Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ministry of Social Affairs

Tänahommikuse seisuga on Eestis saanud vähemalt ühe COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi 104 684 inimest, seejuures on 64% kõigist tõhustusdoosidest saanud üle 60-aastased. Tõhustusdoose tehakse Eestis kõigile alates 18. eluaastast. Pfizeri ja Moderna vaktsiinidega vaktsineeritutele tehakse tõhustusdoose kuue kuu möödumisel, Jansseni ja AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineeritutele viie kuu möödumisel esmasest vaktsineerimiskuurist.

 

Vabariigi Valitsus kiitis eilsel istungil heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks uue rahvatervishoiu seaduse eelnõu. Seadusega ajakohastatakse näiteks kohalike omavalitsuste ülesandeid rahvatervise valdkonnas ning pannakse paika nõuded ja piirangud inimeste tervise kaitseks.

 

Vabariigi Valitsus kiitis eilsel istungil heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks uue rahvatervishoiu seaduse eelnõu. Seadusega ajakohastatakse näiteks kohalike omavalitsuste ülesandeid rahvatervise valdkonnas ning pannakse paika nõuded ja piirangud inimeste tervise kaitseks.

 

Ekspertkomisjon on seisukohal, et Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuri läbinutele ei ole vaja tõhustusdoosi manustada varem kui kuue kuu möödumisel. Jansseni ja AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuri läbinutele võib teha tõhustusdoosi alates viie kuu möödumisest.

 

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике обсудила внесенное в понедельник предложение правительственного ученого совета о том, чтобы сократить интервал между бустерной дозой и моментом завершения курса вакцинации с прежних шести месяцев до пяти.

 

В течение прошедшей недели в Эстонии было сделано всего 53 648 прививок против COVID-19, из них 12 376 первых прививок и 37 900 бустерных доз. Курс вакцинации к этому моменту начат у 808 452 человек, закончен у 769 280 человек, минимум одну дополнительную или бустерную дозу получили 82 223 человека.

 

Eelmise nädala jooksul tehti Eestis kokku 53 648 COVID-19 vastast kaitsesüsti, sh jõudis esimest korda vaktsineerima 12 376 inimest ja COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose tehti kokku 37 900. Vaktsineerimiskuuri on alustanud praeguseks kokku 808 452 inimest, vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 769 280 inimest, vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi on saanud kokku 82 223 inimest.

 

- Minister Tanel Kiik osaleb Eesti Panga seminaril: „Töörände rollist Eesti majanduses“. Lisainfo: https://bit.ly/3CSHMrm

 

- Minister Tanel Kiik ja minister Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

 

- Minister Tanel Kiik osaleb Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.


- Minister Tanel Kiik osaleb Riigikogu infotunnis.


- Minister Tanel Kiik osaleb Balti riikide terviseministrite videokoosolekul.

 

Pages