You are here

Ministry of Social Affairs

- Ministrid Signe Riisalo ja Tanel Kiik osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.

 

 

- Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb Tallinna Ülikooli seminaril "Naiste jõud. Valiku- ja otsustamisvabadus".

 

- Tervise- ja tööminister Tanel Kiik vastab Riigikogus arupärimisele.

 

At the end of February, the number of people wanting to take more serious measures against COVID rose drastically and awareness of the critical nature of the situation increased. At the same time, the share of people vaccinated against COVID-19 and people wanting to be vaccinated increased, according to a survey based on Estonian residents conducted by the market research firm Turu-uuringute AS on behalf of the Government Office at the end of February.

 

В конце февраля резко возросло количество желающих ужесточить меры по предотвращению коронавируса. В то же время доля вакцинированных и желающих вакцинироваться увеличилась, согласно данным опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии.

 

Veebruari lõpus kasvas järsult inimeste hulk, kes soovivad koroonavastaste meetmete karmistamist ning suurenes arusaam olukorra kriitilisusest. Samal ajal kasvas COVID-19 vastu vaktsineeritute ja vaktsineerimist soovivate inimeste osakaal, selgub Riigikantselei tellimusel veebruari lõpus Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest.

 

Täna leppisid haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kokku, et üheskoos alustatakse tegevusi koalitsioonileppes toodud erivajadustega laste tugisüsteemi uuendamiseks. Muudatuste eesmärk on pakkuda lastele kiiremat, tulemuslikumat ja terviklikumat abi.

 

Программа действий правительства на 2021-2023 годы ставит цель справиться с пандемией COVID-19, увеличить продолжительность здоровой жизни жителей Эстонии и сократить неравенства в отношении здоровья. Чтобы предотвратить распространение заболевания COVID-19, выплата компенсации по болезни будет продлена со второго дня болезни до конца 2021 года, а с мая все жители Эстонии смогут получить бесплатную вакцину от COVID-19.

 

- Minister Tanel Kiik osaleb koos haridus-ja teadusminister Liina Kersna ja terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härmaga noortele suunatud pressikonverentsil „Koroonaviirus: levik ja piirangud“.

 

- Minister Signe Riisalo ja minister Tanel Kiik osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

 

 

Pages