Liidu keskmisest (30%) oluliselt kõrgem. Töötavate sõjapõgenike osatähtsus on kasvamas ning nende töösuhted on püsivad, mis näitab head hakkamasaamist Eesti tööturul. Ukraina sõjapõgenike kõrge hõivemäär näitab ka seda, et inimestel on soov ja tahtmine iseseisvalt hakkama saada ning alustada oma elu ülesehitamist. Selleks ongi kõige olulisem leida töö, mis võimaldab teenida sissetulekut oma pere ülalpidamiseks ning elupinna üürimiseks,.

Loe veel

 

Analüüs: Eesti pensionisüsteem ei suuda tagada piisava suurusega pensione

Keskmisest madalamat palka saanud hakkavad saama praegusest keskmisest pensionist väiksemat pensioni.

Laste ja perede toetamise KKK

Lapsed ja lastega pered vajavad riigilt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses.

Psühholoogi palgatoetus ja vaimse tervise teenusetoetus

on mõeldud kohalikel omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele, kes on sõlminud või sõlmimas töölepingu psühholoogiga.

Tervisevaldkonna infokiri

annab regulaarse ülevaate Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna tegemistest ja tähtsamatest arengutest.

Koostöö

Strateegilised partnerid 

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK

Projekt: VAHUKOMM: vaimse tervise huvikaitse ja kommunikatsiooni edendamine

MTÜ Peaasjad

Projekt: Suitsiidiennetus läbi teadmiste, oskuste ja teenuste arendamise

MTÜ Kuldne Liiga

Projekt: NOVA: Noored-vanad võrgustuvad koos