Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eelinfo

Sotsiaalministeeriumi nädalainfo ja sündmused

Sotsiaalministeeriumi eelinfo 2024. aastaks

Esmaspäev, 8. aprill

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb Õiguskantsleri Kantselei poolt korraldataval Puuetega Inimeste Nõukoja koosolekul.
 • Terviseminister Riina Sikkut osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.
 • Ravimiosakonna nõunik Mari Amos osaleb 8. ja 9. aprillil EL Nõukogu farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete töögrupi kohtumisel Brüsselis.

Teisipäev, 9. aprill

 • Minister Signe Riisalo osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.
 • Minister Riina Sikkut peab avakõne kell 17:00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias festivali „Saksa Kevad“ avamisel. Rohkem infot: https://saksakevad.ee/
 • Minister Signe Riisalo on visiidil Valgamaal, kus kohtub Valga vallavalitsuse juhtkonna ning sotsiaalvaldkonna inimestega. Lisaks külastab minister Paju Pansionaati ja kohtub kohalikega Valga Puuetega Inimeste Kojas.

Kolmapäev, 10. aprill

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt korraldataval linnade ja valdade päeval Tartus.

Neljapäev, 11. aprill

 • Ministrid Riina Sikkut ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetiistungil.
 • Minister Riina Sikkut osaleb Eesti Arstide Päevade konverentsil.

Reede, 12. aprill

 • Minister Signe Riisalo on visiidil Saaremaal, kus kohtub Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna inimestega, külastab Kuressaare Hoolekannet ja AS Hoolekandeteenuste Kuressaare Sirge kodu. Minister kohtub ka Saaremaa Puuetega Inimeste Koja liikmetega.
 • Ravimiosakonna nõunik Laura Viidik osaleb 12. ja 13. aprillil Eesti Farmaatsia Seltsi kevadseminaril ning Balti riikide farmaatsia seltside ühisel koostööseminaril BaltPharm 2024.

Esmaspäev, 1. aprill

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni esindajatega.
 • Terviseminister Riina Sikkut osaleb Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil, mille päevakorras on „Magustatud joogi maksustamisest“ arutelu.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai kohtub Eesti Ortodontide Seltsiga.

Teisipäev, 2. aprill

 • Minister Signe Riisalo annab teaduspäeva raames loengu Reaalkooli õpilastele.
 • Minister Signe Riisalo kohtub Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajatega.
 • Minister Signe Riisalo kohtub veebi teel Poola võrdsuspoliitikate eest vastutava ministri Katarzyna Kotulaga.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai osaleb Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tänuüritusel.
 • Sotsiaalministeeriumi tervishoiuressursi juht Katre Koppel osaleb Kutsekoja poolt korraldatud OSKA perearstiabi tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu tutvustusel. Tutvustus toimub kell 11.00 keskkonna Zoom vahendusel. Infotunniga saab liituda SIIN.

Kolmapäev, 3. aprill

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad ÜRO laste raporti Eestit puudutava osa koostanud noortele korraldatud tänuüritusel.
 • Tervisesüsteemide arendamise osakonna juht Kersti Esnar osaleb Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskuse nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 4. aprill

Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetiistungil.

Esmaspäev, 25. märts

 • Terviseminister Riina Sikkut ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osalevad märtsiküüditamise mälestustseremoonial Maarjamäel Kommunismiohvrite memoriaalis.
 • Minister Signe Riisalo kohtub MTÜ Lapsele Vanemad esindajatega.
 • Sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov kohtub Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi esindajatega.

Teisipäev, 26. märts

 • Minister Riina Sikkut osaleb 26. ja 27. märtsil Brüsselis Euroopa terviseministrite konverentsil.
 • Minister Signe Riisalo kohtub Poola võrdsuspoliitikate eest vastutava ministri Katarzyna Kotulaga.

Neljapäev, 28. märts

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetiistungil.

Esmaspäev, 18. märts

 • Terviseminister Riina Sikkut osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, kus annab ülevaate valdkonna strateegilistest arengutest.
 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo on visiidil Viljandimaal, kus kohtub Viljandi linnapeaga ning külastab Viljandi perepesa ja Viljandi hoolekandekeskust.
 • Minister Riina Sikkut osaleb Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil, kus toimub Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel“ arutelu.

Teisipäev, 19. märts

 • Terviseminister Riina Sikkut teeb kell 10 Riigikogus ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest tervisevaldkonnas.
 • Minister Signe Riisalo annab üle tunnustused parimatele sotsiaalala töötajatele ja valdkonda panustajatele. Pärnu kontserdimajas toimuvat üritust korraldavad Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon koostöös Sotsiaalministeeriumiga.

