You are here

Ministry of Social Affairs

Yesterday, on 18 March, the national expert committee on immunoprophylaxis formulated new recommendations for the use of the AstraZeneca COVID-19 vaccine in Estonia. The expert committee recommends reserving the AstraZeneca COVID-19 vaccine primarily for the immunisation of people aged 60 and over in the coming weeks.

 

Eile, 18. märtsil kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon sõnastas uued soovitused AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamiseks Eestis. Ekspertkomisjon soovitab kasutada AstraZeneca vaktsiini lähinädalatel eelkõige üle 60-aastaste (k.a) inimeste COVID-19 vastaseks vaktsineerimiseks.

 

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustas täna valitsuskabineti liikmetele sotsiaalministeeriumi analüüsi ja ettepanekuid tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks, kindlustuskaitse laiendamiseks ja ravijärjekordade vähendamiseks. Arutelu vajalike lahenduste ja Haigekassa rahastamise jätkusuutlikkuse üle jätkub.

 

Благодаря дополнительному бюджету социальной сферы улучшится доступность услуг поддержки психического здоровья. Также будут поддержаны общие, специализированные и детские учреждения, и реабилитационные учреждения, которым необходимо поддерживать психическое здоровье и мотивацию работников.

 

The supplementary social budget supports the availability of mental health services. The budget will also support general, specialist and child welfare and rehabilitation institutions that are under pressure because of COVID-19 to maintain the mental health of the employees and to motivate them.

 

To overcome the healthcare crisis caused by COVID-19, the supplementary budget will provide an additional 150 million euros for healthcare this year. The extra money will help to cover the extraordinary costs of healthcare facilities, continue extensive coronavirus testing, provide vaccination against COVID-19 and extend more beneficial reimbursement for sick leave.

 

Для преодоления вызванного COVID-19 кризиса в здравоохранении в этом году из дополнительного бюджета на нужды здравоохранения будет выделено дополнительно более 150 миллионов евро. Дополнительные средства позволят покрыть внеплановые дополнительные расходы медицинских учреждений, продолжать обширное тестирование на коронавирус, предложить вакцинацию от COVID-19, а также удлинить существующую компенсацию больничных.

 

Sotsiaalvaldkonna lisaeelarvega toetatakse vaimse tervise teenuste kättesaadavust. Samuti toetatakse COVID-19 levikuga surve alla sattunud üld-, eri- ja lastehoolekande- ning rehabilitatsiooniasutusi, et hoida töötajate vaimset tervist ja suurendada motivatsiooni.

 

COVID-19 põhjustatud tervishoiukriisi ületamiseks suunatakse lisaeelarvega sel aastal tervishoidu täiendavalt enam kui 150 miljonit eurot. Lisaraha võimaldab katta tervishoiuasutuste erakorralisi kulusid, jätkata laialdase koroonaviiruse testimisega, pakkuda COVID-19 vastast vaktsineerimist ning pikendada haiguspäevade soodsamat hüvitamist.

 

Signe Riisalo, the Minister of Social Protection, will today participate in the annual high-level meeting of the Commission on the Status of Women in New York and will give an Estonian state speech in the UN Great Hall on Friday, as well as speak at the high-level Round Table. This year, the main topics of the session will be women's participation in decision-making processes and violence against women.

 

Pages