Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ministry of Social Affairs

Kõikidel tööandjatel on võimalus läbi haigekassa tellida oma töötajatele loeng, kus tervishoiuspetsialist annab ülevaate vaktsiinidest ja vaktsineerimisest ning vastab inimeste küsimustele. Loeng on huvilistele tasuta.

 

Sel nädalalõpul on Võru- ja Valgamaal täiendava vaktsineerimisvõimalusena liikvel vaktsineerimisbuss ja -kiirabi. Vaktsineerimine on tasuta ja etteregistreerimiseta.

 

С этой недели бустерную дозу вакцины против COVID-19 могут получить все люди старше 65 лет, жители домов попечения, работники социальной сферы, а также сфер образования и здравоохранения. Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. Чтобы записаться на прием, нужно обратиться к своему семейному врачу. В настоящее время в общегосударственной диги-регистратуре записаться на вакцинацию бустерной дозой еще нельзя. Бустерная доза также доступна во всех пунктах вакцинации, где не нужна предварительная регистрация.

 

Alates sellest nädalast on kõigil üle 65-aastastel inimestel, hooldekodude elanikel ning tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatel võimalik saada COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi. Eakaid vaktsineeritakse eeskätt perearstikeskustes. Aja broneerimiseks tuleb võtta ühendust oma perearstiga. Üleriigilise digiregistratuuri kaudu praegu veel kolmandaks doosiks aega broneerida ei saa. Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis eelregistreerimiseta vaktsineerimispunktides.

 

Весной прошлого года Министерство социальных дел запустило программу развития для самоуправлений Ида-Вирумаа, чтобы в уезде появились новые навыки и знания о социальных услугах, которые основаны на реальной потребности человека в помощи. Благодаря программе, все восемь муниципалитетов Ида-Вирумаа получили всего более 2,6 миллиона евро на улучшение доступности социальных услуг для взрослых людей с особыми потребностями.

 

Eelmise aasta kevadel käivitas sotsiaalministeerium omavalitsustele arenguprogrammi, et tuua Ida-Virumaale uusi oskusi ja teadmisi sotsiaalteenustest, mis lähtuksid inimese tegelikust abivajadusest. Programmi tulemusena said kõik kaheksa Ida-Virumaa omavalitsust üle 2,6 miljoni euro toetust, et parandada kohalikke eripärasid arvestades sotsiaalvaldkonna teenuste kättesaadavust täisealistele erivajadusega inimestele.

 

С сегодняшнего дня в почтовые ящики 55 000 квартир столичного района Ласнамяэ начнут поступать листовки, в которых говорится о возможности жителей района получить консультацию по вопросам вакцинации в торговых центрах, и, при желании, сделать прививку на месте. Дополнительные пункты вакцинации открылись в понедельник, 11 октября. В течение двух недель эти услуги доступны бесплатно и без предварительной регистрации всем желающим, также и людям без медицинской страховки. Привиться можно вакцинами Janssen, Moderna и Pfizer.

 

Tänasest jõuab Tallinnas 55 000 Lasnamäe korteri postkasti otsepostitus vaktsineerimisvõimaluste kohta linnaosas. Lasnamäe täiendavad vaktsineerimispunktid alustasid tööd esmaspäeval, 11. oktoobril ning kahe nädala jooksul on kõigil soovijail võimalik tasuta saada vaktsineerimisalast nõustamist ja vaktsineerida. Vaktsineerida saab nii Jansseni, Moderna kui ka Pfizeri vaktsiiniga.

 

Täna avaneb sotsiaalministeeriumi taotlusvoor, millega riik otsib kolmeks aastaks strateegilisi partnereid sotsiaal- ja tervisevaldkonna arengukavades seatud eesmärkide täitmiseks. Tähelepanu keskmes on vaimne tervis, lastega pered ja vanemaealised.

 

Euroopa Liidu COVID tõendite kontrollirakendusega kontroll.digilugu.ee on tänasest võimalik kontrollida oma tõendi vastavust 13 välisriigis nakkuse leviku tõkestamiseks kehtestatud reeglitele. Enne reisimist tuleks aga lisaks tutvuda sihtriigis kehtestatud nõuetega veebilehel reisitargalt.vm.ee või reopen.europa.eu/.

 

Pages