You are here

Ministry of Social Affairs

Vabariigi Valitsuse tegevuskava aastateks 2021-2023 seab tervisevaldkonnas eesmärgiks COVID-19 pandeemiast väljumise, Eesti inimeste tervena elatud eluea tõstmise ning ebavõrdsuse vähendamise tervises. COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks pikendatakse haigushüvitise maksmist alates 2. haiguspäevast kuni 2021. aasta lõpuni ning kavas on võimaldada maist alates tasuta kodulähedast COVID-19 vastast vaktsineerimist kõigile Eesti inimestele.

 

Во вторник правительство одобрило программу действий на два года, которая включает в себя изменения в сфере социальной защиты. Благодаря действиям планируется улучшить благополучие людей, в том числе поднять качество поддержки семей с детьми.

 

Teisipäeval Vabariigi Valitsuses vastu võetud järgmise kahe aasta tegevusprogrammis sisalduvate sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste eesmärk on erinevate muudatuste kaudu inimeste heaolu parandamine, sealhulgas kvaliteedi tõstmine lastega perede toetamisel.

 

Riik kuulutas teist korda välja hanke, et kaasata senisest enam vabatahtlikke hoolekandesüsteemi. Eesmärk on vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul kõrvalabi, tuge või seltsi

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul sotsiaalkindlustusameti peadirektoriks Indrek Holsti. Uus peadirektor asub ametisse 1. märtsist, seni jätkab praegu ametis olev peadirektor Egon Veermäe.

 

С сегодняшнего дня в уездных пунктах раздачи Продуктовый банк Эстонии и его партнеры начнут распределять среди нуждающихся людей продовольственную помощь из фонда поддержки Европейского Союза. Эти организации тесно сотрудничают с местными самоуправлениями и благотворительными организациями, чтобы люди могли получить помощь как можно ближе к дому.

 

Tänasest hakatakse jagama toimetulekuraskustes inimestele toiduabi Euroopa Liidu abifondist. Toiduabi jagavad maakondlikes jagamispunktides Eesti Toidupank ja tema partnerid.

 

На этой неделе в Эстонии было сделано рекордное количество прививок – более 18 600 и вакцинация продолжится в выходные дни. На сегодняшний день 61 316 человек получили одну дозу вакцины и 25 831 человек получили обе дозы вакцины, что в общей сложности составляет 87 147 прививок. Пятая часть из тех, кому за 80 лет, в настоящее время вакцинирована по крайней мере одной дозой. В ближайшие недели вакцинация как людей из групп риска, так и работников передовой линии будет продолжаться параллельно.

 

Sel nädalal on Eestis tehtud üle 18 600 vaktsineerimise, mis on uus rekord ning vaktsineerimisi tehakse nädalavahetusel. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on praeguseks saanud 61 316 inimest ja mõlemad vaktsiinidoosid 25 831 inimest, kokku on vaktsineerimisi tehtud 87 147. Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud viiendik. Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt nii riskirühma kuuluvate inimeste kui ka eesliinitöötajate vaktsineerimine.

 

- Minister Signe Riisalo külastab Tallinna Lastekodu ja kohtub Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukega.

 

- Minister Tanel Kiik osaleb Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul.

 

Pages