Sa oled siin

100 000 uue geenidoonori kogumise projekt

Vabariigi Valitsus seadis Eesti Geenivaramule ülesandeks koguda 2018. aastal 100 000 uue geenidoonori vereproovid, millest eraldatakse DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine.

Projekti eesmärk on arendada geeniteadust ja personaalmeditsiini Eestis. Geenivaramu laiendamine võimaldab hoida seda andmebaasi ajakohasena ning suurendada tema väärtust nii teaduslikust kui ja kliinilise meditsiini aspektist. Projekti eesmärgid kattuvad ülesannetega, mis tulenevad inimgeeniuuringute seadusest.

Projekt viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu koostöös.

 

Kes võivad saada geenidoonoriks?
 

Geenidoonoriks võivad saada Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei ole varem liitunud geenivaramuga. Geenidoonoriks saamise ja vereproovi loovutamise eelduseks on eelnev informeeritud nõusoleku vormi allkirjastamine. 

 

Viimati uuendatud: 29. juuni 2018