Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eesti vähitõrje tegevuskava juhtrühm

Eesti vähitõrje tegevuskava juhtrühm moodustati 20. mail 2020. Juhtrühma põhi- ja asendusliikmed, kes täidavad oma ülesandeid 31. detsembrini 2030, määras valdkonna eest vastutav minister. Juhtrühma koosseisu kuulub 11 liiget ja seda juhib sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler.
​​​​​​​Juhtrühma eesmärk on muuta vähitõrje olukord ja vähipatsientide elukvaliteet Eestis paremaks.

Juhtrühma ja teiste vähitõrje tegevuskava koostamiseks vajalike töörühmade tegevust koordineeris 31. detsembrini 2020 Tervise Arengu Instituut, kes tagas juht- ja töörühma asjaajamise. 

Alates 2021. aastast koordineerib juhtrühma tööd sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemide arendamise osakond, kes jälgib tegevuskava rakendumist ja kujundab Eesti seisukohad vähi valdkonnas. 

Juhtrühma ülesanded on: 

  • anda tegevuskava koostamiseks moodustatud töörühmadele suuniseid tegevuskava koostamise protsessis ja kinnitada tegevuskava 2020. aastal, veendudes, et tegevuskava on koostatud laiemaid huvigruppe kaasates;
  • kinnitada peale tegevuskava valmimist kommunikatsiooniplaan tegevuskavast teavitamiseks;
  • hinnata tegevuskava rakendumist edaspidi vähemalt kord kolme aasta jooksul;
  • algatada vajadusel tegevuskava ja kommunikatsiooniplaani uuendamine;
  • kujundada vajadusel rahvusvahelistele organisatsioonidele Eesti seisukohti vähi valdkonnas.

Kontakt
Ulla Raid
Tervisesüsteemi arendamise osakond
Sotsiaalministeerium
ulla.raid@sm.ee

Juhtrühma koosseis, materjalid ja muu info

Juhtrühma koosseis

Alates 26. oktoober 2020 

Organisatsioon Põhiliige Asendusliige
Juhtrühma esimees,
sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler
Maris Jesse
Sotsiaalministeerium Ulla Raid Heli Laarmann
Eesti Haigekassa Maivi Parv Rain Laane
Eesti Onkoloogide Selts Jüri Teras Tõnis Metsaots
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit Kaili Lellep Luive Merilai
Eesti Vähiliit Vahur Valvere Maie Egipt
Eesti Õdede Liit Kristi Rannus Kaire Jugar
Ravimiamet Mihkel Arrak
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut Jana Jaal Marju Kase
Tartu Ülikooli rahvatervishoiu 
ja peremeditsiini instituut
Kadri Suija Ruth Kalda
Tervise Arengu Instituut Annika Veimer Kaire Innos


Vähitõrje tegevuskava 2021-2030 avalik arutelu

Vähitõrje tegevuskava tutvustamiseks toimus 21. detsembril 2020 veebiseminar. Seminari eesmärgiks oli teada anda vähitõrje tegevuskava tööversiooni valmimisest, tutvustada lühidalt selle sisu ja koostamisprotsessi ning teavitada, kus saab sellega tutvuda ja kuidas tagasisidet anda.
 

Protokollid

Mõisted

  • Vähitõrje all mõistetakse kõiki vähivastaseid tegevusi alates vähiennetusest kuni väärika elulõpuni või tavaellu naasmiseni pärast vähist tervenemist. 
  • WHO (World Health Organization) definitsiooni järgi on riiklik vähitõrje tegevuskava rahvatervihoiuprogramm, mille eesmärk on vähendada vähijuhtude ja vähisurmade arvu ning parandada vähipatsientide elukvaliteeti. 

Viimati uuendatud 15.06.2022