You are here

Ministry of Social Affairs

As of this morning, 166,163 people in Estonia have been inoculated against COVID-19 with at least one dose of a vaccine, while 57,003 people have received both doses. A total of 223,166 vaccinations have been carried out. To date, 36% of people over 80 and 29% of those over 70 have been vaccinated with at least one dose.

 

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end COVID-19 vastu kaitsnud 166 163 inimest, mõlemad vaktsiinidoosid on saanud 57 003 inimest. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 223 166 korral. Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 36%, kõigist üle 70-aastastest 29%.

 

По состоянию на сегодняшнее утро 166 163 человека в Эстонии получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, 57 003 человека получили обе дозы вакцины. Всего было сделано 223 166 прививок. На сегодняшний день 36% людей старше 80 лет и 29% всех людей старше 70 лет были вакцинированы по крайней мере одной дозой.

 

The Estonian populace recognises that the situation in the country is critical due to the extensive spread of COVID-19. 80% of Estonians support the measures established for the prevention of the spread of the virus and 55% are in favour of even stricter measures, according to a survey of Estonian residents conducted by Turu-uuringute AS in early March on behalf of the Government Office.

 

Жители Эстонии понимают, что из-за широкого распространения коронавируса в стране сложилась критическая ситуация. Как следует из опроса общественного мнения, проведенного по заказу Государственной канцелярии в начале марта фирмой Turu-uuringute AS, 80% людей поддерживают меры, принятые для борьбы с распространением вируса, а 55% выступают за еще более строгие меры.

 

Eesti inimesed mõistavad, et riigis on koroonaviiruse laialdase leviku tõttu olukord kriitiline. 80% inimestest toetab viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid ja 55% pooldab veelgi rangemaid meetmeid, selgub Riigikantselei tellimusel märtsi alguses Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest.

 

- Minister Signe Riisalo ja minister Tanel Kiik osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

 

- Minister Tanel Kiik osaleb Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil.

 

- Minister Signe Riisalo peab avakõne Euroopa Peresõbralike omavalitsuste konverentsil “Liigume peresõbraliku Euroopa suunas“.

 

- Minister Signe Riisalo kohtub VATEKiga.

 

- Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.

 

 

- Tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.

 

Pages