Kolmapäev, 20. märts

 • Minister Signe Riisalo ütleb tervitussõnad Tallinnas kinnise lasteasutus teenusega (KLAT) seotud osapoolte ja partnerite ühisel mõttetalgute üritusel, kus aruteletakse KLAT ümberkorraldusest ning käsitletakse laiemalt suure abivajaduse ja kompleksprobleemidega lastele pakutavate ööpäevaringsete teenuste üldist korraldust.
 • Ministrid Riina Sikkut ja Signe Riisalo kohtuvad laste õiguste saadikutega, kes panustasid ÜRO laste raporti koostamisse.
 • Minister Signe Riisalo osaleb etenduskunstide festivali “Erisuste Erinevused” avaüritusel. Festival keskendub puuetega inimeste ja Eesti kutselise etenduskunstide maailma seostele.

Neljapäev, 21. märts

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut  osalevad Vabariigi Valitsuse istungil.
 • Minister Signe Riisalo osaleb MTÜ Elu Dementsusega kogemuskohvikus, mille teemaks on „Huvikaitse dementsusega inimestele ja nende lähedastele: mis, miks ja kuidas?.

Reede, 22. märts

 • Minister Riina Sikkut külastab Rakvere haiglat.
 • Minister Signe Riisalo külastab Eesti Punast Risti.
 • Minister Signe Riisalo ja sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov osalevad sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni koosolekul.

Esmaspäev, 11. märts

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb 11-14.märts ÜRO peakontoris toimuval naiste staatuse komisjoni istungil. Naiste staatuse komisjoni 68. istungjärgul keskendutakse soolise võrdõiguslikkuse ning kõigi naiste ja tütarlaste mõjuvõimu kiiremale suurendamisele, tegeledes vaesuse probleemiga ning tugevdades institutsioone ja rahastamist soolisest perspektiivist lähtuvalt.
 • Terviseminister Riina Sikkut osaleb koolitoidu teekaardi ümarlaual.

Teisipäev, 12. märts

 • Minister Riina Sikkut kohtub Eesti Krediidiandjate Liiduga.

Neljapäev, 14. märts

 • Minister Riina Sikkut  osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 15. märts

 • Minister Riina Sikkut külastab Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust.
 • Minister Signe Riisalo osaleb Ukraina saatkonna ja Ukraina organisatsioonide esindus Eestis korraldatud näituse „Words That Became Meaningful“ avamisel.

Esmaspäev, 4. märts

 • Terviseminster Riina Sikkut ja terviseala asekantsler Anniki Lai kohtuvad Eesti Proviisorapteekide Liidu esindajatega.

Teisipäev, 5. märts

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajatega.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai kohtub Ravimitootjate Liidu esindajatega.

Kolmapäev, 6. juuni

 • Minister Riina Sikkut osaleb Teadus- ja Arendusnõukogu istungil.

Neljapäev, 7. märts

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Minister Riina Sikkut osaleb 7. ja 8. märtsil Riias toimuval Balti terviseministrite ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kohtumisel “Baltic Policy Dialogue”.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai osaleb Terviseameti aastakonverentsil.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai külastab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli.

Reede, 8. märts

 • Minister Signe Riisalo osaleb Mõttekoja Praxis uuringu „Seksuaalvägivalla kohtueelne uurimine“ ja justiitsministeeriumi analüüsi „Seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude koosseisude vastavusest Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsioonile“ esitlustel.
 • Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna juhataja Eda Lopato osaleb Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni ning heaolukomisjoni ühisistungil Vilniuses.
 • Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Laura Viidik osaleb Eesti Haiglaapteekrite Seltsi (EHAS) kevadkonverentsil.

Esmaspäev, 26. veebruar

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb 26. ja 27. veebruaril Brüsselis toimuval soolise võrdõiguslikkuse valdkonna eest vastutavate ministrite mitteametlikult kohtumisel.
 • Terviseminister Riina Sikkut külastab Pärnu Haiglat.

Teisipäev, 27. veebruar

 • Terviseala asekantsler Anniki Lai kohtub Eesti Õdede Liiduga.

Neljapäev, 29. veebruar

 • Ministrid Riina Sikkut ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 1. märts

 • Minister Riina Sikkut, tervisesüsteemide arendamise osakonna peaspetsialist Made Bambus ja projektijuht Kadi-Liis Veiman osalevad Eesti Vähikeskuse avakoosolekul.

Esmaspäev, 19. veebruar

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb kohtub Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja liikmetega.
 • Terviseminister Riina Sikkut kohtub Eesti Nooremarstide Ühendusega.

Teisipäev, 20. veebruar

 • Minister Riina Sikkut osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.

Kolmapäev, 21. veebruar

 • Minister Signe Riisalo ja sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov osalevad sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni istungil.

Neljapäev, 22. veebruar

 • Ministrid Riina Sikkut ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai kohtub Regionaalhaigla juhatusega.

Reede, 23. veebruar

 • Minister Signe Riisalo osaleb Merimetsa kodu EV aastapäeva üritusel.
 • Minister Signe Riisalo osaleb Puuetega Inimeste Koja näituse avamisel.

