You are here

Ministry of Social Affairs

Благодаря дополнительному бюджету социальной сферы улучшится доступность услуг поддержки психического здоровья. Также будут поддержаны общие, специализированные и детские учреждения, и реабилитационные учреждения, которым необходимо поддерживать психическое здоровье и мотивацию работников.

 

The supplementary social budget supports the availability of mental health services. The budget will also support general, specialist and child welfare and rehabilitation institutions that are under pressure because of COVID-19 to maintain the mental health of the employees and to motivate them.

 

To overcome the healthcare crisis caused by COVID-19, the supplementary budget will provide an additional 150 million euros for healthcare this year. The extra money will help to cover the extraordinary costs of healthcare facilities, continue extensive coronavirus testing, provide vaccination against COVID-19 and extend more beneficial reimbursement for sick leave.

 

Для преодоления вызванного COVID-19 кризиса в здравоохранении в этом году из дополнительного бюджета на нужды здравоохранения будет выделено дополнительно более 150 миллионов евро. Дополнительные средства позволят покрыть внеплановые дополнительные расходы медицинских учреждений, продолжать обширное тестирование на коронавирус, предложить вакцинацию от COVID-19, а также удлинить существующую компенсацию больничных.

 

Sotsiaalvaldkonna lisaeelarvega toetatakse vaimse tervise teenuste kättesaadavust. Samuti toetatakse COVID-19 levikuga surve alla sattunud üld-, eri- ja lastehoolekande- ning rehabilitatsiooniasutusi, et hoida töötajate vaimset tervist ja suurendada motivatsiooni.

 

COVID-19 põhjustatud tervishoiukriisi ületamiseks suunatakse lisaeelarvega sel aastal tervishoidu täiendavalt enam kui 150 miljonit eurot. Lisaraha võimaldab katta tervishoiuasutuste erakorralisi kulusid, jätkata laialdase koroonaviiruse testimisega, pakkuda COVID-19 vastast vaktsineerimist ning pikendada haiguspäevade soodsamat hüvitamist.

 

Signe Riisalo, the Minister of Social Protection, will today participate in the annual high-level meeting of the Commission on the Status of Women in New York and will give an Estonian state speech in the UN Great Hall on Friday, as well as speak at the high-level Round Table. This year, the main topics of the session will be women's participation in decision-making processes and violence against women.

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna New Yorgis iga-aastasel Naiste Staatuse Komisjoni kõrgetasemelisel istungil ja peab reedel ÜRO suures saalis Eesti riigikõne, samuti esineb sõnavõtuga kõrgetasemelisel ümarlaual.

 

В эту среду, 17 марта, с 13 до 15 часов пройдет информационный семинар на тему вакцинации, в ходе которого расскажут о текущей ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Эстонии, а также эксперты сферы здравоохранения ответят на вопросы о вакцинах и организации вакцинации от COVID-19. Мероприятие пройдет с синхронным переводом на русский язык.

 

Kolmapäeval, 17. märtsil kell 13-15 toimub vaktsineerimise infotund, kus antakse ülevaade COVID-19 vaktsineerimise hetkeseisust Eestis ning tervisevaldkonna eksperdid vastavad COVID-19 vaktsiine ja vaktsineerimise korraldust puudutavatele küsimustele.

 

Pages