Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riigieelarvelised toetused

Sotsiaalministeerium on võtnud kasutusele strateegilise partnerluse kui koostöövormi organisatsioonidega, mis toetavad ministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamist ning panustavad poliitika elluviimisse ja kujundamisse.