Esmaspäev, 12. veebruar

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.

Teisipäev, 13. veebruar

 • Terviseminister Riina Sikkut kohtub Eesti Maaülikooli ühtse tervise konsortsiumiga.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai kohtub Eesti Tööandjate Keskliidu tervise töörühmaga.

Neljapäev, 15. veebruar

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai kohtub Eesti Punase Risti esindajatega.

Reede, 16. veebruar

 • Terviseala asekantsler Anniki Lai osaleb Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolekul.

Esmaspäev, 5. veebruar

 • Ravimiosakonna juhataja Eda Lopato ja nõunik Laura Viidik osalevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, kus Konkurentsiamet tutvustab apteegireformi järelanalüüsi.

Teisipäev, 6. jaanuar

 • Terviseminister Riina Sikkut osaleb 6. ja 7. veebruaril antimikroobse redistensuse teemalisel konverentsil „Evidence for Action (E4A) Dialogue on Antimicrobial Resistance“ Vallettas. 

Neljapäev, 8. jaanuar

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai ja tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste osalevad 8. ja 9. veebruaril rahatervise teemalisel konverentsil Brüsselis.

Reede, 9. jaanuar

 • Minister Riina Sikkut külastab Valga haiglat.
 • Minister Riina Sikkut külastab Elva haiglat.
 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütleb tervitussõnad Eesti talvistel meistrivõistlustel para- ja kurtide kergejõustikus.

Esmaspäev, 29. jaanuar

 • Terviseminister Riina Sikkut ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtuvad Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooniga.
 • Minister Riina Sikkut kohtub Eesti Arstide Liiduga.
 • Minister Riina Sikkut avab Tartu Ülikooli Kliinikumi konverentsi „Kliinik 2024“.
 • Minister Riina Sikkut kohtub Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadiga.

Kolmapäev, 31. jaanuar

 • Minister Riina Sikkut osaleb valitsuse liikluskomisjoni koosolekul.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai külastab Järveotsa perearstikeskust.

Neljapäev, 1. veebruar

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 2. veebruar

 • Minister Signe Riisalo osaleb Tartu rahu 104. aastapäeva mälestustseremoonial Kadrioru pargis.
 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Tartu rahu sõlmimise aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul ja Poska medali üleandmisel.
 • Minister Riina Sikkut kohtub Ida-Tallinna Keskhaigla juhatusega.
 • Minister Riina Sikkut osaleb Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpuaktusel.
 • Minister Riina Sikkut kohtub Eesti Perearstide Seltsiga.

Esmaspäev, 22. jaanuar

 • Terviseminister Riina Sikkut osaleb 22. ja 23. jaanuaril OECD terviseministrite kohtumisel Pariisis.
 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub MTÜ Õiglase Riigi Nimel esindajatega.
 • Minister Signe Riisalo külastab Käo Tugikeskust.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai ning innovatsiooniala asekantsler Nele Labi osalevad 22. ja 23. jaanuaril OECD kõrgetasemelisel terviseinnivatsiooni poliitikafoorumil Pariisis.

Teisipäev, 23. jaanuar

Kolmapäev, 24. jaanuar

 • Minister Riina Sikkut kohtub Eesti Tubaka- ja Alkoholikahjude Vähendamise Kojaga.

Neljapäev, 25. jaanuar

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Esmaspäev, 15. jaanuar

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja terviseminister Riina Sikkut osalevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.
 • Minister Riina Sikkut kohtub Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatusega.

Teisipäev, 16. jaanuar

 • Minister Riina Sikkut osaleb 16. ja 17. jaanuaril Põhjamõõtme ministrite konverentsil Stockholmis.

Kolmapäev, 17. jaanuar

 • Terviseala asekantsler Anniki Lai osaleb Tervisekassa innovatsioonikomisjoni koosolekul.

Neljapäev, 18. jaanuar

 • Ministrid Riina Sikkut ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 19. jaanuar

 • Minister Signe Riisalo külastab Lääne-Harju Tugikeskust, Karjaküla Sotsiaalkeskust ning kohtub Lääne-Harju vallavanemaga.
 • Terviseala asekantsler Anniki Lai osaleb Tervisekassa nõukogu koosolekul.

Esmaspäev, 8. jaanuar

 • Terviseminister Riina Sikkut kohtub Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga.
 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikmetega.

Teisipäev, 9. jaanuar

 • Minister Signe Riisalo kohtub Ukraina organisatsioonide assotsiatsiooni esindajatega Eestis.

Kolmapäev, 10. jaanuar

 • Minister Riina Sikkut kohtub Õdede Liidu esindajatega.
 • Minister Riina Sikkut osaleb Aasta Arsti auhinnatseremoonial.

Neljapäev, 11. jaanuar

 • Ministrid Signe Riisalo ja Riina Sikkut osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Viimati uuendatud 05.04.2024