Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ministry of Social Affairs

Вчера вечером Еврокомиссия принципиально одобрила план восстановления экономики Эстонии, в том числе и финансирование строительства Таллиннской больницы в объеме 280 млн евро. При поддержке Фонда восстановления экономики ЕС и в сотрудничестве Эстонского государства и города Таллинна в планах к 2027 году построить вместо нынешних Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской больниц новый современный медицинский городок возле Певческого поля.

 

Euroopa Komisjon andis eile õhtul põhimõttelise heakskiidu Eesti taastekavale, sh Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses. Euroopa Liidu taaskäivitamisrahastu toel on plaanis Eesti riigi ja Tallinna linna koostöös rajada seniste Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate asemele 2027. aastaks Tallinnasse Lauluväljaku lähistele uus kaasaegne meditsiinilinnak.

 

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega luuakse riiklik perelepitussüsteem, et võimaldada vanematel lahku minnes sõlmida lapse heaolust lähtuvaid elukorralduse kokkuleppeid nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal. Oluline on vanemaid toetada selliselt, et nad suudaksid erimeelsuste korral omavahel koostööd teha. Kohtuväliste kokkulepete sõlmimine ennetab probleemide eskaleerumist ja kurnavaid kohtuvaidlusi.

 

Eile, 21. septembril sotsiaalministeeriumi juures kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas COVID-19 vaktsiini ning gripivaktsiini üheaegset manustamist. Eksperdid leidsid, et gripivaktsiini ja COVID-19 vaktsiini tegemise vahele pole vaja kindlat ajavahemikku jätta ning need võib teha ka samal päeval.

 

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustas täna valitsuskabineti liikmetele COVID-19 vastase vaktsineerimise plaane lähikuudeks, sh lisadooside ja tõhustusdooside tegemise korraldust. Vaktsineerimise prioriteetne sihtrühm on endiselt veel vaktsineerimata inimesed, kuid riik ootab ka Euroopa Ravimiameti hinnangut tõhustusdooside müügiloa taotlustele.

 

Sotsiaalministeerium jätkab vabatahtlike kaasamise koostöö mudeli elluviimist hoolekandesüsteemis. Eesmärk on kaasata senisest enam vabatahtlikke hoolekandesüsteemi ja toetada vabatahtlike abiga eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul seni pakutavatele teenustele täiendavalt kõrvalabi, tuge või seltsi.

 

- Tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb teaduskonverentsil „ATH - Tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks”. Lisainfo: https://bit.ly/3u1oEEh

 

- Ministrid Tanel Kiik ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

 

- Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb avasõnadega sotsiaalvaldkonna konverentsil „Taastumise toetamise võimalused“. Lisainfo: https://bit.ly/3Erp7o0

 

- Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osalevad 2022. aasta riigieelarve teemalisel valitsuskabineti nõupidamisel.

 

Pages