Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hooldereformi jäljed Alutaguse Hoolekeskuses: teenuse saajad maksavad vähem ja teenuse kvaliteet on tõusuteel

Alutaguse Hoolekeskuse juhatuse liige Kristiina Ets jagas, kuidas hooldereform nende igapäevaelu mõjutanud on. Rõõmuga tõi ta esile teenuse saajate rahalise koormuse vähenemise, töötajate palgatõusu ning ka lisatööjõu palkamise.

Ida-Virumaal, Mäetaguse alevikus asuv Alutaguse Hoolekeskus pakub eakate hooldusteenust juba enam kui kümme aastat. Pakutavate teenuste seas on üldhooldus, dementsusprobleemidega eakate hooldus, pansionaat ning nii statsionaarne õendusabi kui ka kodune õendusabiteenus. Kohti on hoolekeskuses veidi üle saja.

Kergendus teenuse saajatele ja nende lähedastele

Etsi sõnul ei pea teenuse saajad või nende lähedased enam nii palju juurde maksma kui varem, mis on toonud suurt kergendust. Enne hooldereformi oli 400-500€ tavapärane summa, mida juurde maksma pidi. Kui hooldatav oli dementsusega, siis võis see summa olla veelgi suurem.

"Enamusel on nüüd nii, et ei maksa üldse juurde või maksavad juurde väga vähe, nii mõnikümmend eurot. Mõnel üksikul teenusesaaja lähedasel on nii, et tulenevalt omavalitsuse piirmäärast peavad veidi rohkem juurde maksma ja seda umbes 200 euro ringis."

"Võrreldes varasema summaga on see siiski tunduvalt väiksem kui enne"  lisas Ets.

Juurde makstava summa vähenemisele aitas kaasa ka 2023. aasta pensionitõus. „Enne pensionitõusu oli ikka päris raske olukord. Näiteks kui hooldataval oli pension 500-600 eurot, aga hooldustasu 1100-1200 eurot, siis pidi ju teenuse saaja lähedane umbes 600 eurot lisaks maksma“ lisas ta.

Teenuse kvaliteet on tõusu teel

Ets on seda meelt, et hooldereform on hooldeasutustele loonud uusi võimalusi, kuidas parandada teenuse kvaliteeti ning nii ka teenusel olijate heaolu. „Vestlesin hiljuti ühe meie partnerasutusega ja kui mainisin, milliseid võimalusi hooldereform meile tõi, siis nad olid üllatunud ja ütlesid, et nad pole selle nurga alt varem mõelnudki."

"Muudkui räägitakse sellest, kuidas raha ei jätku, aga samas sellest ei räägita pea üldse, kuidas teenuse kvaliteet on juba paranenud ja tõenäoliselt paraneb veel.“

Lisaks väljendas ta soovi tuua hooldusteenusesse sisse rohkem erinevaid teenuseid nagu näiteks tegevusterapeudi teenus. „Ma usun, et hoolduse kvaliteeti on võimalik veelgi parandada, näiteks kaasates tegevusterapeute ja aktiivteenuste pakkujaid. On tänagi hooldekeskustes näiteks huvijuhid, kuid selliseid aktiivteenuse pakkujaid võiks rohkem olla. Küll aga on selleks vajalik täiendav rahastus, mis võib mõjutada teenuste hindasid“ lisas ta.

Hooldajad said palgalisa

Ets rääkis, kuidas neil on nüüd öövahetuses üks hooldaja juures ning lisaks tõsteti eelmisel aastal hooldajate palka koguni kahel korral, mis tõi töötajatele rõõmu ja motivatsiooni.

„Hooldereformiga tuli meile võimalus palgata lisatööjõudu ning tõsta hooldajate tunnipalka ligi euro võrra. Märtsikuus on meil plaanis veel palkasid tõsta ning edaspidi osaleda ka rohkem koolitustel, et töötajad saaksid veelgi paremini oma tööd teha“ sõnas Ets.

„Kui hoolduse kvaliteedist rääkida, siis mida rohkem liikmeid on meeskonnas, seda parem on ka teenuse kvaliteet. Samas olen palju kordi toonitanud, et kvaliteeti ei ole võimalik tõsta ilma rahata, sest nii töötajate palkamine, täiendavad koolitused kui ka tööks vajalike abivahendite ost nõuavad kõik lisaraha“ ütles ta lisades, et teenuse saajate jaoks on hooldereform oma eesmärki täitnud – teenuse kvaliteet tõuseb ja on rahalises mõttes inimestele kättesaadavam.

Nõudlus hooldeteenuse järgi on suur

Etsi sõnul on teenuse järjekorrad pikad ja seda eriti pühade ajal. Mõju avaldas ka see, et 2023. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud hooldustöötajate kutsevõistlusel viis võidu koju just Alutaguse Hoolekeskuses töötav hooldaja. Nüüd tahavad paljud hooldeteenust saada just seal.

„Üldiselt on meil kogu aeg järjekorrad pikad olnud, aga peale hooldereformi ikka veidi rohkem. Meil on peamajas 96, väikses majas 12 kohta. Need üksikud vabad kohad, mis meil aeg-ajalt on, need on vaid momendiks vabad ja kohe-kohe keegi tuleb sellele kohale. Suur teenuse soovijate laviin tuli ka sellest, kui meie hooldaja kutsevõistluse võitis. Mis siin salata, tööd meil jagub“ sõnas ta.

Hooldustöötaja amet on südamega tehtav töö ning väärib rohkem kõlapinda. Alutaguse Hoolekeskus on selgelt tundnud hooldereformi positiivset mõju, kus hooldusteenus on muutunud märksa taskukohasemaks ning teenusekvaliteet on tõusuteel. Kuigi teenuse nõudlus on jätkuvalt suur, on hoolekeskus valmis vastu võtma väljakutsed jätkates teenusekvaliteedi tõstmist ning pakkudes kogukonnale südamega tehtud hooldustööd.

Loomise kuupäev: 06.02.2024