You are here

Ministry of Social Affairs

Tänasel sotsiaalministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohtumisel tutvustas sotsiaalministeerium lisaeelarvega toetatavaid tegevusi. Lisaeelarve vahenditest saavad ka omavalitsused 15 miljoni euro ulatuses toetada oma elanike heaolu, näiteks parandades vaimse tervise teenuste kättesaadavust või suurendades lapsi ja nende peresid toetavate abimeetmete mahtu ja kättesaadavust.

 

Tänahommikuse seisuga on Eestis tehtud 333 835 kaitsesüsti, vähemalt ühe doosiga on COVID-19 vastu kaitstud enam kui veerand miljonit inimest. Kõigist täisealistest on vaktsineeritud 24% ning üle 70-aastastest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud enam kui pooled. Eelolevatel nädalatel jätkub ennekõike vanemaealiste ja COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine.

 

Eilse päeva jooksul tehti Eestis kokku 12 919 kaitsesüsti, mis on seni suurim ühes päevas tehtud vaktsineerimiste arv. Kokku on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end kaitsnud 248 237 inimest, neist 73 306 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Üle 70-aastastest on praeguseks üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 48 protsenti.

 

Министр социальной защиты Сигне Рийсало подписала постановление о поддержке местных самоуправлений Ида-Вирумаа, чтобы улучшить доступность предлагаемых социальных услуг совершеннолетним людям с особыми потребностями.

 

Sotsiaalministeerium avaldab alates 5. aprillist kuni jaanipäevani 10-osalise minivideote sarja “Võrdsem Eesti”, kutsudes sellega ära tundma ebavõrdsust ja vägivalda ning sellele ka reageerima ja abi otsima. “Võrdsem Eesti” videosarjas saavad sõna teadlased ja eksperdid. Esimene miniloeng keskendub lähisuhtevägivallale.

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määruse, millega toetatakse Ida-Virumaa kohalikke omavalitsusi, et parandada täisealistele erivajadusega inimestele pakutavate sotsiaalteenuste kättesaadavust.

 

Eile, 5. aprillil kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas koos Eesti juhtivate immunoloogidega AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamise soovitusi. Komisjon soovitab juba alustatud AstraZeneca vaktsiinikuurid kindlasti kokkulepitud ajal 2. doosiga lõpuni teha. Kuni uute andmete laekumiseni soovitab komisjon jätkuvalt alustada uusi AstraZenecaga vaktsineerimisi üle 60-aastastel inimestel.

 

По состоянию на сегодняшнее утро 227 246 человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 в Эстонии, 68 785 человек получили обе дозы. Почти 21% взрослого населения был вакцинирован хотя бы одной дозой вакцины, 42% людей старше 70 лет получили одну дозу вакцины. Всего за последнюю неделю было сделано 40 836 прививок, что на треть больше, чем неделей ранее. В ближайшую неделю вакцинация пожилых людей и людей из группы риска будет продолжена, в основном в центрах семейных врачей.

 

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 haiguse vastu end kaitsnud 227 246 inimest, kellest 68 785 on vaktsiinikuur lõpetatud. Täiskasvanud elanikkonnast on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud ligi 21%, üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 42%. Lõppenud nädala jooksul tehti kokku 40 836 vaktsineerimist, mida on kolmandiku võrra enam kui nädal varem. Eeloleval nädalal jätkub vanemaealiste ja riskirühma inimeste vaktsineerimine peamiselt perearstikeskustes.

 

Готовность жителей Эстонии вакцинироваться от COVID-19 выросла. По данным опроса жителей Эстонии, проведенного Turu-uuringute AS в конце марта по заказу Государственной канцелярии, по состоянию на конец марта 75% населения готовы к вакцинации от COVID-19.

 

Pages