Riigieelarvelised toetused

Sotsiaalministeerium on võtnud kasutusele strateegilise partnerluse kui koostöövormi organisatsioonidega, mis toetavad ministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamist ning panustavad poliitika elluviimisse ja kujundamisse.